Delfland

AWP wil zeven miljoen euro teruggeven aan inwoners

Delfland haalt opnieuw te veel waterschapsbelasting op bij burgers

27 mei 2021 – Delfland haalt in 2021 naar verwachting een bedrag van  € 6,9 mln. te veel aan waterschapsbelasting op. Die € 6,9 mln. is vooral opgebracht door de huishoudens. Vorig jaar was dat ook al 5,5 miljoen teveel.  Het College gebruikt dit overschot om extra af te lossen op de schuldenberg.

De AWP wil dat deze 7 miljoen te veel betaald belastinggeld wordt verrekend met de watersysteemheffing van 2022. Zo staat het ook in de Waterschapswet: de watersysteemheffing is alleen bedoeld voor dekking van de werkelijke kosten.

Egalisatie

Het ramen van toekomstige uitgaven is natuurlijk lastig. Echter, de begrotingsraming van Delfland is wel de basis waarop de waterschapslasten voor het komend jaar worden vastgesteld.

Feitelijk verhoogt het College van Delfland met een te hoge begrotingsraming de waterschapsbelasting zonder toestemming van het waterschapsbestuur. De AWP vindt dat als het College extra wil sparen of schulden aflossen, dat ook netjes in de begroting moet worden opgenomen.

Omdat nauwkeuriger ramen volgens het College niet mogelijk is, stelt AWP Delfland voor om voortaan het teveel betaalde belastinggeld door te schuiven naar het volgende jaar. Daartoe moet een zogenoemde egalisatiereserve worden ingesteld. De AWP gaat dit voorstellen aan het College van Delfland.

Lees ook: ‘Delfland moet iedere inwoner een tientje terugbetalen’

AWP-fractielid Ko Heijboer in de digitale vergadering van het waterschapsbestuur van Delfland op 27 mei 2021 (bron: eigen foto)

Snelle stijging WOZ-waarde

Door de snelle stijging van de WOZ-waarde gaat de watersysteemheffing voor ingezetenen sneller omhoog dan de inflatie. Het is een denkfout om de waterschapsbelasting op een huis met een WOZ-waarde van bijv. 250.000 euro in 2019 te vergelijken met een huis in 2021 met ook een WOZ-waarde van € 250.000. De AWP maakt het punt dat datzelfde huis uit 2019 in 2021 een WOZ-waarde heeft van bijv. € 300.000. Daardoor stijgt per huishouden de watersysteemheffing sneller dan de inflatie. En zonder dat daar gestegen kosten in het onderhoud van sloten en dijken tegenover staan.

Voor de duidelijkheid: huurders zijn net zo goed de klos! Want zij betalen de waterschapsbelasting op hun huis gewoon verborgen in de huur.  De  verhuurder of de woningbouwcorporatie betaalt die belasting weer door aan Delfland.

Lees ook: ‘Delfland int opnieuw te veel waterschapsbelasting bij burgers’  (Kassa, 32 mei 2021)

Ko Heijboer, fractielid AWP Delfland

Dit is een bewerkte versie van het betoog van de AWP in de Verenigde Vergadering op 27 mei 2021

Watersysteemheffing Delfland blijft gelijk in 2021, maar burgers moeten meer betalen

Nieuws Toch moeten burgers weer meer betalen, hoe kan dat? 6 juni 2021 – De Unie van Waterschappen heeft nieuwe cijfers gepubliceerd. De totale opbren...

Haagse Beek wordt ecologische groenzone

Nieuws Groenblauwe verbinding tussen Kijkduin en Vogelwijk 7 dec. 2020 – In de oorlog bouwden de Duitsers hun verdedigingslinie over het stroomgebied ...

Eerlijke waterschapsbelasting voor inwoners van regio Delfland

Nieuws AWP Delfland wil correctie op lastendruk Ingezetenen Delfland, 6 nov. 2020 – “Wij willen eerlijke tarieven voor de inwoners. Nu betalen h...

Voorstellen waterschapsbelasting lossen niets op voor Delfland

Nieuws Twee nieuwe belastingvoorstellen, zelfde uitkomst Delfland, 3 okt. 2020 – De Unie van Waterschappen is eruit. Er liggen nu 2 voorstellen voor d...

Hoogheemraadschap Delfland stelt Aanvalsplan Rivierkreeft op voor 2021

Nieuws Proef met wegvangen gaat begin 2021 van start Delfland, 5 okt 2020 – Het College van Delfland, bij monde van hoogheemraad Marcel Belt, heeft in...

Vissterfte Nootdorpse plassen door roekeloos maaien

Nieuws Opnieuw incident met maaiboot, AWP is boos Zaterdag 3 oktober rapporteerden sportvissers een groot aantal dode vissen als gevolg van baggeren en maai...