Drents Overijsselse Delta

Jan Vonk

Leeftijd:
Woonplaats: Meppel

Ik ben al geruime tijd met pensioen, maar nog wel maatschappelijk zeer betrokken. De redenen dat ik lid geworden ben van de Algemene Waterschps Partij (AWP)

Ten eerste vind ik het prima dat de AWP niet meedoet met de partijpolitiek. De slogan niet politiek, wel deskundig spreekt mij erg aan. Veiligheid, droge voeten en schoonwater zijn te belangrijk om het door politiek gekissebis te laten vervuilen. De vijf speerpunten onderschrijf ik van harte.

Ten tweede ben ik actief in de plaatselijke politiek namens de lokale partij Sterk Meppel (SteM). Deze club heeft geen banden met landelijke politieke partijen en heeft zich vooral ingezet voor het behoud van de grachten (water)in Meppel. Namens deze partij ben 8 jaar lid geweest van de gemeenteraad van Meppel. In deze raad heb ik mij intensief bezig gehouden met water. Vooral met het schoon houden van het oppervlakte water. Mijn inzet om chemische onkruidbestrijding op de verharding af te schaffen heeft geleid dat de gemeente Meppel al 8 jaar deze middelen niet meer gebruikt. Verder ben ik betrokken geweest bij de waterberging in Engelgaarde en het Wandelbos.

Ten derde ben ik een zeiler. Genieten van het water vind ik geweldig en ik wil dat mijn kinderen en kleinkinderen dat ook in de toekomst ook kunnen blijven doen. Goed waterbeheer is hierbij ongelofelijk belangrijk.

Ten slotte maak ik mij zorgen over het klimaat. De opwarming van de aarde kan catastrofale gevolgen hebben. Ook het waterschap zal er alles aan moeten doen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Een belangrijke bron is het inklinken en oxideren van veengebieden door het kustmatig laaghouden ven het grondwaterpeil. Het agrarisch belang is hier leidend geweest. Het is wat mij betreft hoog tijd dat het algemeen belang leidend wordt.

Alles bij elkaar redenen genoeg om voor de AWP op de lijst te gaan staan omdat, naar mijn overtuiging, deze deskundige club het beste de wateropgaven kan handelen.