Delfland

AWP-bericht uit de Verenigde Vergadering op 19 dec. 2019

Het belangrijkste onderwerp op de agenda van de Verenigde Vergadering van 19 december was de Watervisie, een belangrijk document om duidelijk te maken aan gemeenten en Provincie welke waterknelpunten bij Delfland spelen.

Watervisie van Delfland

De naam ‘Watervisie’ is enigszins misleidend, vond de AWP-fractie, juist omdat het geen ‘hard document’ is maar een set kaarten van Delfland met daarop alle denkbare waterknelpunten in de ruimtelijke ontwikkeling. Ook zijn de Delflandse doelstellingen wel erg vrijblijvend geformuleerd. Aan het einde van de VV-vergadering bleek waarom er echt geen enkele aanpassing meer mogelijk was: de Watervisie was al gedrukt! Alle VV-leden kregen een doos mee naar huis met daarin de kaarten van de Watervisie.

Watervisie van Delfland: “perspectieven op water in de leefomgeving”

Het College benadrukte ook ‘dat het gespreksinstrument Watervisie niet los kan worden gezien van de Waterschapsverordening, waarin juist onze harde regels komen te staan’. De Watervisie werd uiteindelijk met grote meerderheid – ook vanuit de AWP – aangenomen door de Verenigde Vergadering. Mede op aandringen van de AWP zal er ook over het gebruik van de Watervisie jaarlijks worden gerapporteerd. De suggestie van AWP-fractievoorzitter Hans Middendorp om de Watervisie ook te gebruiken in projecten op middelbare scholen werd dankbaar aanvaard door het College.

Groen Gas en CO2

De AWP is blij dat ná de bouw en ingebruikname van groengasinstallaties op de rwzi’s De Groote Lucht en Harnaschpolder (om groengas van aardgaskwaliteit te winnen uit afvalwater), er nu ook een groengasinstallatie komt op Houtrust. De AWP is zelfs extra verheugd dat de CO2, die vrijkomt bij de groengasproductie, hier zal worden afgevangen om in vloeibare vorm te worden verkocht.  De AWP dringt al langer aan op het beter benutten van de CO2 die vrij komt bij het zuiveren van afvalwater. De CO2-installatie op Houtrust is een goede stap op weg naar een klimaatneutraal 2050.

AWP-bestuurslid Ko Heijboer overhandigt een pot met een stekje van een hopplantje aan dijkgraaf Piet Hein Daverveldt (eigen foto)

Eindejaarsmotie

Hoogtepunt van de vergadering was het moment waarop Ko Heijboer namens vrijwel de gehele VV de ludieke eindejaarsmotie presenteerde. Het historische Gemeenlandshuis dat Delfland in het laatste jaar van de tachtigjarige oorlog aankocht, was daarvoor in bezit geweest van Jan de Huyter, groothandelaar in hopbellen voor de bierproductie. In de Middeleeuwen was bierbrouwen een gangbare en effectieve manier om drinkwater te zuiveren. Het ging toen om slap bier, niet het huidige pils. De stenen belletjes in de plafonds van de historische ruimten in het Gemeenlandshuis verwijzen naar die hopbellen.

In de eindejaarsmotie werd gevraagd om de sombere klimop op de binnenplaats te vervangen door vrouwelijke hopplanten – want mannelijke planten geven geen bellen. Twee fracties maakten bezwaar tegen het gebruik van belastinggeld voor ludieke acties. De overgrote meerderheid echter vond het gevraagde budget van 100 euro voor het planten van de hop plus een gieter echter uitstekend besteed!

Eindejaarsmotie 2019 ingediend op initiatief van Ko Heijboer

Afscheid jeugddijkgraaf

Tenslotte heeft onze jeugddijkgraaf Jiska Taal na 2 jaar afscheid genomen van Delfland. Ze heeft vooral op scholen verteld wat het waterschap doet. Jiska gaat nu watermanagement studeren in Wageningen. De AWP wenst haar natuurlijk veel succes in haar verdere carrière. En wie weet, tot ziens?

Laatste toespraak van jeugddijkgraaf Jiska Taal (uiterst rechts) (eigen foto)

Haagse studenten ook recht op kwijtschelding waterschapslasten, vindt Algemene Waterschapspartij Delfland

Nieuws Algemene Waterschapspartij wil waterschapslasten studenten kwijtschelden 21 feb. 2020 – Studenten met studieschuld hebben recht op kwijtscheldi...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 13 feb. 2020

Nieuws De belangrijkste onderwerpen op de agenda van de Verenigde Vergadering van 13 februari waren de centralisatie van de onderzoekslaboratoria van de Wat...

Watersysteemheffing in Delfland opnieuw hoger voor huishoudens in 2020

Nieuws Stijging in 2020 wordt volledig betaald door de huishoudens 6 jan. 2020 – Alle inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tege...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 21 nov. 2019

Nieuws Op 21 november kwam de Verenigde Vergadering van Delfland weer bijeen. De Algemene Waterschapspartij Delfland heeft een amendement en een motie ingeb...

Groeiende belastingkloof tussen burgers en bedrijven in Delfland

Nieuws 21 nov. 2019 – De tarieven van de waterschapsbelasting van het hoogheemraadschap Delfland blijven komend jaar gelijk. Maar wat niet zichtbaar i...

Veel vissterfte in Delfland door 'roekeloos maaien'

Nieuws Vissenmishandeling eenvoudig te voorkomen 12 nov. 2019 – Steeds weer zijn er incidenten met vissterfte in de regio Delfland. Vaak is ‘roekelo...