Delfland

AWP Delfland ook ‘aan de slag voor water’

College van Delfland zonder AWP

10 mei 2019 – Vorige week is een breed bestuursakkoord gesloten tussen alle 11 fracties en categorieën in de Verenigde Vergadering van Delfland, met de mooie titel: ‘Iedereen aan de slag voor water’. In dit bestuursakkoord is vastgelegd dat de waterschapslasten de komende vier jaar onveranderd zullen blijven en dat is een belangrijk speerpunt van de AWP Delfland. Ook zijn onze voorstellen voor bestuurlijke verbetering van de commissievergaderingen overgenomen.

Daarom is onze teleurstelling groot dat er voor de AWP Delfland toch geen plaats is in het nieuwe Dagelijks Bestuur van Delfland. Opnieuw is gebleken dat het belang van landelijke politieke partijen zwaarder telt dan de onafhankelijke en deskundige inbreng van de AWP.

Zie ook: Verkiezingsuitslag hoogheemraadschap van Delfland

Het verkiezingsteam van de AWP Delfland voor het oude gemaal langs de Vliet bij Rijswijk (eigen foto)

Iedereen aan de slag voor water

‘Iedereen aan de slag voor water’ legt de nadruk op verbindend samenwerken, waarbij de rol van de Verenigde Vergadering wordt versterkt. De AWP Delfland gaat graag de uitdaging aan om met alle partijen en categorieën samen te werken in een open bestuursstijl, werkend volgens het model van beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming.

Wij zijn benieuwd naar het uitvoeringsprogramma dat het nieuwe DB nu gaat opstellen. Onderwerpen die wat ons betreft urgent moeten worden opgepakt zijn een heroverweging van de kosten voor de extra nazuivering op de Groote Lucht, het terugwinnen van grondstoffen uit het afvalwater en het weren van bestrijdingsmiddelen uit het oppervlaktewater van Delfland.

 

Al jaren te weinig waterplanten

 

 

 

 

Haagse studenten ook recht op kwijtschelding waterschapslasten, vindt Algemene Waterschapspartij Delfland

Nieuws Algemene Waterschapspartij wil waterschapslasten studenten kwijtschelden 21 feb. 2020 – Studenten met studieschuld hebben recht op kwijtscheldi...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 13 feb. 2020

Nieuws De belangrijkste onderwerpen op de agenda van de Verenigde Vergadering van 13 februari waren de centralisatie van de onderzoekslaboratoria van de Wat...

Watersysteemheffing in Delfland opnieuw hoger voor huishoudens in 2020

Nieuws Stijging in 2020 wordt volledig betaald door de huishoudens 6 jan. 2020 – Alle inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tege...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 19 dec. 2019

Nieuws Het belangrijkste onderwerp op de agenda van de Verenigde Vergadering van 19 december was de Watervisie, een belangrijk document om duidelijk te make...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 21 nov. 2019

Nieuws Op 21 november kwam de Verenigde Vergadering van Delfland weer bijeen. De Algemene Waterschapspartij Delfland heeft een amendement en een motie ingeb...

Groeiende belastingkloof tussen burgers en bedrijven in Delfland

Nieuws 21 nov. 2019 – De tarieven van de waterschapsbelasting van het hoogheemraadschap Delfland blijven komend jaar gelijk. Maar wat niet zichtbaar i...