Delfland

AWP-bericht uit de Verenigde Vergadering op 13 feb. 2020

De belangrijkste onderwerpen op de agenda van de Verenigde Vergadering van 13 februari waren de centralisatie van de onderzoekslaboratoria van de Waterschappen en het Exotenbeleid.

Gemeenschappelijke regeling Aquon

De AWP gaat akkoord met centralisatie van de laboratoria op één nieuwe locatie, zoals duidelijk in een uitgebreide Businesscase is uitgewerkt. Dat is het beste zowel financieel als voor het behoud van kennis en motivatie van de medewerkers.
We vinden het belangrijk dat zowel de verkoopopbrengst van de bestaande locaties als de kosten van de nieuwe locatie conform Businesscase gerealiseerd worden en willen dat de VV bij grotere afwijkingen tussentijds geconsulteerd wordt.

Aquon doet de waterkwaliteitsmetingen voor een aantal waterschappen

 

Exotenbeleid

De AWP heeft verzocht om bespreking van de nota ‘Exotenbeleid‘. Fractievoorzitter Hans Middendorp gaf uitgebreide complimenten voor de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de nota mede als gevolg van suggesties door de AWP. Zo heeft ecologische waterkwaliteit en biodiversiteit een veel prominenter plaats in de nota gekregen.

Wel vindt de AWP Delfland dat alle plaagsoorten (dieren en planten die overlast geven langs de waterkant) moeten worden meegenomen in het beleid. Zo is de bever misschien juridisch geen exoot maar wel al 200 jaar geleden uitgeroeid en nu opnieuw uitgezet. In de oostelijke provincies worden ‘probleembevers‘ al afgeschoten, tot groot ongenoegen van veel natuurliefhebbers. De bever wordt in de komende jaren terugverwacht in het beheersgebied van Delfland.

Ook we vinden nog steeds dat de aanpak van de rode rivierkreeft in de beleidsnota tekortschiet. De AWP kreeg hiervoor expliciet steun van de CU/SGP en de VVD. Hoogheemraad Marcel Belt zegde toe dat hij de rapportages van enkele onderzoeken uit 2019 nog afwacht en op basis daarvan zo snel als mogelijk tot een praktische aanpak van de rivierkreeft wil komen.

Rode rivierkreeftjes verdringen vissen, kikkers en salamanders

 

Biologische bestrijding “nee, tenzij”

De AWP vroeg, om bij verzoeken door sportvissers om lokaal in afgesloten wateren een beperkt aantal graskarpers uit te zetten, niet het principe “nee, nooit” te hanteren, maar het principe “nee, tenzij”. In de Nederlandse wet- en regelgeving is onder strikte voorwaarden het uitzetten van graskarper in afgesloten water toegestaan.

De AWP pleitte er ook voor om de exotische quaggamossel, die inmiddels in Delfland is ingeburgerd, zoals in de Delftse Hout, en nog nergens in Nederland tot problemen heeft geleid, aan te wenden om blauwalg te bestrijden. Tot nu toe gebruikt Delfland waterstofperoxide om de blauwalg in de Delftse Hout te bestrijden in het zwemseizoen. Quaggamosselen filteren heel kleine deeltjes, zoals blauwalgen, uit het water als voedsel. Ook kunnen de ‘ingeburgerde’ driehoeksmosselen, nauw verwant aan de quagga, worden ingezet om blauwalg te verminderen.

Quagga mossel filtert blauwalgen uit de Klinkenbergerplas (bron: Youtube)

 

Bijengif Imidacloprid overal in het oppervlaktewater van Delfland

Nieuws Imidacloprid aangetroffen in alle meetpunten in het Westland Delfland, 12 juli 2020 – Sinds april 2018 is het gebruik van het bestrijdingsmidde...

Bigbags met ijzerzand tegen blauwalg in zwemwater

Nieuws Pilot om fosfaat uit het water te verwijderen 2 juli 2020 – Zwemmers en hengelsporters hebben een hekel aan blauwalg. Het ziet er vies uit en j...

Algemene Waterschapspartij wil wisselgeld terug van Delfland

Nieuws Huishoudens hebben € 5,5 miljoen teveel betaald 25 juni 2020 – Delfland had in 2019 een meevaller van maar liefst € 5,5 miljoen. Uit de jaa...

Haagse zwemroute voor glas-aaltjes te weinig waterplanten

Nieuws Meer schuilplaatsen nodig op reis door Den Haag 25 mei 2020 – Twee jaar duurt de reis van de glasaaltjes vanaf hun geboorteplaats in de Sargass...

Algemene Waterschapspartij vraagt om beverprotocol voor Delfland

Nieuws Bevers zijn welkom, maar hoe kunnen mens en bever goed samenleven in dichtbevolkt gebied? De Algemene Waterschapspartij heeft schriftelijke vragen ge...

Feestmaal voor reigers bij Monstersche sluis geeft veel overlast bij omwonenden

Nieuws Algemene Waterschapspartij wil vismigratie door sluis toestaan 23 april 2020 – In het voorjaar willen de meeste vissoorten van het buitenwater ...