Delfland

Zoetwaterfabriek op Groote Lucht in Vlaardingen kost Delfland een fortuin

26 feb. 2019 – Op de rioolwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen wordt het afvalwater van Schiedam, Maassluis en Vlaardingen gezuiverd en vervolgens geloosd op de Nieuwe Waterweg.

Luister hier naar het radio interview over de Zoetwaterfabriek

“Delfland loopt voorop met de ontwikkeling van schoon water uit gezuiverd rioolwater”, zegt Poul de Haan van de AWP Delfland. “Met het principe van de Zoetwaterfabriek ben ik het geheel eens maar de kosten zijn nu nog veel te hoog. En wij willen absoluut voorkomen dat de waterschapsbelasting verder omhoog moet!”

Medicijnresten

Delfland heeft in plannen goedgekeurd om het gezuiverde rioolwater (‘effluent’)  zoals dat nu vanuit Groote Lucht op de Nieuwe Waterweg wordt geloosd, voor een klein deel (25%) extra na te zuiveren. Met een extra zuiveringsstap worden medicijnresten en de allerlaatste  voedingsstoffen, zoals nitraat en fosfaat, uit het effluent verwijderd.

Dat extra gezuiverde effluent wordt dan vanaf 2021 gebruikt om de Krabbenplas door te spoelen zodat de blauwalg géén kans krijgt om een hoge dichtheid te bereiken. Zodat er dan ’s zomers geen zwemverbod meer nodig is en de inwoners van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam gewoon verkoeling kunnen zoeken.

Zoetwaterfabriek

Delfland had in 2015 in de Coalitie afgesproken dat de Zoetwaterfabriek 4,1 miljoen euro zou mogen  kosten. “Inmiddels is die raming gestegen naar 5,6 miljoen euro plus nog 2,3 miljoen voor een extra zandfilter. Dat is bijna 2 keer zoveel als eerst geraamd en gewoon heel veel geld! Verder is de Zoetwaterfabriek niet uit te breiden zonder weer opnieuw een grote investering.

Het extra schone zoete water, een kwart van de totale uitstroom van de zuivering, wordt straks alleen gebruikt voor het blauw-alg-vrij houden van een zwemplas voor een gering aantal mensen. Het zou mooi zijn om de gehele uitstroom te gebruiken om het Delflandse watersysteem aan te vullen en door te spoelen met zoetwater van een hoge kwaliteit”.

De Zoetwaterfabriek moet volgens de plannen in 2021 worden gebouwd

“Er is dus nog even tijd om goed na te blijven denken en een nadere risico-review te houden voor zo’n grote investering”, vindt De Haan. Verschillende partijen in het Algemeen Bestuur vroegen om een zogenoemde ‘gate-review’, zoals Rijkswaterstaat dat ook doet voor grote projecten. Het college van Delfland wilde haast maken en vond een extra review niet nodig.

Als AWP stelden we daarom voor om een pauze in te lassen tot na de waterschapsverkiezingen op 20 maart. “En er lopen nu ook elders in het land proeven met het verder zuiveren van gezuiverd afvalwater, wie weet komen daar nog mooie besparingen uit voort?”.

WC-papier uit het rioolwater halen

De Haan heeft al vaker gepleit voor een filter om WC-papier uit het rioolwater te vissen. “Zo’n vezelfilter op De Groote Lucht kost ongeveer acht ton. En alle papiervezels, die je terugwint, gaan niet naar de verbrandingsoven in Dordrecht. Dat scheelt weer CO2. Daar zouden we morgen al mee kunnen beginnen.”

Poul de Haan staat op de vierde plaats op de kandidatenlijst van de AWP Delfland bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart. De AWP Delfland doet mee onder de naam: “AWP niet politiek wel deskundig”. De AWP is een landelijke waterschapspartij die alleen meedoet aan de waterschapsverkiezingen. 

Toxiciteit door bestrijdingsmiddelen in Delfland nog veel te hoog  

Nieuws AWP Delfland wil dat glastuinbouw meebetaalt aan extra maatregelen 6 juli 2021 – Het hoogheemraadschap van Delfland rapporteert ieder jaar over...

Haalbaarheid Erasmusvaart en Valkenbosvaart

Nieuws Uitkomst onderzoek Deltares wordt op 12 oktober 2021 gepresenteerd 1 juli 2021 – De AWP Delfland vroeg in de vergadering van de commissie Water...

Watersysteemheffing Delfland blijft gelijk in 2021, maar burgers betalen meer dan vorig jaar

Nieuws Totale opbrengst watersysteemheffing Delfland onveranderd in 2021 21 juni 2021 – De Unie van Waterschappen heeft nieuwe cijfers gepubliceerd. Daaru...

AWP wil zeven miljoen teruggeven aan de burgers

Nieuws Delfland haalt opnieuw te veel waterschapsbelasting op bij burgers 27 mei 2021 – Delfland haalt in 2021 naar verwachting een bedrag van  € 6...

Haagse Beek wordt ecologische groenzone

Nieuws Groenblauwe verbinding tussen Kijkduin en Vogelwijk 7 dec. 2020 – In de oorlog bouwden de Duitsers hun verdedigingslinie over het stroomgebied ...

Eerlijke waterschapsbelasting voor inwoners van regio Delfland

Nieuws AWP Delfland wil lagere lastendruk voor inwoners Delfland, 6 nov. 2020 – “Wij willen eerlijke tarieven voor de inwoners. Nu betalen huise...