Delfland

AWP Motie ‘Plan Sluizen’ aangenomen

21 april 2014 – Een op initiatief van de AWP Delfland ingediende motie over het plan Sluizen is in het algemeen bestuur van Delfland met algemene stemmen aangenomen. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden nam de motie over en gaat het onder de aandacht bij de Tweede Kamer brengen.

Afsluiten van de Nieuwe Waterweg bij Vlaardingen

Het plan Sluizen houdt onder meer in dat er een sluis in de Nieuwe Waterweg komt in plaats van de huidige Maaslantkering (plus een tweede, kleinere sluis in de Oude Maas). De waterstaatkundige voordelen van het plan Sluizen zijn dat de rivierdijken achter de sluizen minder versterkt hoeven te worden en dat een zeer robuuste zoetwatervoorziening voor een zeer groot deel van Nederland onstaat.

Het plan Sluizen is bedacht door een groep Rijkswaterstaatingenieurs en enkele hoogleraren van de TU-Delft. Het plan wordt ook wel het plan Spaargaren genoemd naar de voorzitter van de groep ingenieurs.

Plan Sluizen: AWP wil niet wachten tot 2040

Het plan Sluizen is inmidels vergeleken met de voorkeurs-Strategie (VKS) van de Deltacommissaris. De minister van I & M geeft in haar brief aan de Kamer aan dat het plan Sluizen voldoet aan de doelstellingen van veiligheid en zoetwatervoorziening en derhalve een goed alternatief is. Echter, de minister wil het plan Sluizen pas in 2040 verder laten uitwerken. De AWP Delfland wil dat een goed gefundeerde keuze al vóór 2020 wordt gemaakt.

AWP Delfland fractievoorzitter Antoinette Jans diende de motie in, die door vrijwel alle partijen werd mee-ondertekend. “Met de motie wordt beoogd nu al onderzoek te doen naar het plan Sluizen, zodat uiterlijk al in 2020 een gefundeerde keuze gemaakt kan worden. Schuif moeilijke beslissingen niet voor je uit!” zei Jans.

 

Ook aandacht voor Plan Sluizen in waterschap Hollandse Delta

Eind maart werd een soortgelijke motie al bij waterschap Hollandse Delta aangenomen, ook op initiatief van de AWP.  Nu maar afwachten of de minister gehoor geeft aan deze oproepen!

Voor de tekst van de motie klik hier.

AWP Delfland ook 'aan de slag voor water'

Nieuws College van Delfland zonder AWP vrijdag 10 mei 2019 – Vorige week is een breed bestuursakkoord gesloten tussen alle 11 fracties en categorieën...

Dijkgraaf van Delfland spreekt voor zijn beurt

Nieuws ‘Lasten waterschap kunnen komende jaren best wel eens stijgen’, zegt dijkgraaf op WOS 16 maart 2018 – De AWP Delfland heeft met ver...

Bodemdaling gaat sneller dan je denkt

Opinie 13 maart 2013 – Waterschappen, gemeenten en provincies moeten met bodemdaling aan de slag. Grondwater speelt daar een belangrijke rol in, zegt...

AWP Delfland wil meer natuur langs het water

Nieuws 3 maart 2019 – De Algemene Waterschapspartij AWP is groot voorstander van méér waternatuur op, onder en langs het water. Een serieuze sportvi...

Duurzame tip: laat regenwater in de grond zakken

Nieuws 2 maart 2019 – Vaak denken mensen bij duurzame maatregelen aan een betere woningisolatie of het aanleggen van zonnepanelen. Ook in het waterbeh...

Zoetwaterfabriek op Groote Lucht in Vlaardingen kost Delfland een fortuin

Nieuws 26 feb. 2019 – Op de rioolwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen wordt het afvalwater van Schiedam, Maassluis en Vlaardingen gezuiverd e...