Delfland

Erasmusvaart te duur, blijkt uit rapport Deltares

Mooi idee, maar AWP waarschuwde terecht voor de hoge kosten

3 oktober 2021 – Het was een mooi idee om de kanalen in het Westland en Den Haag weer aan elkaar te knopen door het aanleggen van de Erasmusvaart. Maar het gaat niet door. Delfland heeft per direct het trekkerschap van het plan Erasmusvaart neergelegd.

Lees ook: ‘De Beoogde Erasmusvaart Is Te Duur’

Nog in maart 2021 zei Manita Koop, als waterschapswethouder verantwoordelijk voor de Erasmusvaart: “Als we nú niks doen, dan hebben we in 2050 te maken met grote overstromingen in Westland en Den Haag.”

Maar de uitkomst van het onderzoek van Deltares bevat geen woord Spaans: ‘het effect dat de Erasmusvaart heeft op het watersysteem blijkt niet in verhouding te staan tot de kosten’. Volgens Deltares is het goedkoper om de capaciteit van de gemalen te vergroten of een extra lange duiker onder de grond om de kanalen met elkaar te verbinden.

 

Kosten-batenonderzoek

Voor de AWP was het altijd de bedoeling dat de Erasmusvaart een brede vaart zou worden, met veel ruimte voor waterberging, waternatuur en ook vaarrecreatie. Maar de AWP heeft wel steeds gewaarschuwd voor de hoge kosten om al die verschillende wensen mee te nemen.

‘We hebben heel lang aangedrongen op een kosten-batenanalyse van de Erasmusvaart’ zeggen Anne van Hagen en Hans Middendorp van de AWP Delfland. ‘Er was nooit precies uitgezocht welk waterprobleem er nu werd opgelost. Terwijl zo’n studie van Deltares natuurlijk de eerste logische stap is als je zulke plannen gaat uitwerken’.

Een belangrijk knelpunt bleken de kosten voor een hoge, doorvaarbare duiker onder de N211. Bovendien zou de gemeente Den Haag dan ook nog drie andere bruggen langs de Erasmusweg moeten verhogen. Ook wilde Den Haag in het bestemmingsplan de bestaande ‘droge natuur’ niet omzetten in ‘natte natuur’, waardoor de Erasmusvaart uiteindelijk heel smal zou uitvallen.

Valkenbosvaart

Voor de AWP is een mooie brede vaart om het water uit Den Haag Zuidwest snel af te voeren richting Scheveningen nog steeds een wens. Een interessante mogelijkheid hiervoor is het plan Valkenbosvaart. Het water wordt dan via de Valkenboskade middels een nieuw te bouwen gemaal omhoog pompt op de waterpartij van de Haagse Beek, en vandaar naar het Verversingskanaal. Wellicht dat bij het nieuwe gemaal een overstappunt voor kanovaarders mogelijk is?

De AWP pleit ervoor om samen met de provincie, de gemeente Den Haag en Rijkswaterstaat voor de Valkenbosvaart een vergelijkbaar onderzoek te doen om kosten, baten en verschillende belangen in beeld te brengen.

Hans Middendorp en Anne van Hagen

Lees ook:  Erasmusvaart tussen Westland en Den Haag van de baan: ‘Goedkopere maatregelen om hoosbuien op te vangen’ (AD 29 sept 2021)

 

Hans Middendorp en Anne van Hagen

 

 

 

 

Waar kunnen we waterbergen in Westland? Waar we er plezier van hebben!

Nieuws Waar we er plezier van hebben! 8 dec. 2021 – De gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland werken al jaren aan een calamiteitenber...

Veel te veel geborgde zetels in Delfland

Nieuws In een grijs verleden hadden de boeren het voor het zeggen in de waterschappen. Logisch, want toen betaalden de boeren ook alle rekeningen. Inmiddels...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 30 sept. 2021

Nieuws 30 september 2021 – De VV stond in het teken van drie moties: Het IPCC rapport over klimaatverandering was reden voor een signaal dat Delfland ...

Blauwalg groot probleem in Delftse Hout, AWP wil water verversen

Nieuws AWP wil meer doorstroming om water te verversen Delfland, 8 sept 2021 – “Treurig”, vindt Anne van Hagen van de AWP Delfland het. Gister en vand...

AWP wil veel meer doorstroming in zwemplassen Wollebrand en Prinsenbos

Nieuws ‘Blauwalgen houden niet van stromend water’, zegt Delfland Delfland, 25 aug 2021 – “Treurig”, vindt Anne van Hagen van de AWP Delfl...

Negatief zwemadvies op veel locaties in de Haagse regio 

Nieuws Waterkwaliteit lastig dossier voor Delfland Delfland, 12 aug. 2021 – De provincie Zuid-Holland heeft een tiental buitenwateren aangewezen om in...