Delfland

Veel vissterfte in Delfland door ‘roekeloos maaien’

Vissenmishandeling eenvoudig te voorkomen

12 nov. 2019 – Steeds weer zijn er incidenten met vissterfte in de regio Delfland. Vaak is ‘roekeloos maaien’ de oorzaak. De aannemer gaat dan met een maaiboot door een ondiepe sloot, waardoor de vissen niet tijdig weg kunnen komen uit het riet en door de draaiende messen van de maaier dodelijk worden geraakt.

In het Algemeen Bestuur (de ‘gemeenteraad’ van Delfland) wordt al sinds 2014 gesproken over vissterfte. Het College van Delfland doet dit telkens af als ‘betreurenswaardige incidenten’ en belooft beterschap. Zo zijn de maaiprotocollen in 2018 aangescherpt.

Bron: AD 19 nov 2019 (klik op afbeelding voor hele artikel)

Pijnacker, Delfgauw en Tanthof

Feit is dat ook in 2019 weer op diverse plekken in Delfland vissterfte is gemeld, zoals in Delfgauw, in Pijnacker, en nu onlangs in Tanthof Oost en West (zie de foto’s onderaan dit artikel). En zowel in sloten die door het waterschap als door de gemeenten worden geschoond. Ook wordt er soms zoveel bagger omgewoeld door de maaiboot, dat er tijdelijk een zuurstoftekort optreedt. Dat helpt de vissen natuurlijk ook niet.

Bij maaien vanaf de kant wordt vissterfte vrijwel volledig voorkomen. ‘Vissterfte door maaibooten is gewoon onnodig dierenleed en uiteraard slecht voor de waternatuur in Delfland’, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP Delfland.

De Algemene Waterschapspartij Delfland heeft samen met Water Natuurlijk, PvdA, PvdD, CU/SGP en de sectie Natuur schriftelijke vragen gesteld aan het College van Delfland.

Dode vis in Delfgauw op 31 juli na inzet van de maaiboot (bron: eigen foto)

 

 

AWP-bericht Verenigde Vergadering op 21 nov 2019

Nieuws Op  21 november kwam de Verenigde Vergadering van Delfland weer bijeen. De Algemene Waterschapspartij Delfland heeft een amendement en een motie ing...

Groeiende belastingkloof tussen burgers en bedrijven in Delfland

Nieuws 21 nov. 2019 – De tarieven van de waterschapsbelasting van het hoogheemraadschap Delfland blijven komend jaar gelijk. Maar wat niet zichtbaar i...

Huishoudens betalen ongemerkt steeds meer aan Delfland

Nieuws 16 okt. 2019 – Ongemerkt komt een steeds groter deel van de waterschapslasten op het bordje van huishoudens, stelt Hans Middendorp van de Algem...

Delfland kiest bedrijfszekere vispassage in plaats van innovatieve oplossing

Nieuws 27 sept. 2019 – De meerderheid van het Algemeen Bestuur van Delfland koos voor een dure maar ‘bedrijfszekere’ mechanische vispassag...

Boomawatering in Monster krijgt toch natuurlijke oever

Nieuws 22 sept. 2019 – Een klein deel van de Boomawatering tussen Monster en Poeldijk is niet meer dan een smalle sloot tussen de kassen. Die kassen v...

Weer dode vissen in Delfland na maaien van sloten

Nieuws 9 aug. 2019 – De AWP Delfland vraagt al jaren aandacht voor het visvriendelijk maaien van de slootkanten in Delft en omgeving. Eind juli is er ...