Delfland

Erasmusvaart verbindt Westland weer met Den Haag

16 mei 2019 – Den Haag en het Westland wordt mogelijk weer door een kanaal met elkaar verbonden, de ‘Erasmusvaart’. Uit een eerste verkenning blijkt dat het mogelijk is een waterverbinding te maken via de zone langs de Erasmusweg. In het Westland wordt de nieuwe vaart verbonden met de ‘Wenzone’ (Wennetjessloot) achter de Uithof. Via de Soestdijksekade en de Laakhaven ontstaat dan ook een verbinding met de Haagse binnenstad.

De Erasmusvaart is onderdeel van het Haagse Actieprogramma Binnenvaart 2017-2020

Ooit vormde de uit 1645 daterende Loosduinse Vaart de waterweg tussen de stad en het Westland. Deze liep van de Lijnbaan/Zoutkeetsingel naar het tuindersdorp Loosduinen. Tussen 1932 en 1982 is het Haagse deel van de vaart in fasen gedempt.  En uiteindelijk werd in 1974 ook het het Loosduinse deel van de Loosduinse vaart gedempt.

Demping van de Loosduinse Vaart in 1932: Loosduinsekade ter hoogte van de Engelenburgstraat (bron: Gemeentearchief Den Haag)

 

Erasmusvaart

De nieuwe vaart biedt volgens de verkenning van de samenwerkende overheden inderdaad legio voordelen, zoals ‘een verbetering van de waterafvoer bij extreme buien langs de Delflandse kust’. Daarnaast worden de toeristisch-recreatieve netwerken van Den Haag en het Westland verbonden. Dat biedt mogelijkheden voor de pleziervaart en voor evenementen zoals het Varend Corso.

De overheden zien zelfs al een stijging van de waarde van het vastgoed voor zich omdat ‘ruimtelijke kwaliteit, vestigingsklimaat en leefbaarheid’ door het nieuwe water erop vooruitgaan. Minder concreet maar ook genoemd: het versterken van de ‘groenblauwe structuur’ van de stad en het uitbreiden van de ‘ecologische verbindingszone’.

De Erasmusvaart moet het Westland verbinden met de Haagse grachten (bron: DHC)

 

Zuidelijke Randweg

Voorlopig is het wachten op de resultaten van de vervolgverkenning. Daarvan worden de resultaten verwacht op 1 juli 2019. In dat rapport zal een ontwikkelingsstrategie staan, waarin tijdspad, kosten en opbrengsten in kaart worden gebracht.

Het plan moet volgens wethouder De Mos van de gemeente Den Haag nu worden uitgewerkt om het te kunnen afstemmen met andere projecten, zoals de Zuidelijke Randweg/N211, de nieuwbouw in het Erasmusveld en Zuidwest en de herstructurering van de glastuinbouw.

‘Nu of nooit’

“2019 is hét moment om een keuze over de Erasmusvaart voor te bereiden. Er is sprake van een ‘nu of nooit’-project,” aldus De Mos. Als het allemaal doorgaat zou de Erasmusvaart tussen 2024 en 2030 gegraven moeten worden. Speciale studie is nog vereist naar het passeren van de Poeldijkseweg en de Wippolderlaan bij de zuidelijke stadsgrens.

Dit is een ingekorte versie van het artikel in Den Haag Centraal (DHC)

Artist impression van de Erasmusvaart (bron: DHC)

AWP-bericht Verenigde Vergadering op 21 nov 2019

Nieuws Op  21 november kwam de Verenigde Vergadering van Delfland weer bijeen. De Algemene Waterschapspartij Delfland heeft een amendement en een motie ing...

Groeiende belastingkloof tussen burgers en bedrijven in Delfland

Nieuws 21 nov. 2019 – De tarieven van de waterschapsbelasting van het hoogheemraadschap Delfland blijven komend jaar gelijk. Maar wat niet zichtbaar i...

Veel vissterfte in Delfland door 'roekeloos maaien'

Nieuws Vissenmishandeling eenvoudig te voorkomen 12 nov. 2019 – Steeds weer zijn er incidenten met vissterfte in de regio Delfland. Vaak is ‘roekelo...

Huishoudens betalen ongemerkt steeds meer aan Delfland

Nieuws 16 okt. 2019 – Ongemerkt komt een steeds groter deel van de waterschapslasten op het bordje van huishoudens, stelt Hans Middendorp van de Algem...

Delfland kiest bedrijfszekere vispassage in plaats van innovatieve oplossing

Nieuws 27 sept. 2019 – De meerderheid van het Algemeen Bestuur van Delfland koos voor een dure maar ‘bedrijfszekere’ mechanische vispassag...

Boomawatering in Monster krijgt toch natuurlijke oever

Nieuws 22 sept. 2019 – Een klein deel van de Boomawatering tussen Monster en Poeldijk is niet meer dan een smalle sloot tussen de kassen. Die kassen v...