Delfland

Duurzame tip: laat regenwater in de grond zakken

2 maart 2019 – Vaak denken mensen bij duurzame maatregelen aan een betere woningisolatie of het aanleggen van zonnepanelen. Ook in het waterbeheer is het nodig in actie te komen. Laat regenwater wegzakken in uw eigen tuin!

Klimaatverandering

Het jaar 2018 heeft laten zien dat er, als gevolg van de klimaatverandering, steeds vaker heftige buien en lange periodes van droogte voorkomen. Om de grondwatervoorraden op peil te houden in onze ‘versteende’ stadsomgeving is het beter om regenwater in de grond op te bergen dan via de riool weg te laten stromen. Al dat vrijwel zuivere water moet ook nog eens door de rioolwaterzuiveringsinstallaties verwerkt worden, en dat kust elektriciteit voor de pompen en chemicaliën voor het zuiveringsproces.

Infiltratiekratten in de tuin

De AWP Delfland vindt dat er meer aandacht en meer geld moet komen om regenpijpen van huizen en flats los te koppelen van het riool. Want regenwater is géén afvalwater (en hoort dus niet in het riool)!

In de Haagse wijk Duinoord hebben twee leden van de werkgroep Duurzaam Duinoord daarom de regenpijpen van het riool laten afkoppelen. Omdat Duinoord op het zand ligt, gaat dat eigenlijk heel eenvoudig. Het hemelwater wordt nu via zogenaamde ‘infiltratiekratten’ in de tuin geïnfiltreerd. Op de foto zijn de zojuist ingegraven infiltratiekratten te zien.

Het Hoogheemraadschap van Delfland subsidieert dit soort particuliere projecten voor 25% van de kosten via de “Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie”.  Dat voordeeltje is dan nét dat extra zetje om je eigen hemelwater af te koppelen van het riool en de aanvraag is een fluitje van een cent. Maak er gebruik van!

Voor meer informatie kunt u de werkgroep Duurzaam Duinoord bereiken via het secretariaat van het Bewonersoverleg Duinoord.

Marcel Tielemans

Marcel Tielemans is kandidaat no. 19 op de lijst van AWP Delfland. Marcel is specialist op het gebied van waterkwaliteit. De ‘AWP niet politiek wel deskundig’ doet alleen mee met de waterschapsverkiezingen.

Toxiciteit door bestrijdingsmiddelen in Delfland nog veel te hoog  

Nieuws AWP Delfland wil dat glastuinbouw meebetaalt aan extra maatregelen 6 juli 2021 – Het hoogheemraadschap van Delfland rapporteert ieder jaar over...

Haalbaarheid Erasmusvaart en Valkenbosvaart

Nieuws Uitkomst onderzoek Deltares wordt op 12 oktober 2021 gepresenteerd 1 juli 2021 – De AWP Delfland vroeg in de vergadering van de commissie Water...

Watersysteemheffing Delfland blijft gelijk in 2021, maar burgers betalen meer dan vorig jaar

Nieuws Totale opbrengst watersysteemheffing Delfland onveranderd in 2021 21 juni 2021 – De Unie van Waterschappen heeft nieuwe cijfers gepubliceerd. Daaru...

AWP wil zeven miljoen teruggeven aan de burgers

Nieuws Delfland haalt opnieuw te veel waterschapsbelasting op bij burgers 27 mei 2021 – Delfland haalt in 2021 naar verwachting een bedrag van  € 6...

Haagse Beek wordt ecologische groenzone

Nieuws Groenblauwe verbinding tussen Kijkduin en Vogelwijk 7 dec. 2020 – In de oorlog bouwden de Duitsers hun verdedigingslinie over het stroomgebied ...

Eerlijke waterschapsbelasting voor inwoners van regio Delfland

Nieuws AWP Delfland wil lagere lastendruk voor inwoners Delfland, 6 nov. 2020 – “Wij willen eerlijke tarieven voor de inwoners. Nu betalen huise...