Delfland

Sipke van der Werf

Roeien is genieten van water

Na een werkzaam leven van 35 jaar in de telecommunicatie en in verschillende adviesfuncties ben ik als zeiler en later roeier via mijn roeimaatje in aanraking gekomen met het waterschap wat ik erg interessant heb gevonden. Een goede waterhuishouding is van essentieel belang

Hierbij ontstond het idee mee te willen denken aan onze waterhuishouding, en heb ik mij verdiept in de samenstelling van het waterschap.

Stem op AWP niet politiek wel deskundig

Ik vind het van belang dat de de AWP geen politieke partij is maar een belangen partij die staat voor een goede waterhuishouding. De punten van de AWP komen met mijn denkwijze overeen. Daarom heb ik mij aangesloten bij de AWP en wil mij dienstbaar maken voor een goede waterkwaliteit voor gebruiker, recreatie, droge voeten voor de ingezetenen en ecologie.

Ook het efficiënt inzetten van de beschikbare middelen vind ik van belang. Daarnaast moet er een eerlijke verdeling van het bijdragen in de kosten zijn door de verschillende gebruikers/vervuilers.