Delfland

AWP wil veel meer doorstroming in zwemplassen Wollebrand en Prinsenbos

‘Blauwalgen houden niet van stromend water’, zegt Delfland

Delfland, 25 aug 2021 – “Treurig”, vindt Anne van Hagen van de AWP Delfland het. Er zijn maar twee zwemplassen in het Westland: Wollebrand en Prinsenbos. Volgens de woordvoerder van Delfland is er onvoldoende doorstroom in het zwemwater.

Lees hier “AWP Delfland: veel meer doorstroming nodig”

“Dat hadden wij als AWP Delfland ook geconstateerd. Ik heb daarom vorig jaar al gevraagd om meer doorstroming. Gewoon door het verder openzetten van de reeds aanwezige pomp en het daarna meten van het effect op de verticale waterbeweging in de zwemplas. Of desnoods een tijdelijke pomp plaatsen. Daar is toen door Delfland afhoudend op gereageerd. De nieuw-aangelegde landtong helpt natuurlijk wel een beetje om het water te laten rondstromen. En wie weet zou een fontein ook helpen om het zwemwater goed te mengen”.

Zet mobiele pomp in voor extra doorstroom (WOS, 14 aug 2020)

 

‘Het blijft natuur’

Van Hagen kan zich wel opwinden over het excuus ‘het blijft natuur’ dat Delfland gebruikt. “Hoezo? We kunnen rioolwater ook weer geschikt maken voor de teelt van tomaten! En als het moet, kan er zelfs weer drinkwater van worden gemaakt. En dan zou Delfland niet een kleine zwemplas zoals Prinsenbos of Wollebrand weer goed kunnen krijgen?”

Delfland pleit voor meer natuurvriendelijke oevers. In het AD zegt de woordvoerder: “meer natuur betekent dat er minder voeding is voor de blauwalg”. Volgens Van Hagen is nog helemaal niet aangetoond dat dit daadwerkelijk zoden aan de dijk zet. In de zwemplas in de Delftse Hout zijn in 2019 voor 1 miljoen euro natuurvriendelijke oevers aangelegd, en ook daar geldt nu in 2021 opnieuw een waarschuwing voor blauwalg.

“Oeverplanten nemen helemaal niet zoveel voedingsstoffen op uit het water. En dan moet je de vegetatie ook nog regelmatig maaien en afvoeren om de voedingsstoffen uit het systeem te verwijderen”.

De sportvissers van de Sportvisserij Belangen Delfland klagen al jaren dat de Delftse Hout moet worden uitgebaggerd. Als je echt iets aan de waterkwaliteit wil doen is regelmatig baggeren noodzakelijk in dit soort zwemplassen.

Waarschuwing voor blauwalg in Wollebrand en Prinsenbos (AD 23 aug. 2021)

 

IJzerzand

Een ander idee sluit aan bij een experiment van Delfland bij zwemplas De Put in Rijswijk. Daar wordt ijzerzand gebruikt om fosfaat uit het zwemwater te verwijderen. Veel fosfaat zou blauwalg bevorderen. Dit ijzerzand is een bijproduct bij de bereiding van drinkwater. “Je zou het water dat de zwemplas wordt ingepompt, door een bak met ijzerzand kunnen laten stromen. Daar wordt die zwemplas meteen schoner van.”

Zwemwaterkader

In de verenigde vergadering van juli is het afwegingskader zwemwater aangenomen.  Een belangrijk onderdeel hiervan is het nemen van kosten-effectieve maatregelen. Van Hagen: “Als je wilt dat er minder fosfaat in het water zit, kun je uiteindelijk beter bronmaatregelen nemen. Veel fosfaat in de sloot komt uit de veeteelt en de glastuinbouw door het gebruik van kunstmest en gier. De uitstroming van fosfaat uit deze gebieden moet je tegengaan”.

 

 

 

 

 

 

Anne van Hagen

 

 

Waar kunnen we waterbergen in Westland? Waar we er plezier van hebben!

Nieuws Waar we er plezier van hebben! 8 dec. 2021 – De gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland werken al jaren aan een calamiteitenber...

Veel te veel geborgde zetels in Delfland

Nieuws In een grijs verleden hadden de boeren het voor het zeggen in de waterschappen. Logisch, want toen betaalden de boeren ook alle rekeningen. Inmiddels...

Erasmusvaart te duur, blijkt uit rapport Deltares

Nieuws Mooi idee, maar AWP waarschuwde terecht voor de hoge kosten 3 oktober 2021 – Het was een mooi idee om de kanalen in het Westland en Den Haag weer a...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 30 sept. 2021

Nieuws 30 september 2021 – De VV stond in het teken van drie moties: Het IPCC rapport over klimaatverandering was reden voor een signaal dat Delfland ...

Blauwalg groot probleem in Delftse Hout, AWP wil water verversen

Nieuws AWP wil meer doorstroming om water te verversen Delfland, 8 sept 2021 – “Treurig”, vindt Anne van Hagen van de AWP Delfland het. Gister en vand...

Negatief zwemadvies op veel locaties in de Haagse regio 

Nieuws Waterkwaliteit lastig dossier voor Delfland Delfland, 12 aug. 2021 – De provincie Zuid-Holland heeft een tiental buitenwateren aangewezen om in...