Delfland

Huishoudens betalen steeds meer aan Delfland

16 okt. 2019 – Ongemerkt komt een steeds groter deel van de waterschapslasten op het bordje van huishoudens, stelt Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland.
De AWP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland. De antwoorden worden eind november verwacht.

Watersysteemheffing

Een van de voornaamste waterschapsbelastingen is de watersysteemheffing. Die is, in het geval van eigenaren van onroerend goed, gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand.

Echter, in de afgelopen tien jaar is de waarde van woningen en huurwoningen veel harder gestegen dan bij bedrijven. Met als gevolg dat het aandeel van woningen in de watersysteemheffing elk jaar iets groter wordt en het aandeel bedrijven juist iets kleiner. ,,Zo worden bedrijven onbedoeld door huiseigenaren en huurders uit de wind gehouden”.

Bij de gemeentelijke belastingen gaat het anders. Daar is de OZB op basis van de WOZ-waarde voor bedrijven 2-4x hoger dan voor woningen.

De monumentale gevel van het Gemeenlandshuis van Delfland

Correctie

Voor de AWP is ‘deze sluipende toename’ reden om aan het College om een correctie te vragen. ,,Want in Delfland hebben we in het Bestuursakkoord van begin dit jaar afgesproken dat de lasten niet zullen stijgen. Voor 2020 is zo’n correctie niet meer praktisch uitvoerbaar, omdat die begroting al bijna klaar is. Maar voor 2021 verwachten we dat het College met een eerlijk voorstel komt”.

In 2018 betaalden alle woningen in Delfland samen 34,6 miljoen euro, bijna 5x zo veel als de 7,6 miljoen van alle bedrijven. Bovendien betaalden alle huishoudens samen ook nog eens 55,3 miljoen euro aan solidariteitsheffing. ,,Huishoudens betalen dus twee keer de hoofdprijs”, besluit Middendorp: ,,Kan dat nou niet anders?”

Meer lezen over de voorstellen van de AWP om de waterschapsbelasting te moderniseren?
Klik hier!

 

 

 

 

 

Hans Middendorp, fractievoorzitter AWP Delfland

 

Haagse zwemroute glasaaltjes: veel harde kanten, weinig waterplanten

Nieuws Meer schuilplaatsen nodig op reis door Den Haag 3 sept 2020 – Nu de intrek van glasaal aan de zeekant goed verloopt, wordt het extra belangrijk...

Bijengif Imidacloprid vergiftigt oppervlaktewater van Delfland

Opinie Imidacloprid aangetroffen in alle meetpunten tussen de kassen Delfland, 1 sept. 2020 – Sinds april 2018 is het gebruik van het bestrijdingsmidd...

Bigbags met ijzerzand tegen blauwalg in zwemwater

Nieuws Pilot om fosfaat uit het water te verwijderen 2 juli 2020 – Zwemmers en hengelsporters hebben een hekel aan blauwalg. Het ziet er vies uit en j...

Algemene Waterschapspartij wil wisselgeld terug van Delfland

Nieuws Huishoudens hebben € 5,5 miljoen teveel betaald 25 juni 2020 – Delfland had in 2019 een meevaller van maar liefst € 5,5 miljoen. Uit de jaa...

Algemene Waterschapspartij vraagt om beverprotocol voor Delfland

Nieuws Bevers zijn welkom, maar hoe kunnen mens en bever goed samenleven in dichtbevolkt gebied? De Algemene Waterschapspartij heeft schriftelijke vragen ge...

Feestmaal voor reigers bij Monstersche sluis geeft veel overlast bij omwonenden

Nieuws Algemene Waterschapspartij wil vismigratie door sluis toestaan 23 april 2020 – In het voorjaar willen de meeste vissoorten van het buitenwater ...