Delfland

Haagse Beek opgewaardeerd tot ecologische groenzone

Groenblauwe verbinding tussen Kijkduin en Vogelwijk

7 dec. 2020 – In de oorlog bouwden de Duitsers hun verdedigingslinie over het stroomgebied van de Haagse beek. Na de oorlog is er ook veel puin onder de grond geschoven. De Haagse Beek gaat helaas nooit meer stromen, maar de hele zone langs de Segbroeklaan, Sportlaan en Machiel Vrijenhoeklaan krijgt wel een ecologische upgrade!

 

Van stadsvijver naar groenblauwe verbindingszone

Het karakter van de Haagse Beek verandert van ‘stadsvijver’ naar een stukje ‘natuur in de stad’. Dit sluit goed aan bij de visie van de AWP Delfland voor een netwerk van groenblauwe verbindingszones. Vogels, insecten en planten kunnen zich langs deze groenblauwe verbindingen makkelijker verspreiden door de hele regio.

De gemeente Den Haag schrijft op haar website: Er leven nu bijna geen vissen en amfibieën in de Haagse Beek en er staan weinig verschillende soorten planten. In het nieuwe ontwerp wordt de Haagse Beek breder en komt er meer ruimte voor afwisseling. Hierdoor is dit gebied straks ook aantrekkelijker voor verschillende diersoorten, zoals bijen en vogels. De gemeente gaat in het gebied ongeveer 480 jonge bomen en struiken planten.

Op bijgaande foto’s is te zien dat, waar mogelijk, ook de kanten van de Haagse beek zijn afgevlakt om een natuurlijk-begroeide oever mogelijk te maken. Ook zijn er op enkele plekken nieuwe poelen uitgediept.

          Nieuwe poel rechts van het vlonderpad.

          Links is een groot gedeelte van de oeverzone afgegraven.

          Ook de oude populieren moesten wijken om meer licht door te laten.

          Een nieuwe stuw bij de duiker onder De Savornin Lohmanlaan zorgt voor een hoger waterpeil langs de Segbroeklaan.

 

 

 

 

 

 

Hans Middendorp (eigen foto’s)

 

Eerlijke waterschapsbelasting voor inwoners van regio Delfland

Nieuws AWP Delfland wil correctie op lastendruk Ingezetenen Delfland, 6 nov. 2020 – “Wij willen eerlijke tarieven voor de inwoners. Nu betalen h...

Voorstellen waterschapsbelasting lossen niets op voor Delfland

Nieuws Twee nieuwe belastingvoorstellen, zelfde uitkomst Delfland, 5 okt. 2020 – De Unie van Waterschappen is eruit. Er liggen nu 2 voorstellen voor d...

Hoogheemraadschap Delfland stelt Aanvalsplan Rivierkreeft op voor 2021

Nieuws Proef met wegvangen gaat begin 2021 van start Delfland, 5 okt 2020 – Het College van Delfland, bij monde van hoogheemraad Marcel Belt, heeft in...

Vissterfte Nootdorpse plassen door roekeloos maaien

Nieuws Opnieuw incident met maaiboot, AWP is boos Zaterdag 3 oktober rapporteerden sportvissers een groot aantal dode vissen als gevolg van baggeren en maai...

Haagse zwemroute glasaaltjes: veel harde kanten, weinig waterplanten

Nieuws Meer schuilplaatsen nodig op reis door Den Haag 3 sept 2020 – Nu de intrek van glasaal aan de zeekant goed verloopt, wordt het extra belangrijk...

Bijengif Imidacloprid vergiftigt oppervlaktewater van Delfland

Opinie Imidacloprid aangetroffen in alle meetpunten tussen de kassen Delfland, 1 sept. 2020 – Sinds april 2018 is het gebruik van het bestrijdingsmidd...