Delfland

AWP Motie ‘Plan Sluizen’ aangenomen

21 april 2014 – Een op initiatief van de AWP Delfland ingediende motie over het plan Sluizen is in het algemeen bestuur van Delfland met algemene stemmen aangenomen. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden nam de motie over en gaat het onder de aandacht bij de Tweede Kamer brengen.

Afsluiten van de Nieuwe Waterweg bij Vlaardingen

Het plan Sluizen houdt onder meer in dat er een sluis in de Nieuwe Waterweg komt in plaats van de huidige Maaslantkering (plus een tweede, kleinere sluis in de Oude Maas). De waterstaatkundige voordelen van het plan Sluizen zijn dat de rivierdijken achter de sluizen minder versterkt hoeven te worden en dat een zeer robuuste zoetwatervoorziening voor een zeer groot deel van Nederland onstaat.

Het plan Sluizen is bedacht door een groep Rijkswaterstaatingenieurs en enkele hoogleraren van de TU-Delft. Het plan wordt ook wel het plan Spaargaren genoemd naar de voorzitter van de groep ingenieurs.

Plan Sluizen: AWP wil niet wachten tot 2040

Het plan Sluizen is inmidels vergeleken met de voorkeurs-Strategie (VKS) van de Deltacommissaris. De minister van I & M geeft in haar brief aan de Kamer aan dat het plan Sluizen voldoet aan de doelstellingen van veiligheid en zoetwatervoorziening en derhalve een goed alternatief is. Echter, de minister wil het plan Sluizen pas in 2040 verder laten uitwerken. De AWP Delfland wil dat een goed gefundeerde keuze al vóór 2020 wordt gemaakt.

AWP Delfland fractievoorzitter Antoinette Jans diende de motie in, die door vrijwel alle partijen werd mee-ondertekend. “Met de motie wordt beoogd nu al onderzoek te doen naar het plan Sluizen, zodat uiterlijk al in 2020 een gefundeerde keuze gemaakt kan worden. Schuif moeilijke beslissingen niet voor je uit!” zei Jans.

Ook aandacht voor Plan Sluizen in waterschap Hollandse Delta

Eind maart werd een soortgelijke motie al bij waterschap Hollandse Delta aangenomen, ook op initiatief van de AWP.  Nu maar afwachten of de minister gehoor geeft aan deze oproepen!

Voor de tekst van de motie klik hier.

Blauwalg groot probleem in Delftse Hout, AWP wil water verversen

Nieuws AWP wil meer doorstroming om water te verversen Delfland, 8 sept 2021 – “Treurig”, vindt Anne van Hagen van de AWP Delfland het. Gister en vand...

AWP wil veel meer doorstroming in zwemplassen Wollebrand en Prinsenbos

Nieuws ‘Blauwalgen houden niet van stromend water’, zegt Delfland Delfland, 25 aug 2021 – “Treurig”, vindt Anne van Hagen van de AWP Delfl...

Negatief zwemadvies op veel locaties in de Haagse regio 

Nieuws Waterkwaliteit lastig dossier voor Delfland Delfland, 12 aug. 2021 – De provincie Zuid-Holland heeft een tiental buitenwateren aangewezen om in...

Toxiciteit door bestrijdingsmiddelen in Delfland nog veel te hoog  

Nieuws AWP Delfland wil dat glastuinbouw meebetaalt aan extra maatregelen 6 juli 2021 – Het hoogheemraadschap van Delfland rapporteert ieder jaar over...

Haalbaarheid Erasmusvaart en Valkenbosvaart

Nieuws Uitkomst onderzoek Deltares wordt op 12 oktober 2021 gepresenteerd 1 juli 2021 – De AWP Delfland vroeg in de vergadering van de commissie Water...

Watersysteemheffing Delfland blijft gelijk in 2021, maar burgers betalen meer dan vorig jaar

Nieuws Totale opbrengst watersysteemheffing Delfland onveranderd in 2021 21 juni 2021 – De Unie van Waterschappen heeft nieuwe cijfers gepubliceerd. Daaru...