Delfland

Huishoudens betalen steeds meer aan Delfland

16 okt 2019 – Ongemerkt komt een steeds groter deel van de waterschapslasten op het bordje van huishoudens, stelt Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland.
De AWP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland. De antwoorden worden eind november verwacht.

Watersysteemheffing

Een van de voornaamste waterschapsbelastingen is de watersysteemheffing. Die is, in het geval van eigenaren van onroerend goed, gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand.

Echter, in de afgelopen tien jaar is de waarde van woningen en huurwoningen veel harder gestegen dan bij bedrijven. Met als gevolg dat het aandeel van woningen in de watersysteemheffing elk jaar iets groter wordt en het aandeel bedrijven juist iets kleiner. ,,Zo worden bedrijven onbedoeld door huiseigenaren en huurders uit de wind gehouden”.

Bij de gemeentelijke belastingen gaat het anders. Daar is de OZB op basis van de WOZ-waarde voor bedrijven 2-4x hoger dan voor woningen.

De monumentale gevel van het Gemeenlandshuis van Delfland

Correctie

Voor de AWP is ‘deze sluipende toename’ reden om aan het College om een correctie te vragen. ,,Want in Delfland hebben we in het Bestuursakkoord van begin dit jaar afgesproken dat de lasten niet zullen stijgen. Voor 2020 is zo’n correctie niet meer praktisch uitvoerbaar, omdat die begroting al bijna klaar is. Maar voor 2021 verwachten we dat het College met een eerlijk voorstel komt”.

In 2018 betaalden alle woningen in Delfland samen 34,6 miljoen euro, bijna 5x zo veel als de 7,6 miljoen van alle bedrijven. Bovendien betaalden alle huishoudens samen ook nog eens 55,3 miljoen euro aan solidariteitsheffing. ,,Huishoudens betalen dus twee keer de hoofdprijs”, besluit Middendorp: ,,Kan dat nou niet anders?”

Meer lezen over de voorstellen van de AWP om de waterschapsbelasting te moderniseren?
Klik hier!

 

 

 

 

 

Hans Middendorp, fractievoorzitter AWP Delfland

 

Veel vissterfte in Delfland door 'roekeloos maaien'

Nieuws Vissenmishandeling eenvoudig te voorkomen Delfland, 12 november 2019 – Steeds weer zijn er incidenten met vissterfte in de regio Delfland. Vaak...

Delfland kiest bedrijfszekere vispassage in plaats van innovatieve oplossing

Nieuws 27 sept. 2019 – De meerderheid van het Algemeen Bestuur van Delfland koos voor een dure maar ‘bedrijfszekere’ mechanische vispassag...

Boomawatering in Monster krijgt toch natuurlijke oever

Nieuws 22 sept. 2019 – Een klein deel van de Boomawatering tussen Monster en Poeldijk is niet meer dan een smalle sloot tussen de kassen. Die kassen v...

Weer dode vissen in Delfland na maaien van sloten

Nieuws 9 aug. 2019 – De AWP Delfland vraagt al jaren aandacht voor het visvriendelijk maaien van de slootkanten in Delft en omgeving. Eind juli is er ...

Nog steeds te veel bestrijdingsmiddelen in Delfland

Nieuws 24 juli 2019 – De chemische waterkwaliteit is in 2018 weer een klein stukje ‘minder slecht’ geworden, met het laagste aantal bestri...

Erasmusvaart verbindt Westland met Den Haag

Nieuws 16 mei 2019 – Den Haag en het Westland wordt mogelijk weer door een kanaal met elkaar verbonden, de ‘Erasmusvaart’. Uit een eerste verkenni...