Delfland

Inwoners betalen meer watersysteemheffing dan vorig jaar

Totale opbrengst watersysteemheffing Delfland onveranderd in 2021

21 juni 2021 – De Unie van Waterschappen heeft nieuwe cijfers gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de totale opbrengst van de watersysteemheffing* in Delfland uitkomt op € 106,2 mln. euro in 2021, evenveel als in 2020. Volgens de Unie zijn er ca. 530.000 huishoudens in Delfland.

Lees ook: ‘Nergens is de watersysteemheffing zo hoog als in Delfland’ (AD, 23 juni 2021)

Maar de watersysteemheffing is een ‘gesloten regeling’, en als de belastingopbrengst bij de inwoners stijgt, dan dalen de waterschapslasten bij een andere categorie. Voornamelijk door toename van het aantal inwoners is er € 800.000 méér opgehaald dan vorig jaar (+0,8%). Met als gevolg dat voor bedrijven, kantoren en glastuinbouw de watersysteemheffing daalt met diezelfde € 800.000. Voor de categorie bedrijven is dit een enorme meevaller! (-13%)

*  De watersysteemheffing is bedoeld voor de kosten van beheer & onderhoud van het watersysteem: het stelsel van sloten, gemalen en dijken in het waterschap.

Geen stijging waterschapslasten

Delfland is met afstand het duurste waterschap van Nederland. Het verschil met de buurwater-schappen Schieland Krimpenerwaard en met Rijnland is meer dan 100 euro per huishouden. Inzet van de AWP Delfland bij de waterschapsverkiezingen van 2019 was dat de waterschapslasten voor de inwoners niet verder zouden stijgen.

In het Bestuursakkoord 2019-2023 is, mede op aandringen van de AWP, afgesproken dat voor alle belastingcategorieën de waterschapslasten vier jaar lang onveranderd zouden blijven. Grosso modo is Delfland daar ook in geslaagd, want de totale opbrengst van de watersysteemheffing bleef gelijk.

Teleurgesteld

Per huishouden bleven de waterschapslasten weliswaar bijna gelijk, maar bedrijven kregen onverwacht een tariefsverlaging van 13% – terwijl bedrijven al zo weinig betalen, dus dat steekt! De AWP is teleurgesteld dat het extra geld dat is opgehaald doordat er meer inwoners zijn, bij de bedrijven terecht komt en niet wordt gebruikt voor een kleine tariefaanpassing voor de inwoners.

Lees hier:  Delfland haalde 7 miljoen euro te veel op bij burgers

In november 2020 heeft de AWP met steun van like-minded partijen in Delfland geprobeerd om de waterschapslasten voor huishoudens te verlagen, door de bedrijven dat onverwachte voordeel van 13% weer in te laten leveren. In het voorstel zat ook een oplossing om ervoor te zorgen dat de de waterschapslasten voor de laatste 50 boerenbedrijven in Delfland gelijk zouden blijven. Niettemin blokkeerden de geborgde zetels van de categorie bedrijven samen met de boeren het voorstel, met steun van de conservatieve partijen VVD en CDA.

Inwoners betalen bijna alles

Alle inwoners samen betalen elk jaar ook een steeds groter deel van de watersysteemheffing. Het aandeel van de inwoners groeide van 89,7% in 2019 naar 90,2% van de totale opbrengst in 2020. En in 2021 steeg het aandeel van de inwoners van Delfland verder door naar de historische hoogte van 90,9%!

Boeren, bedrijven, wegen en natuur betalen samen nog maar 9% van de watersysteemheffing. Bedrijven: 5,8%, wegen: 2,0%, en boeren: 1,2%. Dat er weinig boeren zijn in de dichtbevolkte regio Delfland, klopt wel. Maar dat er ook weinig bedrijven, kantoren en glastuinbouw zijn, is natuurlijk niet waar in dit dichtbevolkte gebied. Wel heeft Delfland weinig natuurterreinen en de water-systeemheffing op natuur bedraagt slechts € 0,012 mln., afgerond is dat 0,0%.

De AWP Delfland pleit al jaren voor een herziening van de lastenverdeling tussen burgers, bedrijven en boeren. “Zoals het nu gaat, zijn de burgers de melkkoe van Delfland”. De AWP Delfland maakt zich zorgen dat het de inwoners-aandeel in de watersysteemheffing ook de komende jaren verder omhoog kruipt. “En als dit zo doorgaat, betalen de inwoners over tien jaar gewoon alles”.

Hans Middendorp, fractievoorzitter AWP Delfland

Blauwalg groot probleem in Delftse Hout, AWP wil water verversen

Nieuws AWP wil meer doorstroming om water te verversen Delfland, 8 sept 2021 – “Treurig”, vindt Anne van Hagen van de AWP Delfland het. Gister en vand...

AWP wil veel meer doorstroming in zwemplassen Wollebrand en Prinsenbos

Nieuws ‘Blauwalgen houden niet van stromend water’, zegt Delfland Delfland, 25 aug 2021 – “Treurig”, vindt Anne van Hagen van de AWP Delfl...

Negatief zwemadvies op veel locaties in de Haagse regio 

Nieuws Waterkwaliteit lastig dossier voor Delfland Delfland, 12 aug. 2021 – De provincie Zuid-Holland heeft een tiental buitenwateren aangewezen om in...

Toxiciteit door bestrijdingsmiddelen in Delfland nog veel te hoog  

Nieuws AWP Delfland wil dat glastuinbouw meebetaalt aan extra maatregelen 6 juli 2021 – Het hoogheemraadschap van Delfland rapporteert ieder jaar over...

Haalbaarheid Erasmusvaart en Valkenbosvaart

Nieuws Uitkomst onderzoek Deltares wordt op 12 oktober 2021 gepresenteerd 1 juli 2021 – De AWP Delfland vroeg in de vergadering van de commissie Water...

AWP wil zeven miljoen teruggeven aan de burgers

Nieuws Delfland haalt opnieuw te veel waterschapsbelasting op bij burgers 27 mei 2021 – Delfland haalt in 2021 naar verwachting een bedrag van  € 6...