Delfland

Duurzame tip: laat regenwater in de grond zakken

2 maart 2019 – Vaak denken mensen bij duurzame maatregelen aan een betere woningisolatie of het aanleggen van zonnepanelen. Ook in het waterbeheer is het nodig in actie te komen. Laat regenwater wegzakken in uw eigen tuin!

Klimaatverandering

Het jaar 2018 heeft laten zien dat er, als gevolg van de klimaatverandering, steeds vaker heftige buien en lange periodes van droogte voorkomen. Om de grondwatervoorraden op peil te houden in onze ‘versteende’ stadsomgeving is het beter om regenwater in de grond op te bergen dan via de riool weg te laten stromen. Al dat vrijwel zuivere water moet ook nog eens door de rioolwaterzuiveringsinstallaties verwerkt worden, en dat kust elektriciteit voor de pompen en chemicaliën voor het zuiveringsproces.

Infiltratiekratten in de tuin

De AWP Delfland vindt dat er meer aandacht en meer geld moet komen om regenpijpen van huizen en flats los te koppelen van het riool. Want regenwater is géén afvalwater (en hoort dus niet in het riool)!

In de Haagse wijk Duinoord hebben twee leden van de werkgroep Duurzaam Duinoord daarom de regenpijpen van het riool laten afkoppelen. Omdat Duinoord op het zand ligt, gaat dat eigenlijk heel eenvoudig. Het hemelwater wordt nu via zogenaamde ‘infiltratiekratten’ in de tuin geïnfiltreerd. Op de foto zijn de zojuist ingegraven infiltratiekratten te zien.

Het Hoogheemraadschap van Delfland subsidieert dit soort particuliere projecten voor 25% van de kosten via de “Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie”.  Dat voordeeltje is dan nét dat extra zetje om je eigen hemelwater af te koppelen van het riool en de aanvraag is een fluitje van een cent. Maak er gebruik van!

Voor meer informatie kunt u de werkgroep Duurzaam Duinoord bereiken via het secretariaat van het Bewonersoverleg Duinoord.

 

 

 

 

 

Marcel Tielemans

Marcel Tielemans is kandidaat no. 19 op de lijst van AWP Delfland. Marcel is specialist op het gebied van waterkwaliteit. De ‘AWP niet politiek wel deskundig’ doet alleen mee met de waterschapsverkiezingen.

 

 

Haagse studenten ook recht op kwijtschelding waterschapslasten, vindt Algemene Waterschapspartij Delfland

Nieuws Algemene Waterschapspartij wil waterschapslasten studenten kwijtschelden 21 feb. 2020 – Studenten met studieschuld hebben recht op kwijtscheldi...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 13 feb. 2020

Nieuws De belangrijkste onderwerpen op de agenda van de Verenigde Vergadering van 13 februari waren de centralisatie van de onderzoekslaboratoria van de Wat...

Watersysteemheffing in Delfland opnieuw hoger voor huishoudens in 2020

Nieuws Stijging in 2020 wordt volledig betaald door de huishoudens 6 jan. 2020 – Alle inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tege...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 19 dec. 2019

Nieuws Het belangrijkste onderwerp op de agenda van de Verenigde Vergadering van 19 december was de Watervisie, een belangrijk document om duidelijk te make...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 21 nov. 2019

Nieuws Op 21 november kwam de Verenigde Vergadering van Delfland weer bijeen. De Algemene Waterschapspartij Delfland heeft een amendement en een motie ingeb...

Groeiende belastingkloof tussen burgers en bedrijven in Delfland

Nieuws 21 nov. 2019 – De tarieven van de waterschapsbelasting van het hoogheemraadschap Delfland blijven komend jaar gelijk. Maar wat niet zichtbaar i...