Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Sinds de fusie van de Waterschappen Reest & Wieden en Groot Salland in 2016 tot
Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn de AWP fracties van naam veranderd.
AWP Reest & Wieden is geworden; AWP WDODelta  Noord
AWP Groot Salland is geworden; AWP WDODelta Zuid
Voor de verkiezingen van 2019 wordt het komen tot één gezamenlijke AWP WDOD fractie verkend.
Op onderstaande site treft u de verkiezings informatie en kandidaten van 2015 van de beide fracties aan.

 

AWP Reest                                      AWP Groot Salland,

en Wieden,                                     per 2016 AWP

per 2016 AWP                                 WDODelta Zuid.

WDODelta Noord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                      

                Arja  Doornbos

Lees meer over Femmy!


 

Lees verder

AgendaAWP Drents Overijsselse


Delta


  Fractieleden

 • Arja Doornbos Fractievoorzitter/ Coordinator AWP WDODelta Noord
 • Lijsttrekker Arja Doornbos, woont in Meppel en heeft 14 jaar ervaringen in het waterschapsbestuur. Zij neemt het waterschap deskundig, enthousiast en kritisch de maat.

  » Lees meer

 • Jan van Oorschot
 • Als adviseur bij meerdere waterschappen en waterorganisaties en afkomstig uit de Alblasserwaard onderschrijf ik het belang van waterveiligheid, waterbeheer en - zuivering door waterschappen.

  » Lees meer

 • Georgine Somer
 • Vanuit mijn werk als architect ervaar ik hoe belangrijk goed waterbeheer is. Elke verandering heeft gevolgen op veel niveau's. Evenwichtig en weloverwogen waterbeheer is essentieel.

  » Lees meer

 • Peter de Vries
 • Ervaring met de wateroverlast aan het Westeinde in Meppel, bewust van de verschillende waterbelangen en als raadslid in Meppel vertrouwd met belangenbehartiging.

  » Lees meer

 • Douwe Oosterveen
 • Ik vind dat een overheid zo dicht mogelijk bij de mensen moet staan. Voor het waterschap belichaamt de AWP voor mij die gedachte.

  » Lees meer

 • Jan Stoefzand
 • Zelf ben ik opgegroeid aan het water. Kwaliteit van het water en de omgang van en met water acht ik voor het leven van enorm belang. In Noordscheschut is water duidelijk aanwezig.

  » Lees meer

 • Geke Kiers
 • Ik wil mij inzetten voor schoon water, een goed waterpeil, waardoor natuur en landbouw samen kunnen floreren. Ook als Raadslid kom ik op voor de belangen van burgers.

  » Lees meer

 • Frans van Dongen
 • Ik vind het belangrijk dat de activiteiten van het waterschap winst opleveren voor alle belanghebbenden en tevens duurzaam en betaalbaar zijn.

  » Lees meer

 • Rosalien Zandwijk
 • Ik heb de studie Land, Water & Milieu gekozen omdat water mij erg aanspreekt. In ons Nederland hebben we veel met water te maken; onze voeten droog houden en zuinig zijn op water is belangrijk.

  » Lees meer

 • Femmy le Clercq-Westhuis Fractievoorzitter/Coordinator AWP WDODelta Zuid
 • "Waterbewustzijn is van (levens)belang voor ieder mens"!

  » Lees meer

 • Jan van Popta
 • Water is voor mij “ de IJssel”

  » Lees meer

 • Wim Langendijk
 • Veiligheid van de mensen en bedrijven in het gebied

  » Lees meer

 • Paul Renckens
 • Mijn persoonlijke band met het water stamt uit mijn jeugd toen ik als kleine jongen met mijn broers ging vissen

  » Lees meer

 • Chantal Hulleman
 • Speciaal geďnteresseerd in de link tussen wereldwijde klimaatverandering en de kunde en kracht van lokaal gericht Hollands waterbeheer

  » Lees meer

 • Thea ten Have
 • Als boerendochter en rozenkweker ken ik het grote belang van goed waterbeheer!

  » Lees meer