Delfland

Huishoudens betalen steeds meer aan Delfland

16 okt. 2019 – Ongemerkt komt een steeds groter deel van de waterschapslasten op het bordje van huishoudens, stelt Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland.
De AWP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland. De antwoorden worden eind november verwacht.

Watersysteemheffing

Een van de voornaamste waterschapsbelastingen is de watersysteemheffing. Die is, in het geval van eigenaren van onroerend goed, gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand.

Echter, in de afgelopen tien jaar is de waarde van woningen en huurwoningen veel harder gestegen dan bij bedrijven. Met als gevolg dat het aandeel van woningen in de watersysteemheffing elk jaar iets groter wordt en het aandeel bedrijven juist iets kleiner. ,,Zo worden bedrijven onbedoeld door huiseigenaren en huurders uit de wind gehouden”.

Bij de gemeentelijke belastingen gaat het anders. Daar is de OZB op basis van de WOZ-waarde voor bedrijven 2-4x hoger dan voor woningen.

De monumentale gevel van het Gemeenlandshuis van Delfland

Correctie

Voor de AWP is ‘deze sluipende toename’ reden om aan het College om een correctie te vragen. ,,Want in Delfland hebben we in het Bestuursakkoord van begin dit jaar afgesproken dat de lasten niet zullen stijgen. Voor 2020 is zo’n correctie niet meer praktisch uitvoerbaar, omdat die begroting al bijna klaar is. Maar voor 2021 verwachten we dat het College met een eerlijk voorstel komt”.

In 2018 betaalden alle woningen in Delfland samen 34,6 miljoen euro, bijna 5x zo veel als de 7,6 miljoen van alle bedrijven. Bovendien betaalden alle huishoudens samen ook nog eens 55,3 miljoen euro aan solidariteitsheffing. ,,Huishoudens betalen dus twee keer de hoofdprijs”, besluit Middendorp: ,,Kan dat nou niet anders?”

Meer lezen over de voorstellen van de AWP om de waterschapsbelasting te moderniseren?
Klik hier!

 

 

 

 

 

Hans Middendorp, fractievoorzitter AWP Delfland

 

Watersysteemheffing in Delfland opnieuw hoger voor huishoudens in 2020

Nieuws Stijging in 2020 wordt volledig betaald door de huishoudens 6 jan. 2020 – Alle inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tege...

AWP bericht Verenigde Vergadering 19 dec. 2019

Nieuws Het belangrijkste onderwerp op de agenda was de Watervisie. Watervisie van Delfland De naam ‘Watervisie’ is enigszins misleidend, vond de AWP-fra...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 21 nov. 2019

Nieuws Op  21 november kwam de Verenigde Vergadering van Delfland weer bijeen. De Algemene Waterschapspartij Delfland heeft een amendement en een motie ing...

Groeiende belastingkloof tussen burgers en bedrijven in Delfland

Nieuws 21 nov. 2019 – De tarieven van de waterschapsbelasting van het hoogheemraadschap Delfland blijven komend jaar gelijk. Maar wat niet zichtbaar i...

Veel vissterfte in Delfland door 'roekeloos maaien'

Nieuws Vissenmishandeling eenvoudig te voorkomen 12 nov. 2019 – Steeds weer zijn er incidenten met vissterfte in de regio Delfland. Vaak is ‘roekelo...

Delfland kiest bedrijfszekere vispassage in plaats van innovatieve oplossing

Nieuws 27 sept. 2019 – De meerderheid van het Algemeen Bestuur van Delfland koos voor een dure maar ‘bedrijfszekere’ mechanische vispassag...