Delfland

Duurzame tip: laat regenwater in de grond zakken

2 maart 2019 – Vaak denken mensen bij duurzame maatregelen aan een betere woningisolatie of het aanleggen van zonnepanelen. Ook in het waterbeheer is het nodig in actie te komen. Laat regenwater wegzakken in uw eigen tuin!

Klimaatverandering

Het jaar 2018 heeft laten zien dat er, als gevolg van de klimaatverandering, steeds vaker heftige buien en lange periodes van droogte voorkomen. Om de grondwatervoorraden op peil te houden in onze ‘versteende’ stadsomgeving is het beter om regenwater in de grond op te bergen dan via de riool weg te laten stromen. Al dat vrijwel zuivere water moet ook nog eens door de rioolwaterzuiveringsinstallaties verwerkt worden, en dat kust elektriciteit voor de pompen en chemicaliën voor het zuiveringsproces.

Infiltratiekratten in de tuin

De AWP Delfland vindt dat er meer aandacht en meer geld moet komen om regenpijpen van huizen en flats los te koppelen van het riool. Want regenwater is géén afvalwater (en hoort dus niet in het riool)!

In de Haagse wijk Duinoord hebben twee leden van de werkgroep Duurzaam Duinoord daarom de regenpijpen van het riool laten afkoppelen. Omdat Duinoord op het zand ligt, gaat dat eigenlijk heel eenvoudig. Het hemelwater wordt nu via zogenaamde ‘infiltratiekratten’ in de tuin geïnfiltreerd. Op de foto zijn de zojuist ingegraven infiltratiekratten te zien.

Het Hoogheemraadschap van Delfland subsidieert dit soort particuliere projecten voor 25% van de kosten via de “Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie”.  Dat voordeeltje is dan nét dat extra zetje om je eigen hemelwater af te koppelen van het riool en de aanvraag is een fluitje van een cent. Maak er gebruik van!

Voor meer informatie kunt u de werkgroep Duurzaam Duinoord bereiken via het secretariaat van het Bewonersoverleg Duinoord.

 

 

 

 

 

Marcel Tielemans

Marcel Tielemans is kandidaat no. 19 op de lijst van AWP Delfland. Marcel is specialist op het gebied van waterkwaliteit. De ‘AWP niet politiek wel deskundig’ doet alleen mee met de waterschapsverkiezingen.

 

 

Dijkgraaf van Delfland spreekt voor zijn beurt

Nieuws ‘Lasten waterschap kunnen komende jaren best wel eens stijgen’, zegt dijkgraaf op WOS 16 maart 2018 – De AWP Delfland heeft met ver...

Bodemdaling gaat sneller dan je denkt

Opinie 13 maart 2013 – Waterschappen, gemeenten en provincies moeten met bodemdaling aan de slag. Grondwater speelt daar een belangrijke rol in, zegt...

AWP Delfland wil meer natuur langs het water

Nieuws 3 maart 2019 – De Algemene Waterschapspartij AWP is groot voorstander van méér waternatuur op, onder en langs het water. Een serieuze sportvi...

Zoetwaterfabriek op Groote Lucht in Vlaardingen kost Delfland een fortuin

Nieuws 26 feb. 2019 – Op de rioolwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen wordt het afvalwater van Schiedam, Maassluis en Vlaardingen gezuiverd e...

Inspectie grens Delfland en Rijnland al hardlopend

Nieuws 25 feb. 2019 – Afgelopen zondag 24 februari hebben de AWP-Delflandkandidaten lijsttrekker Hans Middendorp en nr. 2 Antoinette Jans samen met kandid...

Huishoudens in Haagse regio betalen teveel belasting aan hoogheemraadschap van Delfland

Nieuws 21 feb. 2019 – “Huishoudens in de Haagse regio betalen teveel watersysteembelasting”, zegt Frans van Kasteren van de Algemene Waterschapspa...