Delfland

Code Rood voor rode rivierkreeftjes
in het Westland

20 sept. 2018 – Rode rivierkreeftjes zijn in twintig jaar uitgegroeid tot een enorme plaag. Onderwater vreten ze alle waterplanten op en nemen en passant ook kikkerdril en eitjes van salamanders mee. Ook graven ze holletjes in slootkanten en lopen ze de tuinen in of gewoon op straat ’s avonds na een regenbui. Ze worden wel gegeten door bijv. reigers en meeuwen, maar die kunnen  de aantallen kreeftjes vooralsnog niet bijbenen.

Ook het Westland zit vol met rode rivierkreeftjes. In het stripboek ‘Code Rood’ knoeien stripfiguren Sjaak van der Staak en Arnoud Rodenkool met een groeimiddel uit de glastuinbouwbouw. Daardoor krijgt één rivierkreeftje de omvang van een bestelbus, die bij café Het Bonte Haas de Zweth onveilig maakt.

“Code Rood is een heel toepasselijke titel”, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP Delfland en visbioloog. “De aantallen rode kreeftjes lopen nu de spuigaten uit!”.

AWP Delfland pleit voor wegvangen rivierkreeftjes

Gepelde rivierkreeftjes liggen gewoon bij de supermarkt, maar het vangen van rode kreeftjes met een kreeftenkorf is verboden behalve de beroepsvissers. In de pacht van het aalrecht (recht om paling te vangen) is ook de vangst van rivierkreeftjes opgenomen.

Zo’n kreeftenkorf is een eenvoudige doos van gaas of plastic. Met wat kattenvoer erin om de kreeften te lokken, kun je in één nacht grote aantallen rode kreeftjes diervriendelijk vangen. Wegvangen werkt natuurlijk maar tijdelijk, want er zijn heel veel kleine kreeftjes die de plek van de grote kreeftjes weer opvullen.

De AWP pleit daarom al enige tijd  voor het doen van veldproeven met kreeftenkorven.  Want is het wegvangen van rivierkreeften werkelijk afdoende om natuurschade en overlast te beperken, en hoe intensief moet de vangstinspanning dan zijn? De vangstproef zou in samenwerking kunnen worden uitgevoerd met de enige beroepsvisser (die kreeftenkorven mag plaatsen!) die nog in Delfland actief is . Een andere optie is om de veldproef uit te voeren met de hulp van de hengelsportverenigingen in Delfland, maar dan is wel ontheffing nodig voor het gebruik van kreeftenkorven.

Motie ‘Code Rood’

De AWP Delfland, samen met Water Natuurlijk, 50-Plus en CU/SGP, hebben vandaag een motie over de rivierkreeft ingediend met het verzoek aan het College om:

  1. Zo spoedig mogelijk te starten met een wetenschappelijk veldonderzoek naar het effect van het wegvangen van volwassen rivierkreeftjes op de totale populatie
  2. In samenwerking met hengelsportverenigingen en de beroepsvisserij in het gebied van Delfland
  3. En zo de participatie van de maatschappelijke belangen van de hengelsportverenigingen te combineren met de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor Delfland

Het College heeft de motie aangehouden onder toezegging door de dijkgraaf dat het College in de geest van de motie zal handelen. De AWP is blij met deze toezegging en hoopt dat er in 2019 dan eindelijk begonnen kan worden met vangstproeven.

Hans Middendorp

Blauwalg groot probleem in Delftse Hout, AWP wil water verversen

Nieuws AWP wil meer doorstroming om water te verversen Delfland, 8 sept 2021 – “Treurig”, vindt Anne van Hagen van de AWP Delfland het. Gister en vand...

AWP wil veel meer doorstroming in zwemplassen Wollebrand en Prinsenbos

Nieuws ‘Blauwalgen houden niet van stromend water’, zegt Delfland Delfland, 25 aug 2021 – “Treurig”, vindt Anne van Hagen van de AWP Delfl...

Negatief zwemadvies op veel locaties in de Haagse regio 

Nieuws Waterkwaliteit lastig dossier voor Delfland Delfland, 12 aug. 2021 – De provincie Zuid-Holland heeft een tiental buitenwateren aangewezen om in...

Toxiciteit door bestrijdingsmiddelen in Delfland nog veel te hoog  

Nieuws AWP Delfland wil dat glastuinbouw meebetaalt aan extra maatregelen 6 juli 2021 – Het hoogheemraadschap van Delfland rapporteert ieder jaar over...

Haalbaarheid Erasmusvaart en Valkenbosvaart

Nieuws Uitkomst onderzoek Deltares wordt op 12 oktober 2021 gepresenteerd 1 juli 2021 – De AWP Delfland vroeg in de vergadering van de commissie Water...

Watersysteemheffing Delfland blijft gelijk in 2021, maar burgers betalen meer dan vorig jaar

Nieuws Totale opbrengst watersysteemheffing Delfland onveranderd in 2021 21 juni 2021 – De Unie van Waterschappen heeft nieuwe cijfers gepubliceerd. Daaru...