Drents Overijsselse Delta

Geke Kiers

Leeftijd: 55 jaar
Woonplaats: Uffelte

IJsvogel profiteert van schoon water
Opgegroeid tussen twee vaarten ken ik het belang van water.  Toen ik met mijn eigen gezin terugkeerde in het ouderlijk huis ben ik ons plekje aan de Drentse Hoofdvaart aan de voorkant en de Oude Vaart aan de achterkant nóg meer waarderen. Uitkijkend over de Drentse Hoofdvaart zie ik dagelijks aan de golfjes hoe de wind waait en wat het water doet. Staat het hoog, staat het laag? En als het ijs is… kunnen we schaatsen?  Scheepvaart is er nu minder dan vroeger, in de tijd dat mijn vader zijn turfschip nog voor het huis aanlegde. Tegenwoordig genieten we van de recreatievaart en de kinderen gooien af en toe een hengeltje uit. Nog meer genieten we achter ons huis van de Oude Vaart, waar het watersysteem hand in hand gaat met de natuur. Een oude meander is op ons eigen terrein door het waterschap in ere hersteld en sindsdien vloeit het water weer over ons land. Tussen de vele waterplanten zien we hoe de ijsvogel zijn visje vangt. Als we dit prachtige vogeltje weer eens waarnemen prijzen we ons gelukkig met de zorg van het waterschap voor het schone water.En is het warm? Dan nemen we zelf een frisse duik.

Binnen de AWP wil ik mij inzetten voor schoon water, een goed waterpeil, waardoor natuur en landbouw samen kunnen floreren. Ook als Raadslid voor de lokale partij Duurzaam Sociaal Sportief Westerveld kom ik op voor belangen van burgers. Zo vind ik dat mensen zoveel mogelijk betrokken moeten worden bij hun woonomgeving, hun belangen moet je respecteren en meenemen bij beheer en ook bij nieuwe plannen, zoals bijvoorbeeld bij het zoeken naar een waterberging tussen Ansen en Uffelte. Door mijn werk als journalist voor een magazine over wegen en vaarwegen weet ik hoe belangrijk de wateropgaven van deze tijd zijn.