Delfland

Zoetwaterfabriek op Groote Lucht in Vlaardingen kost Delfland een fortuin

26 feb. 2019 – Op de rioolwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen wordt het afvalwater van Schiedam, Maassluis en Vlaardingen gezuiverd en vervolgens geloosd op de Nieuwe Waterweg.

Luister hier naar het radio interview over de Zoetwaterfabriek

“Delfland loopt voorop met de ontwikkeling van schoon water uit gezuiverd rioolwater”, zegt Poul de Haan van de AWP Delfland. “Met het principe van de Zoetwaterfabriek ben ik het geheel eens maar de kosten zijn nu nog veel te hoog. En wij willen absoluut voorkomen dat de waterschapsbelasting verder omhoog moet!”

Medicijnresten

Delfland heeft in plannen goedgekeurd om het gezuiverde rioolwater (‘effluent’)  zoals dat nu vanuit Groote Lucht op de Nieuwe Waterweg wordt geloosd, voor een klein deel (25%) extra na te zuiveren. Met een extra zuiveringsstap worden medicijnresten en de allerlaatste  voedingsstoffen, zoals nitraat en fosfaat, uit het effluent verwijderd.

Dat extra gezuiverde effluent wordt dan vanaf 2021 gebruikt om de Krabbenplas door te spoelen zodat de blauwalg géén kans krijgt om een hoge dichtheid te bereiken. Zodat er dan ’s zomers geen zwemverbod meer nodig is en de inwoners van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam gewoon verkoeling kunnen zoeken.

Zoetwaterfabriek

Delfland had in 2015 in de Coalitie afgesproken dat de Zoetwaterfabriek 4,1 miljoen euro zou mogen  kosten. “Inmiddels is die raming gestegen naar 5,6 miljoen euro plus nog 2,3 miljoen voor een extra zandfilter. Dat is bijna 2 keer zoveel als eerst geraamd en gewoon heel veel geld! Verder is de Zoetwaterfabriek niet uit te breiden zonder weer opnieuw een grote investering.

Het extra schone zoete water, een kwart van de totale uitstroom van de zuivering, wordt straks alleen gebruikt voor het blauw-alg-vrij houden van een zwemplas voor een gering aantal mensen. Het zou mooi zijn om de gehele uitstroom te gebruiken om het Delflandse watersysteem aan te vullen en door te spoelen met zoetwater van een hoge kwaliteit”.

De Zoetwaterfabriek moet volgens de plannen in 2021 worden gebouwd

“Er is dus nog even tijd om goed na te blijven denken en een nadere risico-review te houden voor zo’n grote investering”, vindt De Haan. Verschillende partijen in het Algemeen Bestuur vroegen om een zogenoemde ‘gate-review’, zoals Rijkswaterstaat dat ook doet voor grote projecten. Het college van Delfland wilde haast maken en vond een extra review niet nodig.

Als AWP stelden we daarom voor om een pauze in te lassen tot na de waterschapsverkiezingen op 20 maart. “En er lopen nu ook elders in het land proeven met het verder zuiveren van gezuiverd afvalwater, wie weet komen daar nog mooie besparingen uit voort?”.

WC-papier uit het rioolwater halen

De Haan heeft al vaker gepleit voor een filter om WC-papier uit het rioolwater te vissen. “Zo’n vezelfilter op De Groote Lucht kost ongeveer acht ton. En alle papiervezels, die je terugwint, gaan niet naar de verbrandingsoven in Dordrecht. Dat scheelt weer CO2. Daar zouden we morgen al mee kunnen beginnen.”

Poul de Haan staat op de vierde plaats op de kandidatenlijst van de AWP Delfland bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart. De AWP Delfland doet mee onder de naam: “AWP niet politiek wel deskundig”. De AWP is een landelijke waterschapspartij die alleen meedoet aan de waterschapsverkiezingen. 

Dijkgraaf van Delfland spreekt voor zijn beurt

Nieuws ‘Lasten waterschap kunnen komende jaren best wel eens stijgen’, zegt dijkgraaf op WOS 16 maart 2018 – De AWP Delfland heeft met ver...

Bodemdaling gaat sneller dan je denkt

Opinie 13 maart 2013 – Waterschappen, gemeenten en provincies moeten met bodemdaling aan de slag. Grondwater speelt daar een belangrijke rol in, zegt...

AWP Delfland wil meer natuur langs het water

Nieuws 3 maart 2019 – De Algemene Waterschapspartij AWP is groot voorstander van méér waternatuur op, onder en langs het water. Een serieuze sportvi...

Duurzame tip: laat regenwater in de grond zakken

Nieuws 2 maart 2019 – Vaak denken mensen bij duurzame maatregelen aan een betere woningisolatie of het aanleggen van zonnepanelen. Ook in het waterbeh...

Inspectie grens Delfland en Rijnland al hardlopend

Nieuws 25 feb. 2019 – Afgelopen zondag 24 februari hebben de AWP-Delflandkandidaten lijsttrekker Hans Middendorp en nr. 2 Antoinette Jans samen met kandid...

Huishoudens in Haagse regio betalen teveel belasting aan hoogheemraadschap van Delfland

Nieuws 21 feb. 2019 – “Huishoudens in de Haagse regio betalen teveel watersysteembelasting”, zegt Frans van Kasteren van de Algemene Waterschapspa...