Delfland

Haalbaarheid Erasmusvaart en Valkenbosvaart

Uitkomst onderzoek Deltares wordt op 12 oktober 2021 gepresenteerd

1 juli 2021 – De AWP Delfland vroeg in de vergadering van de commissie Waterkwaliteit & Waterkwantiteit (WKK) van Delfland op 29 juni naar de voortgang van de plannen voor de Erasmusvaart. De Erasmusvaart langs de Erasmusweg in Den Haag is de ontbrekende waterschakel tussen Westland en Den Haag. Manita Koop, portefeuillehouder van Delfland, antwoordde dat de uitkomsten van het onderzoek door Deltares naar nut en noodzaak van de geplande Erasmusvaart op 12 oktober zullen worden gepresenteerd.

Koop benadrukte dat Delfland bij de plannen voor de Erasmusvaart puur kijkt naar de kosten en baten voor het watersysteem en de waternatuur, en dat voor extra wensen “zoals bootjes en droge ecologie” toch echt de andere gebiedspartners in de buidel moeten tasten. Concreet is er discussie over de doorvaarthoogte van de duiker waar de toekomstige Erasmusvaart onder de N211 doorgaat.

De smalle Valkenbosvaart in Den Haag, mogelijk moet er een persleiding op de bodem worden gelegd.

 

Kosten-Baten Erasmusvaart

Koop bevestigde dat er drie concrete alternatieven voor de Erasmusvaart in het haalbaarheidsonderzoek zullen worden meegenomen:

  1. Waterafvoer via de Valkenbosvaart richting Haagse Beek en dan via het Verversingskanaal naar gemaal Scheveningen en dan naar zee. Uit een eerdere verkenning is al eens naar voren gekomen dat wellicht onder een deel van de Valkenbosvaart een persleiding moet komen.
    .
  2. Waterafvoer via een verbinding rondom het ziekenhuis Leijenburg, die aansluit op de Nieuwe Vaart in Poeldijk en vandaar door het Westlandse watersysteem naar gemaal Westland en dan naar de Nieuwe Waterweg.
    .
  3. Ook wordt gekeken naar de voor- en nadelen van een goedkoper tracé van de Erasmusvaart met lage duikers in plaats van bruggen.

Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP, is blij met deze toezegging, omdat zo eindelijk een goede afweging kan worden gemaakt tussen de verschillende plannen. De discussie over de Erasmusvaart sleept al jaren. Zowel de Erasmusvaart als de Valkenbosvaart stonden in 2017 al in het Actieprogramma Binnenwater van de gemeente Den Haag.

Erasmusvaart en Valkenbosvaart staan in het Actieprogramma (acties 23 en 24)

 

Uitstel

Hoewel Delfland inmiddels de trekker is van de planfase van de Erasmusvaart, verwacht Koop dat er pas voorjaar 2022 een besluit kan worden genomen door het waterschapsbestuur van Delfland. De AWP vindt het “erg jammer” dat de besluitvorming over de Erasmusvaart opnieuw wordt uitgesteld.

“In deze fase gaat het om de haalbaarheid van de Erasmusvaart”, zei Koop. De samenwerkende partners zijn de gemeente Westland, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland. Koop vond de insteek van Provinciale Staten “erg positief”.

De AWP vindt dat het proces traag en stroperig verloopt. “Er is nog steeds geen inhoudelijke discussie geweest over de plannen, we worden alleen achteraf op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen”, zegt Middendorp. “Maar als gekozen vertegenwoordiger wil je juist in de beginfase van een nieuw plan kunnen sturen, voordat er definitieve keuzes worden gemaakt. Want of het nou de Erasmusvaart wordt of toch de Valkenbosvaart – beide gaan een boel belastinggeld kosten!”

Hans Middendorp, fractievoorzitter AWP Delfland

Blauwalg groot probleem in Delftse Hout, AWP wil water verversen

Nieuws AWP wil meer doorstroming om water te verversen Delfland, 8 sept 2021 – “Treurig”, vindt Anne van Hagen van de AWP Delfland het. Gister en vand...

AWP wil veel meer doorstroming in zwemplassen Wollebrand en Prinsenbos

Nieuws ‘Blauwalgen houden niet van stromend water’, zegt Delfland Delfland, 25 aug 2021 – “Treurig”, vindt Anne van Hagen van de AWP Delfl...

Negatief zwemadvies op veel locaties in de Haagse regio 

Nieuws Waterkwaliteit lastig dossier voor Delfland Delfland, 12 aug. 2021 – De provincie Zuid-Holland heeft een tiental buitenwateren aangewezen om in...

Toxiciteit door bestrijdingsmiddelen in Delfland nog veel te hoog  

Nieuws AWP Delfland wil dat glastuinbouw meebetaalt aan extra maatregelen 6 juli 2021 – Het hoogheemraadschap van Delfland rapporteert ieder jaar over...

Watersysteemheffing Delfland blijft gelijk in 2021, maar burgers betalen meer dan vorig jaar

Nieuws Totale opbrengst watersysteemheffing Delfland onveranderd in 2021 21 juni 2021 – De Unie van Waterschappen heeft nieuwe cijfers gepubliceerd. Daaru...

AWP wil zeven miljoen teruggeven aan de burgers

Nieuws Delfland haalt opnieuw te veel waterschapsbelasting op bij burgers 27 mei 2021 – Delfland haalt in 2021 naar verwachting een bedrag van  € 6...