Delfland

Eerlijke  waterschapsbelasting voor de inwoners

AWP Delfland wil correctie op lastendruk Ingezetenen

Delfland, 6 nov. 2020 – “Wij willen eerlijke tarieven voor de inwoners. Nu betalen huiseigenaren en woningbouwcorporaties telkens een beetje meer dan de bedrijven”. De Algemene Waterschaps-partij (AWP) vindt het nu tijd voor een correctie.

Lees: “waterschap Delfland stemt tegen lagere waterschapslasten”

“De inwoners van Delfland betalen jaar-na-jaar de hoogste waterschapsbelasting van Nederland”, zegt Ko Heijboer van de AWP Delfland. “Wij vinden dat die trend moet worden omgebogen en daar is ook alle reden toe. De watersysteemheffing is sinds de invoering van de Waterwet in 2009 in het voordeel geweest van bedrijven. Na jaren van scheefgroei in de WOZ-waarde tussen woningen en bedrijven, is het nu hoog tijd voor een correctie”.

           Huiseigenaren betalen steeds meer waterschapsbelasting (foto: Pixabay)

WOZ

De VEH heeft aangetoond dat landelijk sinds 2015 de gemiddelde WOZ-waarde voor woningen met 25% is gestegen en tegelijkertijd voor bedrijven met 2,5% is afgenomen. Met name de laatste twee jaar gaat het hard: over 2019 en 2020 bedraagt de WOZ-stijging al 17%!

Bij de vorming van het nieuwe College in 2019 is door alle partijen afgesproken dat de inkomsten van Delfland gelijk blijven, zodat de inwoners niet meer gaan betalen. Heijboer: “Maar de lasten voor de inwoners blijven alleen gelijk, als je elk jaar verhuist naar een goedkoper huis. Wat we toen niet hebben voorzien is dat de WOZ-waarde van woningen zó veel sneller zou stijgen dan de WOZ-waarde van bedrijven of kantoren.” Het gevolg is dat – tegen de gemaakte afspraken in –  woningen elk jaar merkbaar meer zijn gaan betalen, en bedrijven en kantoren elk jaar minder”.

  • In het gewone spraakgebruik lopen ‘tarieven’ en ‘euro’s’ door elkaar heen. In de waterschaps-belasting zijn ‘tarieven’ het getal waarmee de hoogte van de waterschapsbelasting in euro’s wordt berekend. Voorbeeld: tarief x WOZ-waarde van een huis of bedrijf geeft de water-systeemheffing in euro’s.  Zo kunnen in theorie de ‘tarieven’ gelijk blijven terwijl de lasten in euro’s toch omhoog gaan, omdat de WOZ-waarde omhoog gaat.

                Bedrijven en kantoren betalen weinig waterschapsbelasting (foto: Pixabay)

Kostentoedeling

In de verordening Kostentoedeling wordt vastgelegd welk percentage van de begroting voor de watersysteem-heffing wordt betaald door elke categorie. De categorie Ingezetenen betaalt 54% van de waterschapsbegroting en de categorieën Ongebouwd (eigenaren akkers, weilanden en wegen) en Gebouwd (eigenaren vastgoed) samen 46%.

De AWP stelt voor om de kostentoedeling om te keren: 45% Ingezetenen en 55% voor alle andere belastingcategorieën samen. Dat betekent (bijna) 10% lagere waterschapslasten voor ingezetenen. De verschuiving in de kostentoedeling is vooral in het voordeel van huurders. Juist 1-persoonshuishoudens met een huurwoning zijn vaak de ouderen en sociaal-zwakkeren in onze samenleving, die een lastenverlaging  in deze corona-tijden goed kunnen gebruiken. Ook de huiseigenaren tot een WOZ-waarde van 4,5 ton  gaan er trouwens op vooruit, maar minder dan huurders.

Bedrijven en boeren

Bedrijven gaan iets meer betalen. Een bedrijfspand met een waarde van 5 miljoen euro waarvoor in 2020 ruim 10.000 euro watersysteemheffing moest worden betaald, gaat ongeveer 200 euro meer betalen in 2021. Gezien het jarenlange voordeel omdat de WOZ-waarde van bedrijven al die tijd niet is gestegen en dus de waterschapsbelasting op bedrijven ook niet, vindt de AWP dat een zeer redelijk ‘offer’. “Er wordt niets afgenomen, ze moeten een stukje teruggeven wat ze eerder te weinig hebben betaald.”

Wel stelt de AWP voor om de waterschapslasten voor agrariërs niet mee te laten stijgen met de waterschapslasten voor bedrijven. Delfland heeft uitgerekend dat daarvoor een bedrag van ca. € 423.400 nodig is. Dit is een klein bedrag vergeleken met de 89 miljoen euro die de inwoners samen met de huiseigenaren in 2020 moesten betalen.

Meevaller 2019

Tot slot: Delfland had in 2019 een ‘belastingmeevaller’ van 5,5 miljoen, omdat er meer belasting van de inwoners werd opgehaald dan van te voren was verwacht. Mogelijk is er in 2020 weer zo’n meevaller, omdat de WOZ-waarden nog steeds stijgen en er steeds meer huizen bijkomen. Dat geld wordt nu gebruikt voor extra aflossing op de schuldenberg van Delfland, maar de AWP vindt dat dit wisselgeld naar de inwoners terug hoort te gaan. Bijvoorbeeld door voor inwoners in 2021 de waterschapslasten te verlagen. Hoe? Door het aandeel Ingezetenen in de kostentoedeling te verlagen naar 45%.

Lees ook: “Bedrijven mogen voor hetzelfde geld meer afvalwater lozen dan huishoudens”

 

 

 

 

 

 

Ko Heijboer

 

Toelichting

Kostentoedeling in de praktijk

Het verdelen van de waterschapslasten over de verschillende categorieën en subcategorieën is een complexe rekensom. Op papier is de Kostentoedeling in Delfland sinds 2015 vastgesteld op 54% Ingezetenen en 46% voor Gebouwd, Ongebouwd en Natuur samen.

Maar in de praktijk betaalden de ingezetenen in 2020 niet 54% maar 57% (drie procent meer) en Gebouwd, Ongebouwd en Natuur samen niet 46% maar 43% (drie procent minder). De categorie Gebouwd bevat de subcategorieën woningen, die 32,3% bijdroegen; en bedrijven, die samen  7,1% betaalden. De categorie Ongebouwd bevat de subcategorieën agrariërs (1,3% van de watersysteemheffing) en wegen (2,2%). De eigenaren van natuurterreinen betalen minder dan 0,3%. Dat er weinig boeren zijn in de regio Delfland, dat klopt wel. Maar dat er weinig bedrijven en kantoren zijn, is natuurlijk niet waar in dit dichtbevolkte gebied.

Haagse Beek wordt ecologische groenzone

Nieuws Groenblauwe verbinding tussen Kijkduin en Vogelwijk 7 dec. 2020 – In de oorlog bouwden de Duitsers hun verdedigingslinie over het stroomgebied ...

Voorstellen waterschapsbelasting lossen niets op voor Delfland

Nieuws Twee nieuwe belastingvoorstellen, zelfde uitkomst Delfland, 3 okt. 2020 – De Unie van Waterschappen is eruit. Er liggen nu 2 voorstellen voor d...

Hoogheemraadschap Delfland stelt Aanvalsplan Rivierkreeft op voor 2021

Nieuws Proef met wegvangen gaat begin 2021 van start Delfland, 5 okt 2020 – Het College van Delfland, bij monde van hoogheemraad Marcel Belt, heeft in...

Vissterfte Nootdorpse plassen door roekeloos maaien

Nieuws Opnieuw incident met maaiboot, AWP is boos Zaterdag 3 oktober rapporteerden sportvissers een groot aantal dode vissen als gevolg van baggeren en maai...

Haagse zwemroute glasaaltjes: veel harde kanten, weinig waterplanten

Nieuws Meer schuilplaatsen nodig op reis door Den Haag 3 sept 2020 – Nu de intrek van glasaal aan de zeekant goed verloopt, wordt het extra belangrijk...

Bijengif Imidacloprid vergiftigt oppervlaktewater van Delfland

Opinie Imidacloprid aangetroffen in alle meetpunten tussen de kassen Delfland, 1 sept. 2020 – Sinds april 2018 is het gebruik van het bestrijdingsmidd...