Drents Overijsselse Delta

Georgine Somer

Leeftijd: 53
Woonplaats : Giethoorn

Water is in beweging, altijd. Iedereen is op de een of andere manier bezig met water, vaak niet bewust; bij velen komt pas als “het water ons aan de lippen staat” dat bewustzijn naar boven. maar als je zoals ik in het waterrijke gebied van de Wieden woont is de interesse in goed waterbeheer eigenlijk vanzelfsprekend. Ook vanuit mijn werk als architect en rijksadviseur ervaar ik hoe belangrijk goed waterbeheer is. Elke verandering hierin heeft gevolgen, vaak op meerdere niveau; onder andere op landschappelijk, planologisch, politiek, financieel, bouwkundig, recreatief, bewoners en gebruikers niveau. Een evenwichtig en weloverwogen beleid in waterbeheer is daarom essentieel; veiligheid en schoon water zijn voor de mens en natuur van levensbelang. Ik sluit mij graag aan bij de onafhankelijkheid, betrokkenheid en deskundigheid van de Algemene Waterschapspartij. Graag vertegenwoordig ik ook uw stem.