Delfland

Huishoudens in Haagse regio betalen teveel belasting aan hoogheemraadschap van Delfland

21 feb. 2019 – “Huishoudens in de Haagse regio betalen teveel watersysteembelasting”, zegt Frans van Kasteren van de Algemene Waterschapspartij AWP – niet politiek wel deskundig. De AWP wil de tarieven voor huishoudens de komende vier jaar op de nullijn houden.

Frans van Kasteren uit Rijswijk is financieel specialist en kandidaat nummer 5 op de kieslijst voor de Algemene Waterschapspartij AWP. ‘Een eerlijke verdeling van de waterschapsbelasting is zo’n onderwerp waar de AWP over in discussie wil met de andere politieke partijen in Delfland en zelfs ook landelijk. Maar die landelijk politieke partijen gaan die discussie nu uit de weg’.

Volgens Van Kasteren komt dat omdat de landelijke politieke partijen via de provinciale verkiezingen hun zetels in de Eerste Kamer willen behouden. Daarom hebben zij het liever over landelijke thema’s die worden besproken in de Tweede Kamer zoals de pensioenen en het klimaatakkoord.

Frank van Kasteren voor het oude gemaal van Delfland aan de Vliet bij Rijswijk (foto: Frans van Kasteren)

Eerlijke verdeling waterschapslasten

Ook merkt de AWP dat de andere landelijke partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen, zoals VVD, CDA en PvdA, geen behoefte hebben om de discussie aan te gaan over een eerlijke lastenverdeling bij de waterschappen. Het CDA heeft een grote achterban onder de boeren en de VVD schuift mee met bedrijfsleven. Daarnaast hebben het bedrijfsleven en de boerenlobby al extra grote zeggenschap in het bestuur van elk waterschap via hun acht geborgde zetels. Zij blokkeren nu de initiatieven van de AWP voor een eerlijker verdeling van de lasten tussen inwoners, boeren en bedrijven.

Waterschappen heffen en innen twee belastingen: de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing. Er wordt elk jaar anderhalf miljard euro watersysteemheffing geïnd door waterschappen in Nederland. Landelijk wordt 80 procent van de watersysteemheffing betaald door de huishoudens en 20 procent door bedrijven en boeren. In Delfland werd in 2018 ongeveer 100 miljoen watersysteemheffing geïnd. Daar ligt de verhouding nog schever: de huishoudens betalen 88 procent en bedrijven en boeren maar 12 procent. ‘Dat moet anders’, zegt Van Kasteren.

AWP wil waterschapsbelasting voor huishoudens op nullijn houden

De boodschap van de Algemene Waterschapspartij voor het hoogheemraadschap van Delfland is duidelijk: ‘Wij vinden dat de huishoudens in Delfland nu echt te veel watersysteemheffing betalen. Het beginsel belang-betaling-zeggenschap moet beter worden toegepast: wie het meest profiteert en dus het grootste belang heeft, betaalt het meest. Boeren en bedrijven in Delfland betalen nu te weinig in verhouding tot hun belang en zeggenschap. Dat moet na de komende verkiezingen veranderen.’

De AWP ziet het op de nullijn houden van de watersysteemheffing voor huishoudens in Delfland als een eerste stap om geleidelijk tot een eerlijke toedeling van de watersysteemheffing te komen. ‘Dat is in elk geval onze inzet voor de waterschapsverkiezingen in Delfland’ zegt Frans van Kasteren.

 

 

 

 

 

 

Frans van Kasteren

De AWP doet mee aan de verkiezingen onder de naam: AWP niet politiek wel deskundig. Frans van Kasteren uit Rijswijk staat op no.5.  De AWP is een landelijke partij die alleen meedoet aan de waterschapsverkiezingen.

Dijkgraaf van Delfland spreekt voor zijn beurt

Nieuws ‘Lasten waterschap kunnen komende jaren best wel eens stijgen’, zegt dijkgraaf op WOS 16 maart 2018 – De AWP Delfland heeft met ver...

Bodemdaling gaat sneller dan je denkt

Opinie 13 maart 2013 – Waterschappen, gemeenten en provincies moeten met bodemdaling aan de slag. Grondwater speelt daar een belangrijke rol in, zegt...

AWP Delfland wil meer natuur langs het water

Nieuws 3 maart 2019 – De Algemene Waterschapspartij AWP is groot voorstander van méér waternatuur op, onder en langs het water. Een serieuze sportvi...

Duurzame tip: laat regenwater in de grond zakken

Nieuws 2 maart 2019 – Vaak denken mensen bij duurzame maatregelen aan een betere woningisolatie of het aanleggen van zonnepanelen. Ook in het waterbeh...

Zoetwaterfabriek op Groote Lucht in Vlaardingen kost Delfland een fortuin

Nieuws 26 feb. 2019 – Op de rioolwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen wordt het afvalwater van Schiedam, Maassluis en Vlaardingen gezuiverd e...

Inspectie grens Delfland en Rijnland al hardlopend

Nieuws 25 feb. 2019 – Afgelopen zondag 24 februari hebben de AWP-Delflandkandidaten lijsttrekker Hans Middendorp en nr. 2 Antoinette Jans samen met kandid...