Delfland

Algemene Waterschapspartij wil wisselgeld terug

Huishoudens hebben € 5,5 miljoen teveel betaald

25 juni 2020 – Delfland had in 2019 een meevaller van maar liefst € 5,5 miljoen. Uit de jaarrekening blijkt dat deze meevaller afkomstig is van de inwoners. Ten eerste woonden er in 2019 méér huishoudens in de regio Delfland dan waar mee rekening was gehouden. En ten tweede was de opbrengst van de waterschapsbelasting op huizen ook hoger dan verwacht, door de sterke stijging van de WOZ.

Het is overigens niet voor het eerst dat Delfland méér waterschapsbelasting ophaalt bij de inwoners dan eerder was geraamd.

Lees hier: “waterschapspartij wil wisselgeld terug

Schuldenberg

Delfland is met stip het duurste waterschap van Nederland, en dat zal nog wel een aantal jaren zo blijven vanwege de grote schuldenberg uit het verleden. Delfland wil daarom de meevaller in de stroppenpot doen om de schuldenberg af te betalen, bovenop het bedrag van € 22,5 miljoen dat al wordt afgelost in 2019.

Daardoor hoeft Delfland in de toekomst iets minder rente te betalen, en ‘daar profiteert iedereen van’, is het argument van het College. Zo is in 2019 maar liefst € 30 miljoen aan rente betaald. Maar aan de andere belastingbetalers, de bedrijven en de boeren, wordt niet gevraagd om extra geld in de stroppenpot te doen. Dat vindt de AWP niet eerlijk.

De Algemene Waterschapspartij wil dat de inwoners hun wisselgeld terugkrijgen (foto: Pixabay)

 

Supermarkt

De AWP vindt het wel eerlijk om dit bedrag van € 5,5 miljoen euro terug te geven aan de inwoners, bijv. in een kleine tariefsverlaging voor het volgende jaar.

Want, als ik in de supermarkt mijn boodschappen op ouderwetse wijze contant afreken, verwacht ik toch dat ik – vanzelfsprekend! – mijn wisselgeld terug krijg? Ik zou toch raar opkijken als de kassière zei: ‘Meneer, ik houd uw wisselgeld in de kassa want daar worden alle boodschappen goedkoper van’.

‘Meneer, ik houd uw wisselgeld want daar worden alle boodschappen goedkoper van’.

De Algemene Waterschapspartij vindt de tarieven voor huishoudens veel te hoog. Daarom is het wrang dat het wisselgeld van de inwoners niet wordt teruggegeven, bijvoorbeeld in lagere tarieven in de komende jaren.

Later dit jaar komt ook de nieuwe Kostentoedelingsverordening aan de orde. Voor de Algemene Waterschapspartij is het duidelijk: de categorie Inwoners betaalt stelselmatig teveel waterschaps-belasting en dat moet echt anders.

 

 

 

 

 

Ko Heijboer

lid commissie Bedrijfsvoering, Financiën en Organisatie

Haagse Beek wordt ecologische groenzone

Nieuws Groenblauwe verbinding tussen Kijkduin en Vogelwijk 7 dec. 2020 – In de oorlog bouwden de Duitsers hun verdedigingslinie over het stroomgebied ...

Eerlijke waterschapsbelasting voor inwoners van regio Delfland

Nieuws AWP Delfland wil correctie op lastendruk Ingezetenen Delfland, 6 nov. 2020 – “Wij willen eerlijke tarieven voor de inwoners. Nu betalen h...

Voorstellen waterschapsbelasting lossen niets op voor Delfland

Nieuws Twee nieuwe belastingvoorstellen, zelfde uitkomst Delfland, 3 okt. 2020 – De Unie van Waterschappen is eruit. Er liggen nu 2 voorstellen voor d...

Hoogheemraadschap Delfland stelt Aanvalsplan Rivierkreeft op voor 2021

Nieuws Proef met wegvangen gaat begin 2021 van start Delfland, 5 okt 2020 – Het College van Delfland, bij monde van hoogheemraad Marcel Belt, heeft in...

Vissterfte Nootdorpse plassen door roekeloos maaien

Nieuws Opnieuw incident met maaiboot, AWP is boos Zaterdag 3 oktober rapporteerden sportvissers een groot aantal dode vissen als gevolg van baggeren en maai...

Haagse zwemroute glasaaltjes: veel harde kanten, weinig waterplanten

Nieuws Meer schuilplaatsen nodig op reis door Den Haag 3 sept 2020 – Nu de intrek van glasaal aan de zeekant goed verloopt, wordt het extra belangrijk...