Delfland

De tarieven van Delfland kunnen wél omlaag!

Delfland is het duurste waterschap van Nederland

8 feb. 2015 – Delfland is ook in 2015 met stip het duurste waterschap. Maar de lasten kunnen wel anders worden verdeeld. De Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland vindt dat de burgers lang genoeg de grootste helft van de rekening hebben betaald. “Er kunnen zo vier tientjes af van de heffing voor ingezetenen”, zegt Hans Middendorp, lijsttrekker van de AWP Delfland.

Tien jaar geleden zijn grote uitgaven gedaan voor de bouw van een nieuwe waterzuivering in deHarnaschpolder (‘de grootste van Europa’). Verder zijn vanwege de toenemende hoosbuien ook vier grote waterbergingen aangelegd, zijn er nieuwe gemalen gebouwd en zijn op een aantal plekken de boezemkanalen verbreed. Daardoor heeft Delfland een grote schuld opgebouwd van bijna 500 miljoen euro,  twee keer de jaarlijkse begroting.

Inmiddels heeft Delfland de tering naar de nering gezet, is de organisatie afgeslankt en zijn een aantal grote uitvoeringsplannen geschrapt. Maar er is nog geen geld om te beginnen met het aflossen van de schuld. Gelukkig is de rente nu erg laag.

De waterzuivering Harnaschpolder in Rijswijk langs de A4 is  de ‘grootste afavalwaterzuivering van Europa’. En ook de duurste, helaas. (foto: Delfland)

Delfand financieel uit de gevarenzone

Nu de ergste financiële problemen achter de rug zijn, vindt de AWP Delfland dat de burgers wel lang genoeg de grootste helft van de rekening hebben betaald. Vooral de 40.000 bedrijven in Delfland hebben jarenlang uit de wind gezeten.

“Jarenlang hebben de burgers extra betaald om de boeren te ontzien. Als gevolg daarvan hoefden ook de bedrijven minder te betalen. Inmiddels zijn de tarieven voor de boeren landelijk aangepast, dus nu kunnen we terug naar normaal”, zegt Guido van der Wedden van de AWP Delfland.

Burgers en bedrijven moeten eerlijk delen

De AWP stelt voor dat burgers en bedrijven elk een gelijk deel van de inkomsten uit de waterschapsbelasting moeten opbrengen, want bedrijven profiteren net zo goed van droge voeten. Nu betalen de burgers nog 57,5% en de bedrijven maar 36,5% van de jaarlijkse begroting van 240 miljoen euro. De boerenbedrijven dragen 6% bij.

Wettelijk is bepaald dat de bijdrage van burgers in een groot waterschap als het hoogheemraadschap van Delfland tussen de 40% en 50% moet liggen, met speciale redenen mag dit met maximaal 10% verhoogd worden. Nu betalen alle burgers samen maar liefst 57% van de watersysteemheffing.

De AWP Delfland vindt niet dat niet langer nodig is: 50% van de watersysteem is voldoende, daarmee kan de watersysteemheffing voor “Ingezetenen” een paar tientjes omlaag!

Word jij actief voor het waterschap Delfland?

Nieuws Samen voor water, klimaat en natuur 1 maart 2022 – Het moet beter! We worden ingehaald door de klimaatverandering, en hoe wij omgaan met water ...

Nieuwbouw rioolwaterzuivering De Groote Lucht veel duurzamer

Nieuws Oude rioolzuivering technisch verouderd en versleten De rioolwaterzuivering De Groote Lucht (DGL) tussen Vlaardingen en Maassluis loopt op z’n ...

Waar gaat Delfland baggeren in 2022?

Nieuws Alle sloten aangegeven op kaart 28 jan 2022 – In 2022 worden er sloten gebaggerd in Westland, Rijswijk, Schiedam, Midden-Delfland, Pijnacker-No...

Betere waterkwaliteit in Delfland niet vanzelf

Nieuws Delfland moet tuinders veel vaker controleren 24 jan 2021 – De waterkwaliteit in het gebied van Delfland, vanaf Den Haag tot aan Delfshaven en ...

Waar kunnen we waterbergen in Westland? Waar we er plezier van hebben!

Nieuws Waar we er plezier van hebben! 8 dec. 2021 – De gemeente Westland en het hoogheemraadschap van Delfland zoeken al jaren naar ruimte voor calami...

Veel te veel geborgde zetels in Delfland

Nieuws In een grijs verleden hadden de boeren het voor het zeggen in de waterschappen. Logisch, want toen betaalden de boeren ook alle rekeningen. Inmiddels...