Drents Overijsselse Delta

Arja Doornbos fractieleider AWP WDODelta

Leeftijd:   56 jaar
Woonplaats:  Meppel

Na 19 jaar in het waterschapsbestuur, stel ik mij graag opnieuw beschikbaar. Ik ga voor een rechtvaardige en zo feitelijk mogelijke belangenbehartiging. Samen verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst en goede nieuwe oplossingen zoeken. Ook jonge mensen, vrouwen en burgers betrokken maken. Ik ben kritisch en resultaatgericht. Niet papier maar resultaat in de praktijk is bepalend. Na mijn opleiding HBO agrarische milieukunde heb ik gewerkt bij Rijkswaterstaat en 17 jaar bij Vitens in Overijssel voor het veiligstellen van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit voor drinkwaterwinning. Daarna heb ik tot 2007 bij LTO gewerkt aan projecten over landbouw en water en tot 2015  bij Provincie Groningen als projectleider klimaatadaptatie en de realisatie van gebiedsprojecten. Daarna twee jaar als Projectleider bij Prolander (voorheen DLG) in Groningen en Drenthe voor gebiedsinrichting.
Ik ben betrokken geweest bij de oprichting van de Algemene Waterschapspartij en neem sinds 2008 namens de AWP deel aan het waterschapsbestuur.
Ook ben ik sinds 2000 lid van het landelijke netwerk van vrouwelijke waterschapsbestuurders ‘Waterlelie’.
Kortom ik kan veel ervaring inbrengen en heb aandacht voor de continuïteit bij een verantwoorde besluitvorming in het waterschapsbestuur. Mijn gebiedskennis in Overijssel en Oost Nederland en ervaring  in het waterschapsbestuur
sinds 2000 zijn inmiddels waardevol gebleken voor het bestuurswerk en de verbinding van het beheersgebied in Drenthe en Overijssel. Mijn kritische maar resultaatgerichte opstelling, komt goed van pas om de continuïteit van het waterbeheer te waarborgen en de efficiëntie doelen waar te maken.