Delfland

Haagse studenten hebben ook recht op kwijtschelding waterschapslasten

Algemene Waterschapspartij wil waterschapslasten studenten kwijtschelden

21 feb. 2020 – Studenten met studieschuld hebben recht op kwijtschelding, vindt de Algemene Waterschapspartij. Studenten hebben het niet breed en gaan vaak gebukt onder hun studiefinanciering. De Algemene Waterschapspartij pleit daarom voor kwijtschelding van de waterschapslasten voor studenten.

Alle Haagse studenten met een eigen adres, zoals in een studentenflat, krijgen binnenkort van het hoogheemraadschap van Delfland een aanslag voor de waterschapsbelasting in de brievenbus. Den Haag telt ruim 26.000 duizend studenten aan de Haagse Hogeschool plus ruim vijfduizend studenten aan de Campus Den Haag van de Leidse Universiteit.

Haagse studenten hebben ook recht op kwijtschelding waterschapslasten, vindt de Algemene Waterschapspartij Delfland (foto: website Campus Den Haag)

 

Uitwonende studenten moeten ook waterschapsbelasting betalen

De waterschapslasten voor 1-persoonshuishoudens bedragen in Delfland € 123,29 voor de watersysteemheffing plus € 93,50 voor de zuiveringsheffing. Huishoudens op bijstandsniveau krijgen kwijtschelding voor de watersysteem-heffing (waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit). Voor de zuiveringsheffing (rioolwater) wordt door Delfland geen kwijtschelding verleend.

Studenten zitten vaak ook op bijstandsniveau, met alleen studiefinanciering en ouders die af-en-toe bijspringen. Dan kom je toch wel in aanmerking voor kwijtschelding van de waterschapslasten? Helaas! De wetgever beschouwt studiefinanciering als inkomen en daarom komen zelfstandig wonende studenten niet in aanmerking voor kwijtschelding.

Vreemd genoeg wil de wetgever wel dat de studiefinanciering wordt terugbetaald. Dan is het toch gewoon een schuld en geen inkomen? En het is nog vreemder als je op de website van de Belastingdienst bij de toelichting over de huurtoeslag leest: “Studiefinanciering telt niet mee voor de berekening van het toetsingsinkomen. U hoeft dat dus niet op te geven.” Deze scheve situatie moet zo snel mogelijk worden recht getrokken, vindt de Algemene Waterschapspartij.

 

Oneerlijk

Het is ook oneerlijk, omdat studenten die een kamer huren bij een particulier géén waterschaps-belasting betalen. Particuliere kamers gelden niet als zelfstandige woonruimte. De particuliere verhuurder wordt aangeslagen als een meerpersoonshuishouden. En als er al twee of meer bewoners zijn in het huis, dan hoeft er niet extra betaald te worden en is een extra student eigenlijk ‘gratis’.

Studenten met studieschuld hebben ook recht op kwijtschelding waterschapsbelasting, vindt de Algemene Waterschapspartij (foto: website Haagse Hogeschool)

 

Dit moet anders!

De Algemene Waterschapspartij strijdt al lang voor een eerlijk waterschapsbelastingstelsel.

De Algemene Waterschapspartij vindt dat studenten met een laag inkomen en een studieschuld juist wél recht hebben op kwijtschelding van waterschapslasten. Helaas kunnen de waterschappen nu niet zelfstandig een uitzondering maken voor studenten. Want het toepassen van de kwijtscheldingsregels is dwingend voorgeschreven in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en artikel 144, lid 2 van de Waterschapswet.

De Algemene Waterschapspartij wil daarom de regels voor kwijtschelding zó aanpassen, dat studenten ook in aanmerking komen voor kwijtschelding van de waterschapslasten. Want waarin verschilt een student met studiefinanciering die moet worden terugbetaald nou van een alleenstaande met een bijstandsuitkering, die wel kwijtschelding krijgt?

Lid worden van de Algemene Waterschapspartij? Klik hier!

De Algemene Waterschapspartij wil opkomen voor de belangen van studenten in Delfland. Daarvoor hebben we natuurlijk veel leden nodig om die strijd ook te kunnen winnen. Je bent al student lid voor € 5 per jaar! En laat je ouders ook meedoen, want samen staan we sterker!
Zij betalen € 25 per jaar.

Aanbieding

Word nu voor lid tot 31 dec. 2021 en ontvang gratis het boek
Niet Bang Voor Water? Wat de Waterschappen Voor Je Doen’.

 

 

AWP-bericht Verenigde Vergadering 13 feb. 2020

Nieuws De belangrijkste onderwerpen op de agenda van de Verenigde Vergadering van 13 februari waren de centralisatie van de onderzoekslaboratoria van de Wat...

Watersysteemheffing in Delfland opnieuw hoger voor huishoudens in 2020

Nieuws Stijging in 2020 wordt volledig betaald door de huishoudens 6 jan. 2020 – Alle inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tege...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 19 dec. 2019

Nieuws Het belangrijkste onderwerp op de agenda van de Verenigde Vergadering van 19 december was de Watervisie, een belangrijk document om duidelijk te make...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 21 nov. 2019

Nieuws Op 21 november kwam de Verenigde Vergadering van Delfland weer bijeen. De Algemene Waterschapspartij Delfland heeft een amendement en een motie ingeb...

Groeiende belastingkloof tussen burgers en bedrijven in Delfland

Nieuws 21 nov. 2019 – De tarieven van de waterschapsbelasting van het hoogheemraadschap Delfland blijven komend jaar gelijk. Maar wat niet zichtbaar i...

Veel vissterfte in Delfland door 'roekeloos maaien'

Nieuws Vissenmishandeling eenvoudig te voorkomen 12 nov. 2019 – Steeds weer zijn er incidenten met vissterfte in de regio Delfland. Vaak is ‘roekelo...