Drents Overijsselse Delta

Jacob de Vegt

Leeftijd: 57 jaar
Woonplaats: Grafhorst

“Water” is nooit ver weg geweest.  Als boerenzoon weet je dat voldoende regenwater op zijn tijd nodig is. Ruim 25 jaar gewerkt bij de waterleidingmaatschappij ontdek je, dat “schoon “ drinkwater niet gemakkelijk beschikbaar is. Nu werkend in het voortgezet onderwijs op het voormalige eiland Urk, ervaar ik elke dag, dat de route naar Urk door een landbouw polder loopt.

Een boot(je), voor het varen in de omgeving van Grafhost en Kampen dat hebben meer inwoners.
Dan leer je dat je van oppervlakte water kunt genieten. Als het stevig waait, dan lig je liever in de haven.

Water moet zoveel mogelijk meerdere functies kunnen vervullen.

Het voldoende beschikbaar zijn van goed drinkwater, vind ik zeer belangrijk. De grondwaterbron als drinkwaterbron is voor mij een speerpunt. Dat betekend dat deze functie, zoveel mogelijk beschermd moet worden en ingepast in en naast de overige functies. Een waterschap, die vooral het zichtbare oppervlakte water beheert, beheert indirect ook het daaronder niet zichtbare grondwater.
Bijzondere projecten van het waterschap zijn de oppervlakte water aanvoerplannen rondom de drinkwaterwinningen.

De AWP, kiest op basis van goede argumenten voor een standpunt. Een waterschapspartij waar ik mij bij kan aansluiten.