Delfland

AWP Delfland ook ‘aan de slag voor water’

College van Delfland zonder AWP

vrijdag 10 mei 2019 – Vorige week is een breed bestuursakkoord gesloten tussen alle 11 fracties en categorieën in de Verenigde Vergadering van Delfland, met de mooie titel: ‘Iedereen aan de slag voor water’. In dit bestuursakkoord is vastgelegd dat de waterschapslasten de komende vier jaar onveranderd zullen blijven en dat is een belangrijk speerpunt van de AWP Delfland. Ook zijn onze voorstellen voor bestuurlijke verbetering van de commissievergaderingen overgenomen.

Daarom is onze teleurstelling groot dat er voor de AWP Delfland toch geen plaats is in het nieuwe Dagelijks Bestuur van Delfland. Opnieuw is gebleken dat het belang van landelijke politieke partijen zwaarder telt dan de onafhankelijke en deskundige inbreng van de AWP.

Zie ook: Verkiezingsuitslag hoogheemraadschap van Delfland

Het verkiezingsteam van de AWP Delfland voor het oude gemaal langs de Vliet bij Rijswijk (eigen foto)

Iedereen aan de slag voor water

‘Iedereen aan de slag voor water’ legt de nadruk op verbindend samenwerken, waarbij de rol van de Verenigde Vergadering wordt versterkt. De AWP Delfland gaat graag de uitdaging aan om met alle partijen en categorieën samen te werken in een open bestuursstijl, werkend volgens het model van beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming.

Wij zijn benieuwd naar het uitvoeringsprogramma dat het nieuwe DB nu gaat opstellen. Onderwerpen die wat ons betreft urgent moeten worden opgepakt zijn een heroverweging van de kosten voor de extra nazuivering op de Groote Lucht, het terugwinnen van grondstoffen uit het afvalwater en het weren van bestrijdingsmiddelen uit het oppervlaktewater van Delfland.

 

Al jaren te weinig waterplanten

 

 

 

 

Weer dode vissen in Delfland na maaien van sloten

Nieuws 9 aug. 2019 – De AWP Delfland vraagt al jaren aandacht voor het visvriendelijk maaien van de slootkanten in Delft en omgeving. Eind juli is er ...

Nog steeds te veel bestrijdingsmiddelen in Delfland

Nieuws 24 juli 2019 – De chemische waterkwaliteit is in 2018 weer een klein stukje ‘minder slecht’ geworden, met het laagste aantal bestri...

Dijkgraaf van Delfland spreekt voor zijn beurt

Nieuws ‘Lasten waterschap kunnen komende jaren best wel eens stijgen’, zegt dijkgraaf op WOS 16 maart 2018 – De AWP Delfland heeft met ver...

Progressief of conservatief stemmen voor het hoogheemraadschap Delfland

Nieuws Er valt zeer veel te kiezen! De vijf grootste partijen in het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap vallen uiteen in een conservatief blok van V...

Bodemdaling gaat sneller dan je denkt

Opinie 13 maart 2013 – Waterschappen, gemeenten en provincies moeten met bodemdaling aan de slag. Grondwater speelt daar een belangrijke rol in, zegt...

AWP Delfland wil meer natuur langs het water

Nieuws 3 maart 2019 – De Algemene Waterschapspartij AWP is groot voorstander van méér waternatuur op, onder en langs het water. Een serieuze sportvi...