Delfland

Boomawatering in Monster krijgt natuurlijke oever

22 sept. 2019 – Een klein deel van de Boomawatering tussen Monster en Poeldijk is niet meer dan een smalle sloot tussen de kassen. Die kassen verdwijnen om plaats te maken voor een rotonde en voor woningen. Het College van Delfland heeft voor een fors bedrag een strook grond gekocht van de provincie Zuid-Holland om de Boomawatering over 160 meter te verbreden.

Helaas kan slechts een deel van de flessenhals in de Boomawatering worden verbreed, omdat de resterende grond de komende jaren niet beschikbaar is.

Natuurlijke oever biedt leefruimte aan kikkers

Vissen, kikkers, vogels en insecten

De fracties van de AWP, WN, PvdD en 50+ vonden het “onbegrijpelijk” dat het College wel grond had aangekocht voor verbreding, maar niet meteen ook een extra strook grond om de Boomawatering een natuurvriendelijke oever te geven. Volgens het College van Delfland was natuur in dit deel van het Westland “niet effectief”.

“Natuurvriendelijke oever is belangrijk voor vissen, kikkers, vogels en insecten”

Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP Delfland, benadrukte dat “natuur niet alleen onder water zit maar ook boven water, en dat een natuurvriendelijke oever belangrijk leefgebied is voor vissen, kikkers, vogels en insecten”.

De Boomawatering slingert door het kassengebied tussen de Madeweg en Poeldijk

Motie

Het College wilde echter geen natuurvriendelijke oever toezeggen, “omdat dat teveel ruimte zou kosten”.

AWP, WN, PvdD en 50+ hebben toen  in een motie aan het College gevraagd om een “natuurlijke” oever langs het nieuw te verbreden gedeelte van de Boomawatering, waarbij binnen de beschikbare ruimte een geleidelijke, natuurlijke overgang tussen water en land wordt gerealiseerd.

Na een uitvoerige discussie in de Verenigde Vergadering heeft het College heeft toen alsnog toegezegd om aan één kant van de Boomawatering zo’n  natuurlijke oever aan te leggen. Met die toezegging nam het College de motie over en was stemming niet meer nodig.

Dit is de kern van de overgenomen motie:

Het Algemeen Bestuur van Delfland verzoekt het College om bij verbreding van de Boomawatering een natuurlijke oever te realiseren, waarbij het precieze ontwerp van de natuurlijke oever nu wordt opengelaten maar in de commissie WSW over een jaar wordt gerapporteerd.

Boomawatering (bron: Google Street View)

Toxiciteit door bestrijdingsmiddelen in Delfland nog veel te hoog  

Nieuws AWP Delfland wil dat glastuinbouw meebetaalt aan extra maatregelen 6 juli 2021 – Het hoogheemraadschap van Delfland rapporteert ieder jaar over...

Haalbaarheid Erasmusvaart en Valkenbosvaart

Nieuws Uitkomst onderzoek Deltares wordt op 12 oktober 2021 gepresenteerd 1 juli 2021 – De AWP Delfland vroeg in de vergadering van de commissie Water...

Watersysteemheffing Delfland blijft gelijk in 2021, maar burgers betalen meer dan vorig jaar

Nieuws Totale opbrengst watersysteemheffing Delfland onveranderd in 2021 21 juni 2021 – De Unie van Waterschappen heeft nieuwe cijfers gepubliceerd. Daaru...

AWP wil zeven miljoen teruggeven aan de burgers

Nieuws Delfland haalt opnieuw te veel waterschapsbelasting op bij burgers 27 mei 2021 – Delfland haalt in 2021 naar verwachting een bedrag van  € 6...

Haagse Beek wordt ecologische groenzone

Nieuws Groenblauwe verbinding tussen Kijkduin en Vogelwijk 7 dec. 2020 – In de oorlog bouwden de Duitsers hun verdedigingslinie over het stroomgebied ...

Eerlijke waterschapsbelasting voor inwoners van regio Delfland

Nieuws AWP Delfland wil lagere lastendruk voor inwoners Delfland, 6 nov. 2020 – “Wij willen eerlijke tarieven voor de inwoners. Nu betalen huise...