Delfland

AWP-bericht uit de Verenigde Vergadering op 30 sept. 2021

30 september 2021 – De VV stond in het teken van drie moties:

Het IPCC rapport over klimaatverandering was reden voor een signaal dat Delfland al veel doet aan klimaatadaptatie, maar in de komende jaren nog veel meer moet doen. Een motie met die strekking is unaniem aangenomen. Bovendien kreeg de AWP de toezegging dat het College de VV gaat informeren over de voortgang van het Klimaatakkoord, dat de Unie van Waterschappen namens alle waterschappen heeft ondertekend.

Ook de motie om de tijdsperiode tussen het aanpassen van het waterpeil en het administratief bijwerken van het peilbesluit terug te brengen tot max. 1 jaar, werd met ruime meerderheid aangenomen.

Tenslotte diende de AWP een motie blauwalg in, samen met 50Plus, PvdA en de geborgde zetel Natuur. De problematiek rond de blauwalg in veel zwemplassen van Delfland werd breed onderschreven. In de motie werd gevraagd om alle denkbare maatregelen tegen blauwalg opnieuw te evalueren op haalbaarheid, effect en kosten, en specifiek ook te kijken naar meer doorstroming en baggeren. Het College schaarde zich achter de motie en deed op verzoek van de VVD de toezegging om in maart 2022 de evaluatie en een uitvoeringsplan voor te leggen aan de VV.

Kaderbrief

In de commissie heeft AWP bij het bespreken van de kaderbrief haar teleurstelling uitgesproken over de vertragingen bij diverse programma’s.

(Vertraging niet in laatste 3 maanden in te halen dus hamerstuk)

Waar kunnen we waterbergen in Westland? Waar we er plezier van hebben!

Nieuws Waar we er plezier van hebben! 8 dec. 2021 – De gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland werken al jaren aan een calamiteitenber...

Veel te veel geborgde zetels in Delfland

Nieuws In een grijs verleden hadden de boeren het voor het zeggen in de waterschappen. Logisch, want toen betaalden de boeren ook alle rekeningen. Inmiddels...

Erasmusvaart te duur, blijkt uit rapport Deltares

Nieuws Mooi idee, maar AWP waarschuwde terecht voor de hoge kosten 3 oktober 2021 – Het was een mooi idee om de kanalen in het Westland en Den Haag weer a...

Blauwalg groot probleem in Delftse Hout, AWP wil water verversen

Nieuws AWP wil meer doorstroming om water te verversen Delfland, 8 sept 2021 – “Treurig”, vindt Anne van Hagen van de AWP Delfland het. Gister en vand...

AWP wil veel meer doorstroming in zwemplassen Wollebrand en Prinsenbos

Nieuws ‘Blauwalgen houden niet van stromend water’, zegt Delfland Delfland, 25 aug 2021 – “Treurig”, vindt Anne van Hagen van de AWP Delfl...

Negatief zwemadvies op veel locaties in de Haagse regio 

Nieuws Waterkwaliteit lastig dossier voor Delfland Delfland, 12 aug. 2021 – De provincie Zuid-Holland heeft een tiental buitenwateren aangewezen om in...