Delfland

Watersysteemheffing Delfland onveranderd in 2021

Toch moeten burgers weer meer betalen, hoe kan dat?

6 juni 2021 – De Unie van Waterschappen heeft nieuwe cijfers gepubliceerd.
De totale opbrengst van de watersysteemheffing* in Delfland komt uit op € 106,2 mln. euro in 2021, evenveel als in 2020. Echter, vanwege de ingewikkelde rekenregels van de watersysteemheffing betalen de inwoners toch weer € 800.000 méér dan vorig jaar (+0,7%). Omgekeerd daalt de watersysteemheffing voor bedrijven, kantoren en glastuinbouw met € 800.000. Voor de categorie bedrijven, die veel minder opbrengt dan de inwoners, is dit een enorme meevaller (-13%).

*  De watersysteemheffing is bedoeld voor de kosten van beheer & onderhoud van het water-systeem: het stelsel van sloten en dijken in het waterschap.

Geen stijging waterschapslasten

Uitgangspunt voor de AWP Delfland bij de verkiezingen in 2019 was dat de waterschapslasten voor de inwoners niet nog verder zouden stijgen. Per slot van rekening is Delfland met afstand het duurste waterschap van Nederland! Het verschil met de buurwaterschappen Schieland en Rijnland is meer dan 100 euro per huishouden. In het Bestuursakkoord 2019-2023 van alle partijen in het waterschapsbestuur van Delfland is afgesproken dat voor alle belasting-categorieën de waterschapslasten vier jaar lang onveranderd zouden blijven.

Grosso modo is Delfland daar ook in geslaagd, want de totale opbrengst van de watersysteemheffing bleef gelijk. Toch is de AWP teleurgesteld, want ondanks het Bestuursakkoord kruipen de lasten voor burgers voor het tweede jaar op rij toch weer omhoog. In 2021 stijgt het aandeel van de inwoners van Delfland van 90,2% naar de historische hoogte van 90,9%. Daarbij vergeleken is de bijdage aan de  watersysteemheffing door bedrijven (5,8%) en boeren (1,2%) natuurlijk klein bier.

Delfland heeft weinig natuur en de watersysteemheffing op natuurterreinen bedraagt slechts € 0,012 mln., afgerond is dat 0,0%. Landelijk dragen natuurterreinen 0,25% bij.  De AWP pleit ervoor om natuurterreinen vrij te stellen van waterschapsbelasting, omdat de opbrengst zo laag is. Ook is natuur is geen verdienmodel is zoals boerderijen en bedrijven.

Eerlijke waterschapsbelasting

De AWP Delfland pleit al jaren voor een herziening van de lastenverdeling tussen burgers, bedrijven en boeren. “Zoals het nu gaat, zijn de burgers de melkkoe van Delfland”.

De AWP Delfland maakt zich zorgen dat het de inwoners-aandeel in de watersysteemheffing ook de komende jaren verder omhoog kruipt. “Want als dit zo doorgaat, betalen de inwoners over tien jaar gewoon alles”.

.

Geborgde zetels

In een grijs verleden hadden de boeren het voor het zeggen in de waterschappen. Logisch, want toen betaalden de boeren ook alle waterschapslasten. Inmiddels in 2021 is de situatie omgedraaid en betalen de inwoners van Delfland al bijna 91% van de watersysteemheffing.

De waterschappen zijn in 2009 gedemocratiseerd. Voor de categorieën bedrijven, boeren en natuurterreinen zijn toen geborgde zetels ingesteld. In de waterschappen in Zuid-Holland zijn er 9 geborgde zetels (de rest van Nederland: 7 geborgde zetels per waterschap). In Delfland heeft de provincie 4 zetels toegewezen aan de boeren, 4 zetels aan de bedrijven en 1 zetel aan de beheerders van natuurterreinen. Voor de inwoners blijven er dan nog 21 gekozen zetels over. Bij de verkiezingen in 2019 behaalde de AWP Delfland 3 zetels (14% van de stemmen).

Als je alleen kijkt naar de verschillen in belastingopbrengsten tussen burgers, bedrijven en boeren, dan zou een logische zetelverdeling zijn: 27 gekozen zetels voor de inwoners, 2 geborgde zetels voor bedrijven en 1 geborgde zetel voor boeren en natuurterreinen samen.

Inmiddels ligt er een wetsvoorstel bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat om de geborgde zetels helemaal af te schaffen (optie 1), dan wel om slechts twee geborgde zetels te reserveren voor het boerenbelang plus twee geborgde zetels voor natuurterreinen (optie 2). Ook GroenLinks heeft een wetsvoorstel ingediend om de geborgde zetels af te schaffen.

De AWP hoopt dat er in de kabinetsformatie een knoop wordt doorgehakt over de toekomst van de geborgde zetels, op tijd voor de volgende verkiezingen in 2023.

Delfland op slot

In november 2020 heeft de AWP met steun van like-minded partijen in Delfland voorgesteld om stijging van de waterschapslasten voor huishoudens te voorkomen. In ons voorstel zat ook een oplossing om de waterschapslasten voor de ongeveer 50 boerenbedrijven in Delfland niet te laten stijgen. Niettemin blokkeerden de geborgde zetels het voorstel, met steun van de conservatieve partijen VVD en CDA.

Ook dit jaar komt de AWP Delfland op voor de belangen van de inwoners van Delfland. De AWP staat ook niet alleen. “Want wie kan er tegen een eerlijke verdeling van de waterschapslasten zijn?”

Hans Middendorp, fractievoorzitter AWP Delfland

AWP wil zeven miljoen teruggeven aan de burgers

Nieuws Delfland haalt opnieuw te veel waterschapsbelasting op bij burgers 27 mei 2021 – Delfland haalt in 2021 naar verwachting een bedrag van  € 6...

Haagse Beek wordt ecologische groenzone

Nieuws Groenblauwe verbinding tussen Kijkduin en Vogelwijk 7 dec. 2020 – In de oorlog bouwden de Duitsers hun verdedigingslinie over het stroomgebied ...

Eerlijke waterschapsbelasting voor inwoners van regio Delfland

Nieuws AWP Delfland wil correctie op lastendruk Ingezetenen Delfland, 6 nov. 2020 – “Wij willen eerlijke tarieven voor de inwoners. Nu betalen h...

Voorstellen waterschapsbelasting lossen niets op voor Delfland

Nieuws Twee nieuwe belastingvoorstellen, zelfde uitkomst Delfland, 3 okt. 2020 – De Unie van Waterschappen is eruit. Er liggen nu 2 voorstellen voor d...

Hoogheemraadschap Delfland stelt Aanvalsplan Rivierkreeft op voor 2021

Nieuws Proef met wegvangen gaat begin 2021 van start Delfland, 5 okt 2020 – Het College van Delfland, bij monde van hoogheemraad Marcel Belt, heeft in...

Vissterfte Nootdorpse plassen door roekeloos maaien

Nieuws Opnieuw incident met maaiboot, AWP is boos Zaterdag 3 oktober rapporteerden sportvissers een groot aantal dode vissen als gevolg van baggeren en maai...