Delfland

Boomawatering in Monster krijgt natuurlijke oever

22 sept. 2019 – Een klein deel van de Boomawatering tussen Monster en Poeldijk is niet meer dan een smalle sloot tussen de kassen. Die kassen verdwijnen om plaats te maken voor een rotonde en voor woningen. Het College van Delfland heeft voor een fors bedrag een strook grond gekocht van de provincie Zuid-Holland om de Boomawatering over 160 meter te verbreden.

Helaas kan slechts een deel van de flessenhals in de Boomawatering worden verbreed, omdat de resterende grond de komende jaren niet beschikbaar is.

Natuurlijke oever biedt leefruimte aan kikkers

 

Vissen, kikkers, vogels en insecten

De fracties van de AWP, WN, PvdD en 50+ vonden het “onbegrijpelijk” dat het College wel grond had aangekocht voor verbreding, maar niet meteen ook een extra strook grond om de Boomawatering een natuurvriendelijke oever te geven. Volgens het College van Delfland was natuur in dit deel van het Westland “niet effectief”.

“Natuurvriendelijke oever is belangrijk voor vissen, kikkers, vogels en insecten”

Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP Delfland, benadrukte dat “natuur niet alleen onder water zit maar ook boven water, en dat een natuurvriendelijke oever belangrijk leefgebied is voor vissen, kikkers, vogels en insecten”.

De Boomawatering slingert door het kassengebied tussen de Madeweg en Poeldijk

 

Motie

Het College wilde echter geen natuurvriendelijke oever toezeggen, “omdat dat teveel ruimte zou kosten”.

AWP, WN, PvdD en 50+ hebben toen  in een motie aan het College gevraagd om een “natuurlijke” oever langs het nieuw te verbreden gedeelte van de Boomawatering, waarbij binnen de beschikbare ruimte een geleidelijke, natuurlijke overgang tussen water en land wordt gerealiseerd.

Na een uitvoerige discussie in de Verenigde Vergadering heeft het College heeft toen alsnog toegezegd om aan één kant van de Boomawatering zo’n  natuurlijke oever aan te leggen. Met die toezegging nam het College de motie over en was stemming niet meer nodig.

Dit is de kern van de overgenomen motie:

Het Algemeen Bestuur van Delfland verzoekt het College om bij verbreding van de Boomawatering een natuurlijke oever te realiseren, waarbij het precieze ontwerp van de natuurlijke oever nu wordt opengelaten maar in de commissie WSW over een jaar wordt gerapporteerd.

Boomawatering (bron: Google Street View)

AWP-bericht Verenigde Vergadering op 21 nov 2019

Nieuws Op  21 november kwam de Verenigde Vergadering van Delfland weer bijeen. De Algemene Waterschapspartij Delfland heeft een amendement en een motie ing...

Groeiende belastingkloof tussen burgers en bedrijven in Delfland

Nieuws 21 nov. 2019 – De tarieven van de waterschapsbelasting van het hoogheemraadschap Delfland blijven komend jaar gelijk. Maar wat niet zichtbaar i...

Veel vissterfte in Delfland door 'roekeloos maaien'

Nieuws Vissenmishandeling eenvoudig te voorkomen 12 nov. 2019 – Steeds weer zijn er incidenten met vissterfte in de regio Delfland. Vaak is ‘roekelo...

Huishoudens betalen ongemerkt steeds meer aan Delfland

Nieuws 16 okt. 2019 – Ongemerkt komt een steeds groter deel van de waterschapslasten op het bordje van huishoudens, stelt Hans Middendorp van de Algem...

Delfland kiest bedrijfszekere vispassage in plaats van innovatieve oplossing

Nieuws 27 sept. 2019 – De meerderheid van het Algemeen Bestuur van Delfland koos voor een dure maar ‘bedrijfszekere’ mechanische vispassag...

Weer dode vissen in Delfland na maaien van sloten

Nieuws 9 aug. 2019 – De AWP Delfland vraagt al jaren aandacht voor het visvriendelijk maaien van de slootkanten in Delft en omgeving. Eind juli is er ...