Delfland

Bijengif Imidacloprid vergiftigt het oppervlaktewater

Imidacloprid aangetroffen in alle meetpunten tussen de kassen

Delfland, 1 sept. 2020 – Sinds april 2018 is het gebruik van het bestrijdingsmiddel imidacloprid verboden in open teelten. Toch werd datzelfde imidacloprid in 2019 nog in alle meetpunten van Delfland aangetroffen boven de toegestane norm. De Algemene Waterschapspartij wil dat de vervuiler betaalt en pleit voor een toeslag op de waterschapsbelasting voor de glastuinbouw, als er in 2021 nog steeds imidacloprid wordt aangetroffen in de sloten tussen de kassen.

Lees hier: Zorgen over bijengif Imidacloprid in slootwater kassengebied 

AWP wil Imidacloprid uit het slootwater (Omroep West, 9 sept. 2020)

 

Bijengif

Imidacloprid, dat verkocht wordt onder de naam Admire, is uiterst effectief. Elk insect dat zijn snuit in een blad prikt, gaat er onherroepelijk aan. En, ook prettig voor de tuinders: je hebt maar weinig nodig, want Imidacloprid breekt maar heel langzaam af.


Luister hier naar het radio-interview over bijengif met Anne van Hagen
“Uiteindelijk is de sector uiteindelijk zelf ook niet gebaat is bij dit middel”, zegt Anne van Hagen van  de Algemene Waterschapspartij in Delfland. “Immers tomatenplanten die geen gifstoffen bevatten, kunnen duurzaam en met waarde hergebruikt worden, zeker nu  het PBL verwacht dat de vraag naar inzetbare biomassa alleen maar zal stijgen”.

“Imidacloprid is het DDT van onze tijd” 

Imidacloprid veroorzaakt blijvende beschadiging van het zenuwstelsel van insecten. Bijvoorbeeld bijen en hommels, die met imidacloprid in aanraking zijn geweest, kunnen de weg naar de korf niet meer terug vinden en gaan dan dood. “Imidacloprid is het DDT van onze tijd”, zegt Van Hagen. “En een drama voor de biodiversiteit.”

Van Hagen verwacht dat imidacloprid in de toekomst wordt aangewezen als een Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS). Hoe eerder de glastuinbouwsector gaat zoeken naar vervangende middelen met minder milieuschade, hoe kleiner de kans dat zij straks voor het blok wordt gezet.

Waterkwaliteit Westland

Waterkwaliteit is een kerntaak van het hoogheemraadschap van Delfland. In de media benadrukte Delfland dat de waterkwaliteit was verbeterd en dat ‘de prestatie-indicatoren voor 2019 zijn gehaald’. Hoezo verbeterd, vraagt de AWP Delfland zich af: als je weet dat er in 2019 nog altijd 11 bestrijdingsmiddelen boven de norm werden aangetroffen, waaronder het supergiftige imidacloprid?

De waterkwaliteit is nauwelijks verbeterd, vindt Algemene Waterschapspartij Delfland  (bron: AD 19 mei 2020)

 

Schoolrapport

“De suggestie in de media dat het beter gaat met de waterkwaliteit, wekt echt een verkeerd beeld”, zegt Van Hagen. “Aan goede intenties en samenwerking tussen Westlandse tuinders en Delfland geen gebrek, maar de situatie met bestrijdingsmiddelen in 2019 verschilt door de oogharen heen helemaal niet met 2018 of 2017.”

“Alsof je kind thuis komt met een rapport vol tweeën en drieën, en je als ouder dan blij bent omdat er dit jaar ook één vier voor muziek tussen staat. Voor Delfland geldt hetzelfde: de meeste cijfers in de waterkwaliteitsrapportage zijn onvoldoende. Het zoeken naar lichtpuntjes stimuleert niet om tot echte verbeteringen voor het milieu te komen”.

Als  we ‘afgesloten kassen’ afspreken,
moet die ook écht afgesloten zijn!

“Dit is geen incident meer en ook niet te verkopen richting andere groepen binnen het Hoogheemraadschap, zoals ingezetenen of bedrijven”, zegt Van Hagen. Want wat is die goede samenwerking met de glastuinbouw nou waard, als een verboden en desastreus middel zoals imidacloprid gewoon in alle meetpunten in het Westland wordt aangetroffen? Als we ‘afgesloten kassen’ afspreken, moet die ook écht afgesloten zijn! Glastuinbouw Nederland moet haar leden hier keihard op aanspreken.”

Admire wordt gebruikt in de teelt van tomaat, roos, lelie en potplanten

 

Bevoegd Gezag

De Algemene Waterschapspartij vindt ook dat Delfland beter invulling moet geven aan haar rol als ‘bevoegd gezag’ voor de waterkwaliteit. Samenwerken en voorlichting is goed, maar het hoogheemraadschap van Delfland moet ook duidelijk de grenzen aangeven. De AWP wil dat Delfland eist dat in 2021 de concentraties imidacloprid overal onder de wettelijke norm blijven! Ook de Omgevingsdienst mag wel wat strenger handhaven bij tuinders die imidacloprid gebruiken.

“Imidacloprid in 2021 overal onder de wettelijke norm,
eist de Algemene Waterschapspartij”

Belangrijk uitgangspunt in de Kader Richtlijn Water (KRW) is dat bedrijven zelf hun vervuiling moeten aanpakken en bestrijdingsmiddelen niet afwentelen naar de omgeving. De verantwoordelijkheid voor imidacloprid in de sloot ligt volgens de AWP volledig bij de tuinders. “Laten we afspreken dat als volgend jaar, in 2021,  het verboden imidacloprid opnieuw boven de norm wordt aangetroffen, het hoogheemraadschap van Delfland dan in 2022 voor twee jaar een toeslag zet op de watersysteemheffing voor de glastuinbouw”, zegt Van Hagen.

 

Anne van Hagen: “Imidacloprid mag gewoon niet meer in de sloot”.  (klik op afbeelding voor het filmpje)

 

Vervuiler betaalt!

Met zo’n toeslag maak je duidelijk dat ‘de vervuiler betaalt’! Geld is een argument dat de tuinders meteen begrijpen, en een extra reden om maatregelen te treffen. “De extra belastingopbrengst kan worden gebruikt om de samenwerking tussen Delfland en glastuinbouw een extra impuls te geven, zodat alle bestrijdingsmiddelen ook echt helemaal uit het oppervlaktewater verdwijnen”.

“Vorig jaar scoorde het oppervlaktewater van Delfland in de hoogste categorie toxische druk in Nederland. Een strengere aanpak door Delfland moet ervoor zorgen dat de toxische druk omlaag gaat. En dat zie je dan terug in méér verschillende soorten waterdiertjes, dus in méér biodiversiteit”, verwacht Van Hagen.

De AWP Delfland heeft op 6 juli 2020 schriftelijke vragen gesteld aan het College van Delfland. In antwoord op vragen 4 en 5 geeft het College aan om in te zetten op verlaging van de toxische druk tegelijkertijd met het realiseren van de emissieloze kas in 2027, maar op korte termijn geen extra toeslag voor de glastuinbouw te overwegen.

 

 

 

 

Anne van Hagen, commissielid AWP Delfland

 

 

Haagse Beek wordt ecologische groenzone

Nieuws Groenblauwe verbinding tussen Kijkduin en Vogelwijk 7 dec. 2020 – In de oorlog bouwden de Duitsers hun verdedigingslinie over het stroomgebied ...

Eerlijke waterschapsbelasting voor inwoners van regio Delfland

Nieuws AWP Delfland wil correctie op lastendruk Ingezetenen Delfland, 6 nov. 2020 – “Wij willen eerlijke tarieven voor de inwoners. Nu betalen h...

Voorstellen waterschapsbelasting lossen niets op voor Delfland

Nieuws Twee nieuwe belastingvoorstellen, zelfde uitkomst Delfland, 5 okt. 2020 – De Unie van Waterschappen is eruit. Er liggen nu 2 voorstellen voor d...

Hoogheemraadschap Delfland stelt Aanvalsplan Rivierkreeft op voor 2021

Nieuws Proef met wegvangen gaat begin 2021 van start Delfland, 5 okt 2020 – Het College van Delfland, bij monde van hoogheemraad Marcel Belt, heeft in...

Vissterfte Nootdorpse plassen door roekeloos maaien

Nieuws Opnieuw incident met maaiboot, AWP is boos Zaterdag 3 oktober rapporteerden sportvissers een groot aantal dode vissen als gevolg van baggeren en maai...

Haagse zwemroute glasaaltjes: veel harde kanten, weinig waterplanten

Nieuws Meer schuilplaatsen nodig op reis door Den Haag 3 sept 2020 – Nu de intrek van glasaal aan de zeekant goed verloopt, wordt het extra belangrijk...