Delfland

Vissterfte Nootdorpse plassen door roekeloos maaien

Opnieuw incident met maaiboot, AWP is boos

Zaterdag 3 oktober rapporteerden sportvissers een groot aantal dode vissen als gevolg van baggeren en maaien. De dode vissen lagen deze keer in de Nootdorpse plassen, een kleine veenplas tussen de Tweemolentjesvaart en de woonwijk Brasserhout, vlakbij de Delftse Hout. De Algemene Waterschapspartij protesteert al jaren tegen zulke incidenten met vissterfte. Eerder al in 2017 beloofde Delfland beterschap rond vissterfte.

Lees hier:  “Vissen sterven na inzet maaiboot: het kan hem gewoon niet schelen”

Tussen de resten van gemaaid riet en andere planten dreven vooral grote dode vissen. De sportvissers bevestigden dat er een maaiboot aan het werk is geweest. In ondiep water komen de snijmessen in de modder waar de grote vissen probeerden zichzelf in te verstoppen. Ook kan het troebele water zorgen voor een tijdelijke verlaging van de hoeveelheid zuurstof in het water. De sportvissers klagen al langer dat de Nootdorpse plassen en de Delftse Hout moeten worden uitgebaggerd voor een gezonde visstand.

 

Dode vissen tussen het maaisel in de Nootdorpse plassen. Duidelijk is te zien waar de messen van de maaiboot de vis hebben geraakt (bron: anon. sportvisser, 3 okt 2020)

Roekeloos maaien

Opnieuw een incident met vissterfte door ‘roekeloos maaien’ van sloten. De Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft, samen met andere partijen, nog geen jaar geleden uitvoerige vragen gesteld aan het College van Delfland. En toen was het ook al het zoveelste incident met dode vissen. Hoe lang gaat dit nog zo door?

Het College antwoordde in 2019 dat vissterfte als gevolg van maaien en baggeren “helaas uitzonderingen” waren. En dat je in de aanbesteding niet kan voorschrijven HOE er gemaaid wordt, bijvoorbeeld alle ondiepe sloten vanaf de kant. De aannemer heeft dus eigenlijk de vrijheid om er “een potje van te maken”. Een boete krijgt hij toch niet en zijn grootste risico is dat het maaicontract niet wordt verlengd.

Nootdorpse plassen

Over het incident in de Nootdorpse plassen reageerde Delfland dat “vissterfte niet altijd te voorkomen is”.  Middendorp vindt dat een nonchalante reactie. “Wordt er eigenlijk wel aangifte gedaan van dierenmishandeling?”. Toch zoekt AWP Delfland naar een oplossing. “Elk jaar zijn er meerdere incidenten met grote aantallen dode vis. Waar zit nou het probleem? Zijn de sloten te ondiep, moet er worden gebaggerd? Is het soms te duur om vanaf de kant te maaien, zonder maaiboot? Of is er meer handhaving nodig op de aannemers? Wie het weet mag het zeggen.”

Satelietfoto Delftse Hout (Grote Plas) en rechtsboven de Nootdorpse plassen (bron: Google Maps)

Hoe vaak nog?

De AWP Delfland vindt het onbegrijpelijk. “De aannemer snapt het niet of het kan hem gewoon niet schelen”, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP en visbioloog. Het is op dit moment niet bekend of de aannemer in opdracht van de gemeente Delft of het waterschap Delfland werkte. “Maar in beide gevallen kan Delfland het er niet bij laten zitten. Moedwillige verstoring van de natuur is toch verboden?”.

De AWP Delfland hecht grote waarde aan een robuuste waternatuur, en daar wordt ook veel geld aan uitgegeven door Delfland. “De meeste natuurwinst behaal je door voorzichtig te maaien, en niet alles integraal kaal te maken. Delfland wil toch ook dat het goed gaat met de waternatuur?”

Bespreken

Op verzoek van de AWP Delfland, en met steun van vrijwel alle fracties in het waterschapsbestuur van Delfland, wordt het onderwerp vissterfte besproken in de commissie Waterkwaliteit & Waterkwantiteit op 3 november 2020. Insprekers en toehoorders kunnen zich aanmelden bij Delfland. Naar verwachting is de commissievergadering digitaal, dus u kunt vanuit huis de vergadering bijwonen.

Dode vissen tussen het maaisel in de Nootdorpse plassen (bron: anon. sportvisser, 3 okt 2020)

Eerlijke waterschapsbelasting voor inwoners van regio Delfland

Nieuws AWP Delfland wil correctie op lastendruk Ingezetenen Delfland, 6 nov. 2020 – “Wij willen eerlijke tarieven voor de inwoners. Nu betalen h...

Voorstellen waterschapsbelasting lossen niets op voor Delfland

Nieuws Twee nieuwe belastingvoorstellen, zelfde uitkomst Delfland, 3 okt. 2020 – De Unie van Waterschappen is eruit. Er liggen nu 2 voorstellen voor d...

Hoogheemraadschap Delfland stelt Aanvalsplan Rivierkreeft op voor 2021

Nieuws Proef met wegvangen gaat begin 2021 van start Delfland, 5 okt 2020 – Het College van Delfland, bij monde van hoogheemraad Marcel Belt, heeft in...

Haagse zwemroute glasaaltjes: veel harde kanten, weinig waterplanten

Nieuws Meer schuilplaatsen nodig op reis door Den Haag 3 sept 2020 – Nu de intrek van glasaal aan de zeekant goed verloopt, wordt het extra belangrijk...

Bijengif Imidacloprid vergiftigt oppervlaktewater van Delfland

Opinie Imidacloprid aangetroffen in alle meetpunten tussen de kassen Delfland, 1 sept. 2020 – Sinds april 2018 is het gebruik van het bestrijdingsmidd...

Bigbags met ijzerzand tegen blauwalg in zwemwater

Nieuws Pilot om fosfaat uit het water te verwijderen 2 juli 2020 – Zwemmers en hengelsporters hebben een hekel aan blauwalg. Het ziet er vies uit en j...