Delfland

Waar kunnen we waterbergen in Westland?

Waar we er plezier van hebben!

8 dec. 2021 – De gemeente Westland en het hoogheemraadschap van Delfland zoeken al jaren naar ruimte voor calamiteitenberging voor hemelwater. Niet voor niets. De stationaire bui in Limburg ligt nog vers in het geheugen, en die zou volgend jaar zomaar weer in het Westland kunnen vallen!

Maar de AWP vindt dat de twee locaties voor waterberging, die nu zijn voorgesteld, wel heel duur worden. ‘Voor dat geld kun je ook alle watergangen verbreden, dan heb je overal waterberging en komt er ruimte voor kleine bootjes om te varen’.

Lees ook: Waar Kunnen We Water Bergen In Westland?  (Maassluis.nu, 11 dec. 2021)

De opgave voor de waterberging is ook niet gering:  er is ruimte voor 50.000 m3 water nodig. En dat in een gebied volgebouwd met woningen en kassen. Er is nu nog net voldoende ruimte om hemelwater te bergen in het Westland, maar met het veranderde klimaat en de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI zal het wel krap worden.

Op de locatie Galgenweg is een waterberging voorzien (WOS).

 

Poelpolder

Net als in andere gemeentes is er ook in de gemeente Westland een woningbouwopgave. Er waren plannen voor 75.000 m3 waterberging in de Poelpolder. Toen de locatie “De kreken bij Poeldijk” werd gekozen als woningbouwlocatie, spraken de gemeente Westland en het hoogheemraadschap van Delfland af om elders in Westland toch tenminste 50.000 m3 aan waterberging te vinden.

Lees ook: Waar kunnen we waterbergen in Westland?  (Westlanders.nu, 10 dec. 2021)

Er worden nu twee locaties voorgesteld: aan de Galgeweg in Naaldwijk en bij de Van Elswijkbaan in Poeldijk. Op beide locaties speelt het probleem van kwelwater. Dat zou opgelost kunnen worden door een enorm zeil van 5 ha in de ondergrond aan te brengen. Maar gaat dat wel goed? En voor hoe lang?

Een andere oplossing is om gewoon minder diep te graven. Maar dan wordt de opgave van 50.000 m3 bij lange na niet gehaald. Kosten van dit voorstel: variërend van € 500 tot € 850 per m3 water.

In de commissie van Delfland op 30 november werden harde noten gekraakt over deze projecten. “We hadden al jaren geleden afscheid moeten nemen van dit project”, sprak Jan van den Berg, de nestor van het Algemeen Bestuur.

Digitale vergadering van de commissie Waterkwaliteit Waterkwantiteit van Delfland (30 nov. 2021)

 

Makkelijk is het dus niet, wel heel duur!

Makkelijk is het dus niet, wel heel duur! Zelfs als je rekening houdt met de hoge grondprijzen in het Westland. En uit het bodemonderzoek blijkt dat er eigenlijk nergens in het Westland geschikte locaties zijn om een waterberging te graven.

De AWP wil daarom terug naar een helikopterview:

  • Waar precies in de gemeente Westland ontstaan er problemen als er een hoosbui valt?
  • Ooit is in een lange zoektocht een lijst van 30 locaties voor waterberging opgesteld. Zit daar misschien nog een mogelijke locatie voor waterberging tussen?
  • Zijn er locaties buiten de gemeente waar water uit het Westland beter geborgen kan worden?
  • Als er echt geen waterbergingen meer kunnen worden aangelegd in Westland, wat betekent dit dan voor de afspraak tussen Delfland en Westland om 50.000 m3 berging te realiseren?
  • Is het mogelijk om 50.000 m3 extra waterberging te realiseren door bijv. waterberging onder de straat?

Waterberging en vaarrecreatie

Er komen steeds meer huizen bij in Westland, en ook steeds meer huizen aan het water, en mensen met sloepjes die willen varen op een mooie zonnige dag.

De AWP denkt nu aan 2 opties:

  • Optie 1 is de ‘Plas van Alle Winden’ in ‘s Gravenzande ook wel ‘Plasje’ van Alle Winden” genoemd. Deze locatie werd 20 jaar geleden al gebruikt als waterberging.Mogelijk kan die plas groter worden gemaakt, zodat 40.000 -50.000 m3 water te bergen is zonder het waterpeil te verlagen. Dan kan de plas worden aangesloten op de omliggende sloten. Twee vliegen in 1 klap: waterberging en waterrecreatie.
    .
  • Optie 2 is het verbreden van sloten in Westland. AWP krijgt veel klachten van Westlanders dat deze sloten niet diep en breed genoeg zijn om te varen of te vissen. Dus met het verdiepen en verbreden slaan we ook 2 vliegen in 1 klap: waterberging en waterrecreatie.Wateropvang in bredere sloten heeft als extra voordeel dat het water niet eerst door smalle sloten naar de waterberging hoeft te worden gepompt.

Beide opties zijn niet echt goedkoop, maar als je geld uitgeeft kan het beter voor iets moois zijn, vindt de AWP.

Westlanders aan zet?

WWW: Wat Willen de Westlanders. Voor de AWP is er nu een moment aangebroken om samen te beslissen. We willen geen wateroverlast, maar we willen ook niet onnodig tot het gaatje gaan om wateroverlast te voorkomen. En we willen er ook nog wat aan hebben.

Dus Westlanders aan zet? Gemeente Westland, hoogheemraadschap van Delfland : het is tijd voor participatie. Wat Willen de Westlanders!

 

 

 

 

 

 

Anne van Hagen, commissielid AWP

Betere waterkwaliteit vraagt om betere controles

Nieuws Delfland moet echt nog een paar tandjes bijzetten De waterkwaliteit in het gebied van Delfland, vanaf Den Haag tot aan Delfshaven en Spangen in Rotte...

Veel te veel geborgde zetels in Delfland

Nieuws In een grijs verleden hadden de boeren het voor het zeggen in de waterschappen. Logisch, want toen betaalden de boeren ook alle rekeningen. Inmiddels...

Erasmusvaart te duur, blijkt uit rapport Deltares

Nieuws Mooi idee, maar AWP waarschuwde terecht voor de hoge kosten 3 oktober 2021 – Het was een mooi idee om de kanalen in het Westland en Den Haag weer a...

AWP-bericht Verenigde Vergadering 30 sept. 2021

Nieuws 30 september 2021 – De VV stond in het teken van drie moties: Het IPCC rapport over klimaatverandering was reden voor een signaal dat Delfland ...

Blauwalg groot probleem in Delftse Hout, AWP wil water verversen

Nieuws AWP wil meer doorstroming om water te verversen Delfland, 8 sept 2021 – “Treurig”, vindt Anne van Hagen van de AWP Delfland het. Gister en vand...

AWP wil veel meer doorstroming in zwemplassen Wollebrand en Prinsenbos

Nieuws ‘Blauwalgen houden niet van stromend water’, zegt Delfland Delfland, 25 aug 2021 – “Treurig”, vindt Anne van Hagen van de AWP Delfl...