Delfland

Erasmusvaart verbindt Westland weer met Den Haag

16 mei 2019 – Den Haag en het Westland wordt mogelijk weer door een kanaal met elkaar verbonden, de ‘Erasmusvaart’. Uit een eerste verkenning blijkt dat het mogelijk is een waterverbinding te maken via de zone langs de Erasmusweg. In het Westland wordt de nieuwe vaart verbonden met de ‘Wenzone’ (Wennetjessloot) achter de Uithof. Via de Soestdijksekade en de Laakhaven ontstaat dan ook een verbinding met de Haagse binnenstad.

De Erasmusvaart is onderdeel van het Haagse Actieprogramma Binnenvaart 2017-2020

Ooit vormde de uit 1645 daterende Loosduinse Vaart de waterweg tussen de stad en het Westland. Deze liep van de Lijnbaan/Zoutkeetsingel naar het tuindersdorp Loosduinen. Tussen 1932 en 1982 is het Haagse deel van de vaart in fasen gedempt.  En uiteindelijk werd in 1974 ook het het Loosduinse deel van de Loosduinse vaart gedempt.

Demping van de Loosduinse Vaart in 1932: Loosduinsekade ter hoogte van de Engelenburgstraat (bron: Gemeentearchief Den Haag)

Erasmusvaart

De nieuwe vaart biedt volgens de verkenning van de samenwerkende overheden inderdaad legio voordelen, zoals ‘een verbetering van de waterafvoer bij extreme buien langs de Delflandse kust’. Daarnaast worden de toeristisch-recreatieve netwerken van Den Haag en het Westland verbonden. Dat biedt mogelijkheden voor de pleziervaart en voor evenementen zoals het Varend Corso.

De overheden zien zelfs al een stijging van de waarde van het vastgoed voor zich omdat ‘ruimtelijke kwaliteit, vestigingsklimaat en leefbaarheid’ door het nieuwe water erop vooruitgaan. Minder concreet maar ook genoemd: het versterken van de ‘groenblauwe structuur’ van de stad en het uitbreiden van de ‘ecologische verbindingszone’.

De Erasmusvaart moet het Westland verbinden met de Haagse grachten (bron: DHC)

Zuidelijke Randweg

Voorlopig is het wachten op de resultaten van de vervolgverkenning. Daarvan worden de resultaten verwacht op 1 juli 2019. In dat rapport zal een ontwikkelingsstrategie staan, waarin tijdspad, kosten en opbrengsten in kaart worden gebracht.

Het plan moet volgens wethouder De Mos van de gemeente Den Haag nu worden uitgewerkt om het te kunnen afstemmen met andere projecten, zoals de Zuidelijke Randweg/N211, de nieuwbouw in het Erasmusveld en Zuidwest en de herstructurering van de glastuinbouw.

‘Nu of nooit’

“2019 is hét moment om een keuze over de Erasmusvaart voor te bereiden. Er is sprake van een ‘nu of nooit’-project,” aldus De Mos. Als het allemaal doorgaat zou de Erasmusvaart tussen 2024 en 2030 gegraven moeten worden. Speciale studie is nog vereist naar het passeren van de Poeldijkseweg en de Wippolderlaan bij de zuidelijke stadsgrens.

Dit is een ingekorte versie van het artikel in Den Haag Centraal (DHC)

Artist impression van de Erasmusvaart (bron: DHC)

Toxiciteit door bestrijdingsmiddelen in Delfland nog veel te hoog  

Nieuws AWP Delfland wil dat glastuinbouw meebetaalt aan extra maatregelen 6 juli 2021 – Het hoogheemraadschap van Delfland rapporteert ieder jaar over...

Haalbaarheid Erasmusvaart en Valkenbosvaart

Nieuws Uitkomst onderzoek Deltares wordt op 12 oktober 2021 gepresenteerd 1 juli 2021 – De AWP Delfland vroeg in de vergadering van de commissie Water...

Watersysteemheffing Delfland blijft gelijk in 2021, maar burgers betalen meer dan vorig jaar

Nieuws Totale opbrengst watersysteemheffing Delfland onveranderd in 2021 21 juni 2021 – De Unie van Waterschappen heeft nieuwe cijfers gepubliceerd. Daaru...

AWP wil zeven miljoen teruggeven aan de burgers

Nieuws Delfland haalt opnieuw te veel waterschapsbelasting op bij burgers 27 mei 2021 – Delfland haalt in 2021 naar verwachting een bedrag van  € 6...

Haagse Beek wordt ecologische groenzone

Nieuws Groenblauwe verbinding tussen Kijkduin en Vogelwijk 7 dec. 2020 – In de oorlog bouwden de Duitsers hun verdedigingslinie over het stroomgebied ...

Eerlijke waterschapsbelasting voor inwoners van regio Delfland

Nieuws AWP Delfland wil lagere lastendruk voor inwoners Delfland, 6 nov. 2020 – “Wij willen eerlijke tarieven voor de inwoners. Nu betalen huise...