Delfland

Toxiciteit door bestrijdingsmiddelen veel te hoog

AWP Delfland wil dat glastuinbouw meebetaalt aan extra maatregelen

6 juli 2021 – Het hoogheemraadschap van Delfland rapporteert ieder jaar over de waterkwaliteit in het gebied. Waar in 2019 nog 11 bestrijdingsmiddelen boven de norm zijn gevonden waren dit er in 2020 al 18 middelen. Daarvan zijn er 7 al jaren verboden! En vijf bestrijdingsmiddelen van deze 18 zijn stoffen waarop in 2020 voor het eerst is gemeten. Hierdoor vraag je je af wat je nog meer vindt, als je in 2021 nog meer andere stoffen gaat meten?

Door de oogharen heen is de waterkwaliteit tussen 2017 en 2020 niet verbeterd. Bron van deze bestrijdingsmiddelen is de land- en tuinbouw. Allemaal redenen voor Anne van Hagen-van Rooijen van de AWP Delfland om de waterkwaliteit opnieuw aan te kaarten.

“Van de 18 bestrijdingsmiddelen boven de norm, zijn er 7 al jaren verboden! Dat vond ik zo schokkend dat ik dit in de commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit meteen heb gedeeld”

De AWP Delfland maakt zich druk om de 18 bestrijdingsmiddelen boven de veiligheidsnorm in het slootwater van Delfland (foto: Pixabay)

In 2027 moeten de waterschappen de waterkwaliteitsdoelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) halen. Voor die doelen kun je aan 9 ‘sleutels’ draaien, de Ecologische Sleutel Factoren (ESF). Toxiciteit (ESF-8) verminderen is een belangrijke sleutel die je eerst moet aanpakken, voordat je goed kunt werken aan andere ESFs zoals habitat-geschikheid en verspreiding van plant- en diersoorten.

Luister hier naar het radio-interview met Anne van Hagen over bestrijdingsmiddelen:


Ook als omwonende, als bedrijf, als gemeente en als land- en tuinbouwsector wil je toch dat de waterkwaliteit in orde is? Water is overal om ons heen en we gebruiken het om te drinken, om te recreëren en voor  bedrijfsprocessen. Drinkwaterbedrijven trekken inmiddels aan de bel, omdat vervuilingen zijn doorgedrongen in 50% van de voorraden die zij gebruiken om drinkwater van te maken.

“Als omwonende, als bedrijf, als gemeente en als tuinbouwsector wil je dat de waterkwaliteit in orde is.”

Dat de AWP de hoge toxiciteit onder de aandacht blijft brengen en blijft aandringen op meer maatregelen, werpt inmiddels zijn vruchten af. In vergelijking met vorig jaar is door de vasthoudendheid van AWP, wel enige beweging ontstaan. AWP heeft nu ook de organisatie, de hoogheemraad Marcel Belt, WN en PvdD achter zich. En zelfs LTO Glastuinbouw geeft aan dat er extra maatregelen nodig zijn.

“Er is door de vasthoudendheid van de AWP wel beweging ontstaan.”

AWP ziet als maatregelen: Het up-to-date maken van vergunningen. Betere handhaving door het nalopen van vloeren en lozingen. Betere registratie van de gebruikte bestrijdingsmiddelen. Meer metingen dichter bij de bron. Meer controles, zowel verwacht als onverwacht. En het gebruik van nieuwe technieken, zoals drones en eDNA, waarmee gekeken kan worden uit welke teelt het bestrijdingsmiddel is geloosd.

“Extra maatregelen kosten ook extra geld. De AWP vindt het belangrijk dat de vervuiler hiervoor betaalt.”

Op 8 juli 2021 sluit de AWP zich aan bij een informatieve vergadering van het hoogheemraadschap van Delfland waarbij de AWP, andere partijen en de ambtelijke organisatie van Delfland hun krachten bundelen om tot nieuwe maatregelen te komen.  Gemeenten en de land- en tuinbouwsector zijn ook gevraagd om met maatregelen te komen.

Maar: extra maatregelen kosten extra geld. De AWP vindt het belangrijk dat de vervuiler hiervoor betaalt. Want nu betaalt de burger die rekening.

 

 

 

 

 

Anne van Hagen – van Rooijen, burgerlid AWP Delfland

Blauwalg groot probleem in Delftse Hout, AWP wil water verversen

Nieuws AWP wil meer doorstroming om water te verversen Delfland, 8 sept 2021 – “Treurig”, vindt Anne van Hagen van de AWP Delfland het. Gister en vand...

AWP wil veel meer doorstroming in zwemplassen Wollebrand en Prinsenbos

Nieuws ‘Blauwalgen houden niet van stromend water’, zegt Delfland Delfland, 25 aug 2021 – “Treurig”, vindt Anne van Hagen van de AWP Delfl...

Negatief zwemadvies op veel locaties in de Haagse regio 

Nieuws Waterkwaliteit lastig dossier voor Delfland Delfland, 12 aug. 2021 – De provincie Zuid-Holland heeft een tiental buitenwateren aangewezen om in...

Haalbaarheid Erasmusvaart en Valkenbosvaart

Nieuws Uitkomst onderzoek Deltares wordt op 12 oktober 2021 gepresenteerd 1 juli 2021 – De AWP Delfland vroeg in de vergadering van de commissie Water...

Watersysteemheffing Delfland blijft gelijk in 2021, maar burgers betalen meer dan vorig jaar

Nieuws Totale opbrengst watersysteemheffing Delfland onveranderd in 2021 21 juni 2021 – De Unie van Waterschappen heeft nieuwe cijfers gepubliceerd. Daaru...

AWP wil zeven miljoen teruggeven aan de burgers

Nieuws Delfland haalt opnieuw te veel waterschapsbelasting op bij burgers 27 mei 2021 – Delfland haalt in 2021 naar verwachting een bedrag van  € 6...