Delfland

AWP-bericht uit de Verenigde Vergadering op 23 apr. 2020

De Verenigde Vergadering van 23 april was de eerste officiële vergadering van Delfland die wettelijk goedgekeurd op afstand mocht worden gehouden. Al eerder waren de Commissievergaderingen via video-verbindingen gehouden, dus de ervaring was al opgedaan. Vanwege een volle agenda duurde het ca 5 uur met inbegrip van uiteraard een aantal pauzes.

Monstersche Sluis

Sommige vissen ervaren een innerlijke drang om van zoet naar zout water te migreren of andersom. De AWP heeft geconstateerd dat de Monstersche sluis onbedoeld fungeert als vissenval. De vissen zwemmen de sluiskolk in maar kunnen niet verder. De reigerkolonie uit de Vlietlanden heeft deze vissen ontdekt als gemakkelijk te vangen prooi, schrokken zich overvol en poepen de hele omgeving onder. Dit leidt tot onnodig dierenleed en overlast voor de omgeving.

In de vergadering van Delfland heeft de AWP gepleit om het doorlaten van vis via de rinketten (luikjes in de sluisdeuren) toe te staan, ook in het stormseizoen en ook als er geen schepen geschut worden.

De portefeuillehouder van Delfland, de heer Belt, heeft toegezegd met de Stichting Monstersche sluis in gesprek te gaan om hier duidelijke afspraken over te maken.

De AWP is blij met deze toezegging, met name voor de vissen maar ook voor de omwonenden van de sluis.

Monstersche sluis in Maassluis (foto: Willem Fortuyn)

Verschoningsbesluit

Delfland heeft haar inkoopbeleid in 2019 per vergissing opgenomen in het Normenkader. Het gevolg is dat de accountant met de stofkam door het dossier is gegaan en opmerkingen heeft geplaatst.

De AWP is er voor om het inkoopbeleid uit het normenkader te halen zodat de jaarrekening kan worden goedgekeurd. Tegelijkertijd zijn wij voor een gedegen en werkbaar inkoopbeleid dat ook strikt gehanteerd wordt.

Vispassage

Bij de renovatie van de gemalen Commandeurspolder en Dijkpolder waren visvriendelijke pompen voorzien, zonder de mogelijkheid voor vis om ook terug de polder in te kunnen zwemmen (‘tegen de stroom in’). Op aandringen van de AWP heeft de portefeuillehouder bevestigd, dat tweezijdige vismigratie staand beleid is van Delfland, behalve als het technisch niet mogelijk blijkt of tegen buitengewoon hoge kosten.

In juni komt het College al met een voorstel voor de aanleg van vier vispassages, inclusief de gemalen Commandeurspolder en Dijkpolder.

Eerder heeft de AWP al gepleit voor een moderne, computergestuurde, vistellende vislift 2.0 en een eerste exemplaar komt nu bij gemaal Abtswoudse polder.

Delflandse normen polderkaden

De AWP onderschrijft het voorstel Delflandse normen polderkaden, omdat hiermee schaarse middelen goed ingezet worden. Sober en doelmatig, zoals het motto van AWP Delfland is. Dat wil niet zeggen dat er aan de veiligheid getornd wordt. Veiligheid staat voorop!

Delfland is verantwoordelijk voor de polderkaden, de provincie voor de regionale keringen en het rijk voor de primaire keringen. Met dit voorstel worden kaden verstevigd of verhoogd, waar het nodig is. Delfland gaat over van een normering op basis van de zogeheten leggerhoogte naar die van de toetshoogte. De toetshoogte is het resultaat van een analyse van maatschappelijke en economische schade. Dat levert een verschuiving van het groot onderhoud op. Soms moet het eerder uitgevoerd worden, soms kan het later of gecombineerd worden. Per saldo is het goedkoper.

Dat is mooi meegenomen, heel belangrijk, maar veiligheid staat voorop, vindt AWP Delfland.

Verzamelkrediet assetsysteem waterkeringen

‘Asset’ is een duur woord voor ‘eigendom’. Waterkeringen zijn het kapitaal van Delfland. Daar gaat al het geld in zitten, net als in je huis. AWP Delfland is het eens met het voorstel hiervoor één totaalbudget vast te stellen. Dan kan werk met werk gecombineerd worden. Maar dat kan niet zonder voorwaarden.

AWP Delfland heeft gevraagd hierover jaarlijks te rapporteren, per project, en dat is ook in het besluit opgenomen.

AWP Delfland heeft ook gevraag om te laten zien wat een meter of een kilometer kering daadwerkelijk kost, in vergelijking met de normkosten, zeg maar de gemiddelde prijs. Ook dat is in het besluit opgenomen. AWP Delfland let daarmee op een goede besteding van de belastingcenten. En verder wordt elk jaar besloten welk deel van het totaalbudget wordt vrijgegeven.

Tot slot is het college verplicht het algemeen bestuur direct te informeren bij (extreme) afwijkingen.

Kijkduin

De bestemming van het verlaten terrein van Delfland in de zeereep bij Kijkduin was plotseling actueel door een motie van Water Natuurlijk. De portefeuillehouder zegde toe op korte termijn met een brief te komen, en benadrukte dat er nog geen onomkeerbare besluiten zijn genomen.

De AWP steunde het idee van Natuurterreinen om het duin terug te geven aan de natuur. Mocht het terrein over 20 jaar dan toch de bestemming woningbouw krijgen, dan profiteert Delfland van de waardestijging.

De steen van Delfland boven de ingang van het verlaten bedrijfsgebouw in Kijkduin

Bijengif Imidacloprid overal in het oppervlaktewater van Delfland

Nieuws Imidacloprid aangetroffen in alle meetpunten in het Westland Delfland, 12 juli 2020 – Sinds april 2018 is het gebruik van het bestrijdingsmidde...

Bigbags met ijzerzand tegen blauwalg in zwemwater

Nieuws Pilot om fosfaat uit het water te verwijderen 2 juli 2020 – Zwemmers en hengelsporters hebben een hekel aan blauwalg. Het ziet er vies uit en j...

Algemene Waterschapspartij wil wisselgeld terug van Delfland

Nieuws Huishoudens hebben € 5,5 miljoen teveel betaald 25 juni 2020 – Delfland had in 2019 een meevaller van maar liefst € 5,5 miljoen. Uit de jaa...

Haagse zwemroute voor glas-aaltjes te weinig waterplanten

Nieuws Meer schuilplaatsen nodig op reis door Den Haag 25 mei 2020 – Twee jaar duurt de reis van de glasaaltjes vanaf hun geboorteplaats in de Sargass...

Algemene Waterschapspartij vraagt om beverprotocol voor Delfland

Nieuws Bevers zijn welkom, maar hoe kunnen mens en bever goed samenleven in dichtbevolkt gebied? De Algemene Waterschapspartij heeft schriftelijke vragen ge...

Feestmaal voor reigers bij Monstersche sluis geeft veel overlast bij omwonenden

Nieuws Algemene Waterschapspartij wil vismigratie door sluis toestaan 23 april 2020 – In het voorjaar willen de meeste vissoorten van het buitenwater ...