Delfland

Hoogheemraadschap Delfland stelt Aanvalsplan Rivierkreeft op

Proef met wegvangen gaat begin 2021 van start

Delfland, 5 okt 2020 – Het College van Delfland, bij monde van hoogheemraad Marcel Belt, heeft in de media toegezegd dat Delfland in het voorjaar van 2021 zal beginnen met een proef om rivierkreeften weg te vangen. De Algemene Waterschapspartij is verheugd dat Delfland het eerste waterschap wordt met een Aanvalsplan Rivierkreeft.

Vorige week nog luidde de VNG de noodklok over de rivierkreeft.  Kort daarna hebben de waterschappen op een digitale bijeenkomst bij de Unie van Waterschappen uitgesproken dat zij het voortouw zullen nemen om de aantallen rivierkreeften te beheersen.

Bron: AD Westland, 2 okt 2020

 

Waterplanten verdwijnen

“Rivierkreeften veroorzaken schade aan slootkanten met hun holletjes en ze vreten de sloten helemaal kaal. Dat is een aanslag op de biodiversiteit, omdat bijv. kleine vissen en waterkevers zich nergens meer kunnen verstoppen voor rovers. Uitroeien van de rivierkreeftjes gaat nooit meer lukken. Maar door de aantallen rivierkreeftjes omlaag te brengen, hopen we dat de waternatuur zich weer herstelt”, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP Delfland en visbioloog. “Het vangen moet wel intensief gebeuren, en meteen vanaf het begin van het seizoen in maart.”

Recent presenteerde het EIS Kenniscentrum van Naturalis in Leiden deze fotoserie van drie verschillende sloten, met foto’s uit 2018, 2019 en 2020. Duidelijk zichtbaar is hoe de vegetatie verdwijnt uit de sloot.

 

Sportvissers

De AWP Delfland pleit ervoor dat ook de beroepsvissers èn de hengelsportverenigingen actief worden betrokken in de vangstproef. Sportvissers hebben veel last van rivierkreeften. “Laten vooral gebruik maken van  de kennis en ervaring van al die sportvissers, die uren langs de waterkant doorbrengen”, zegt Middendorp. De locatie van de vangstproef wordt in november al bekend gemaakt.

Bron: AD Westland, 2 okt 2020

 

AWP motie

De AWP Delfland had in september 2018 al gevraagd om een proef om rivierkreeftjes weg te vangen.  Die motie werd gesteund door de Algemene Waterschapspartij, WaterNatuurlijk, 50-PLUS, CU/SGP en de geborgde zetel van Natuurterreinen. Ambtelijke molens draaien langzaam, maar het gaat nu toch gebeuren!

 

AD 20 sept 2018

 

 

Eerlijke waterschapsbelasting voor inwoners van regio Delfland

Nieuws AWP Delfland wil correctie op lastendruk Ingezetenen Delfland, 6 nov. 2020 – “Wij willen eerlijke tarieven voor de inwoners. Nu betalen h...

Voorstellen waterschapsbelasting lossen niets op voor Delfland

Nieuws Twee nieuwe belastingvoorstellen, zelfde uitkomst Delfland, 3 okt. 2020 – De Unie van Waterschappen is eruit. Er liggen nu 2 voorstellen voor d...

Vissterfte Nootdorpse plassen door roekeloos maaien

Nieuws Opnieuw incident met maaiboot, AWP is boos Zaterdag 3 oktober rapporteerden sportvissers een groot aantal dode vissen als gevolg van baggeren en maai...

Haagse zwemroute glasaaltjes: veel harde kanten, weinig waterplanten

Nieuws Meer schuilplaatsen nodig op reis door Den Haag 3 sept 2020 – Nu de intrek van glasaal aan de zeekant goed verloopt, wordt het extra belangrijk...

Bijengif Imidacloprid vergiftigt oppervlaktewater van Delfland

Opinie Imidacloprid aangetroffen in alle meetpunten tussen de kassen Delfland, 1 sept. 2020 – Sinds april 2018 is het gebruik van het bestrijdingsmidd...

Bigbags met ijzerzand tegen blauwalg in zwemwater

Nieuws Pilot om fosfaat uit het water te verwijderen 2 juli 2020 – Zwemmers en hengelsporters hebben een hekel aan blauwalg. Het ziet er vies uit en j...