Delfland

Waar gaat Delfland baggeren in 2022?

Alle sloten aangegeven op kaart

28 jan 2022 – In 2022 worden er sloten gebaggerd in Westland, Rijswijk, Schiedam, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Langsingerland.

Klik hier: Delfland baggert weer sloten (Pijnacker-Nootdorp actueel)

Voor een vlotte afvoer van overtollig regenwater is het nodig dat sloten en vaarten diep genoeg blijven. Overtollig water kan dan goed doorstromen naar het gemaal. Delfland controleert alle sloten eens in de acht jaar. Als de slootdiepte nog voldoet aan de minimale diepte die in de waterschapsverordening (‘Legger van Delfland’) staat, wordt er niet gebaggerd.

‘Wij krijgen vaak klachten van sportvissers over ondiepe sloten’, zegt Hans Middendorp van AWP Delfland. ‘Vanuit de AWP zijn we natuurlijk alert, maar wij zitten niet aan de knoppen. Het kan inderdaad voorkomen dat een sloot pas na 16 jaar wordt gebaggerd. Dat is natuurlijk niet goed voor de biologische waterkwaliteit’.

Sportvissers en natuurliefhebbers kunnen altijd melding maken van lokale waterproblemen op de website van Delfland. Blijf er dus niet mee zitten: ‘ze doen toch niks’, maar doe steeds een melding. Je krijgt ook altijd bericht terug van Delfland.

Sloten die worden gebaggerd in 2022 (bron: website Delfland)

 

Vissterfte

Baggeren maakt het water troebel, met als gevolg dat vissen slechter kunnen ademen via hun kieuwen. Als het baggeren rustig gebeurt, krijgen vissen en kikkers voldoende kans om te ontsnappen. Alle aannemers die Delfland inzet, krijgen vooraf instructies over het werken volgens onze ecologische werkprotocollen. Zo moet er bijvoorbeeld altijd een uitweg zijn voor vissen tijdens het baggeren. Overigens gebeuren incidenten met vissterfte meestal tijdens het maaien vanaf het water.

Schone bagger

Bagger ontstaat vanzelf in de sloten. Het is een natuurlijk proces. Bagger is een mengeling van plantenresten en bezonken slib. Gemiddeld groeit de baggerlaag met ongeveer twee centimeter per jaar. Delfland onderzoekt de bagger op chemische kwaliteit. Als de bagger schoon is, kan die op de kant gelegd en hoeft niet te worden afgevoerd. Dit is wel zo duurzaam en scheelt kosten voor transport en elders storten. En hoewel het wettelijk niet verplicht is, betaalt Delfland ook een vergoeding aan boeren en grondeigenaren voor het neerleggen van de bagger.

 

 

 

 

 

 

 

Hans Middendorp, fractievoorzitter AWP Delfland

Veel meer controle nodig op vervuiling door bestrijdingsmiddelen in Delfland

Nieuws Schoon water stroomt eerst door glastuinbouwgebied en dan pas naar natuurgebieden, zoals de Akkerdijkse plassen De AWP Delfland protesteert al jaren ...

Word jij actief voor het waterschap Delfland?

Nieuws Samen voor water, klimaat en natuur 1 maart 2022 – Het moet beter! We worden ingehaald door de klimaatverandering, en hoe wij omgaan met water ...

Nieuwbouw rioolwaterzuivering De Groote Lucht veel duurzamer

Nieuws Oude rioolzuivering technisch verouderd en versleten De rioolwaterzuivering De Groote Lucht (DGL) tussen Vlaardingen en Maassluis loopt op z’n ...

Betere waterkwaliteit in Delfland niet vanzelf

Nieuws Delfland moet tuinders veel vaker controleren 24 jan 2021 – De waterkwaliteit in het gebied van Delfland, vanaf Den Haag tot aan Delfshaven en ...

Waar kunnen we waterbergen in Westland? Waar we er plezier van hebben!

Nieuws Waar we er plezier van hebben! 8 dec. 2021 – De gemeente Westland en het hoogheemraadschap van Delfland zoeken al jaren naar ruimte voor calami...

Veel te veel geborgde zetels in Delfland

Nieuws In een grijs verleden hadden de boeren het voor het zeggen in de waterschappen. Logisch, want toen betaalden de boeren ook alle rekeningen. Inmiddels...