Drents Overijsselse Delta

Jan van Oorschot

Leeftijd:  60 jaar
Woonplaats: Hoogeveen

Ik ben kandidaat voor de AWP, omdat ik mij als juridisch geschoold waterdeskundige wil inzetten voor Waterschap Drents Overijsselse Delta. Sinds de oprichting van dit waterschap ben ik fractievolger. Van 2005 t/m 2009 en in 2015 ben ik lid geweest van het algemeen bestuur van Reest en Wieden. Ik hecht veel belang aan de onafhankelijke positie van de AWP. Omdat de AWP “niet politiek wel deskundig” hoog in het vaandel heeft staan, voel ik mij zeer thuis bij de AWP. Ik ben vanaf de oprichting lid van de AWP en sinds 2009 ook lid van het landelijk bestuur van de AWP. Eerst als secretaris en later ook penningmeester.

Vanuit mijn werkzaamheden bij verschillende waterschappen en mijn bestuurlijke nevenfuncties heb ik veel kennis en bestuurlijke ervaring opgedaan. Ik wil die ervaring de komende periode als bestuurslid inzetten, om op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van de ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken waarmee het waterschap steeds meer te maken krijgt.

Ik wil mij vooral gaan inzetten voor het vergroten van het waterbewustzijn. Veiligheid, schoon water en voldoende water lijken de normaalste zaak van de wereld, maar de recente klimatologische ontwikkelingen laten ons een ander beeld zien. Wij moeten ons hierop nog beter gaan voorbereiden en ik denk dat de AWP hierbij een belangrijke rol kan spelen. Afkomstig uit het rivierengebied van de Alblasserwaard weet ik wat het betekent onder NAP te moeten wonen, werken en recreëren. Ik heb daar ervaren, dat het werken aan veiligheid nooit af is.

Ik ben een verbinder, zoek naar een oplossing, ben positief kritisch ingesteld en meer gericht op inhoud dan op het proces. We moeten er met elkaar uit zien te komen. Ik wil graag meewerken aan het opbouwen van een krachtige eensgezinde fractie die gehoord wordt vanwege zijn deskundigheid.