Delfland

Huishoudens in Haagse regio betalen teveel belasting aan hoogheemraadschap van Delfland

21 feb. 2019 – “Huishoudens in de Haagse regio betalen teveel watersysteembelasting”, zegt Frans van Kasteren van de Algemene Waterschapspartij AWP – niet politiek wel deskundig. De AWP wil de tarieven voor huishoudens de komende vier jaar op de nullijn houden.

Frans van Kasteren uit Rijswijk is financieel specialist en kandidaat nummer 5 op de kieslijst voor de Algemene Waterschapspartij AWP. ‘Een eerlijke verdeling van de waterschapsbelasting is zo’n onderwerp waar de AWP over in discussie wil met de andere politieke partijen in Delfland en zelfs ook landelijk. Maar die landelijk politieke partijen gaan die discussie nu uit de weg’.

Volgens Van Kasteren komt dat omdat de landelijke politieke partijen via de provinciale verkiezingen hun zetels in de Eerste Kamer willen behouden. Daarom hebben zij het liever over landelijke thema’s die worden besproken in de Tweede Kamer zoals de pensioenen en het klimaatakkoord.

Frank van Kasteren voor het oude gemaal van Delfland aan de Vliet bij Rijswijk (foto: Frans van Kasteren)

Eerlijke verdeling waterschapslasten

Ook merkt de AWP dat de andere landelijke partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen, zoals VVD, CDA en PvdA, geen behoefte hebben om de discussie aan te gaan over een eerlijke lastenverdeling bij de waterschappen. Het CDA heeft een grote achterban onder de boeren en de VVD schuift mee met bedrijfsleven. Daarnaast hebben het bedrijfsleven en de boerenlobby al extra grote zeggenschap in het bestuur van elk waterschap via hun acht geborgde zetels. Zij blokkeren nu de initiatieven van de AWP voor een eerlijker verdeling van de lasten tussen inwoners, boeren en bedrijven.

Waterschappen heffen en innen twee belastingen: de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing. Er wordt elk jaar anderhalf miljard euro watersysteemheffing geïnd door waterschappen in Nederland. Landelijk wordt 80 procent van de watersysteemheffing betaald door de huishoudens en 20 procent door bedrijven en boeren. In Delfland werd in 2018 ongeveer 100 miljoen watersysteemheffing geïnd. Daar ligt de verhouding nog schever: de huishoudens betalen 88 procent en bedrijven en boeren maar 12 procent. ‘Dat moet anders’, zegt Van Kasteren.

AWP wil waterschapsbelasting voor huishoudens op nullijn houden

De boodschap van de Algemene Waterschapspartij voor het hoogheemraadschap van Delfland is duidelijk: ‘Wij vinden dat de huishoudens in Delfland nu echt te veel watersysteemheffing betalen. Het beginsel belang-betaling-zeggenschap moet beter worden toegepast: wie het meest profiteert en dus het grootste belang heeft, betaalt het meest. Boeren en bedrijven in Delfland betalen nu te weinig in verhouding tot hun belang en zeggenschap. Dat moet na de komende verkiezingen veranderen.’

De AWP ziet het op de nullijn houden van de watersysteemheffing voor huishoudens in Delfland als een eerste stap om geleidelijk tot een eerlijke toedeling van de watersysteemheffing te komen. ‘Dat is in elk geval onze inzet voor de waterschapsverkiezingen in Delfland’ zegt Frans van Kasteren.

 

 

 

 

 

 

Frans van Kasteren

De AWP doet mee aan de verkiezingen onder de naam: AWP niet politiek wel deskundig. Frans van Kasteren uit Rijswijk staat op no.5.  De AWP is een landelijke partij die alleen meedoet aan de waterschapsverkiezingen.

Haagse studenten ook recht op kwijtschelding waterschapslasten, vindt Algemene Waterschapspartij Delfland

Nieuws Algemene Waterschapspartij wil waterschapslasten studenten kwijtschelden 21 feb. 2020 – Studenten met studieschuld hebben recht op kwijtscheldi...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 13 feb. 2020

Nieuws De belangrijkste onderwerpen op de agenda van de Verenigde Vergadering van 13 februari waren de centralisatie van de onderzoekslaboratoria van de Wat...

Watersysteemheffing in Delfland opnieuw hoger voor huishoudens in 2020

Nieuws Stijging in 2020 wordt volledig betaald door de huishoudens 6 jan. 2020 – Alle inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tege...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 19 dec. 2019

Nieuws Het belangrijkste onderwerp op de agenda van de Verenigde Vergadering van 19 december was de Watervisie, een belangrijk document om duidelijk te make...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 21 nov. 2019

Nieuws Op 21 november kwam de Verenigde Vergadering van Delfland weer bijeen. De Algemene Waterschapspartij Delfland heeft een amendement en een motie ingeb...

Groeiende belastingkloof tussen burgers en bedrijven in Delfland

Nieuws 21 nov. 2019 – De tarieven van de waterschapsbelasting van het hoogheemraadschap Delfland blijven komend jaar gelijk. Maar wat niet zichtbaar i...