Drents Overijsselse Delta

OESO: Nederlands waterbeheer klaar voor de toekomst

Het Nederlandse waterbeheer is klaar voor de toekomst. Dat concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De OESO presenteerde op 17 maart een rapport met aanbevelingen voor het Nederlandse waterbeheer.

De OESO ziet het Nederlandse waterbeheer als ‘wereldwijde referentie’. Yves Leterme, adjunct-secretaris-generaal bij de OESO, noemde de waterschappen “de ruggengraat van het Nederlandse waterbeheer”.

De OESO prijst de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer, die zich steeds heeft aangepast aan nieuwe omstandigheden, en in het bijzonder de rol die de waterschappen daarin spelen. Uitdagingen zoals klimaatverandering vragen wel om aanscherping van het waterbeleid.

Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Mooi dat een internationaal gerenommeerd, onafhankelijk instituut onze zorg voor waterveiligheid, waterkwaliteit en voldoende water positief waardeert.”

Waterbewustzijn

Volgens de OESO is het waterbewustzijn bij Nederlanders opvallend laag. Inwoners van Nederland zijn zich te weinig bewust van de hoeveelheid werk die verzet moet worden om droge voeten te houden.

Kritiek op waterkwaliteit

De OESO is kritisch over de waterkwaliteit in Nederland. De waterkwaliteit is de afgelopen jaren verbeterd, maar deze voortgang stagneert.

Water en ruimte

Betere samenhang tussen water, landgebruik en ruimtelijke ordening is een andere aanbeveling van de OESO.

Toezicht

De OESO pleit ervoor om onafhankelijk toezicht te versterken in de Nederlandse watersector.

Peter Glas: “Goed toezicht is essentieel. Daarover zijn we het eens met de OESO, maar je moet wel een grens trekken. Als er aan één ding in Nederland geen gebrek is dan is het aan toezicht. Wij hebben de eigen algemene besturen, de provincie als toezichthouder, het Rijk, de Tweede Kamer, rekenkamers, de Ombudsman, et cetera. Wel is het goed om met partners te kijken waar verbeterpunten liggen.”

Organisatie waterbeheer

Waterbeheer is in Nederland altijd in ontwikkeling en omdat er bij de waterbeheerders de wil is om te verbeteren, ziet de OESO geen aanleiding voor een verandering van de organisatie van het waterbeheer in Nederland.

2 zetels voor AWP WDODelta bij de waterschapsverkiezingen

Nieuws Op 20 maart heeft AWP WDODelta ruim 28.000 stemmen gekregen en daarmee 2 zetels ‘veroverd’. Alle kiezers van AWP WDODelta bedankt! We hope...

Lijsttrekker AWP WDODelta over: 'De redelijke kosten van Water', over Het goed samen gaan van Kringlooplandbouw en water, en een radio interview over de verkiezingen.

Opinie Lijsttrekker AWP WDODelta: Arja Doornbos over ‘De redelijke kosten van water’ Sommige (politieke) partijen roepen dat de kosten van water ...

Algemene Waterschapspartij WDODelta presenteert kandidaten.

Nieuws Op 7 februari 2019 is de kandidatenlijst voor de AWP WDODelta door het  Waterschap officieel goedgekeurd voor de waterschap verkiezingen van 20 maart...

Huishoudens betalen teveel waterschaps-belasting, blijkt uit onderzoek AWP

Nieuws Weeffout “Bedrijven zitten voor een dubbeltje op de eerste rang”, zegt Middendorp. Het bedrijfsleven krijgt de watersysteemheffing namelijk alleen...

Waternieuws

Nieuws Waternieuws op de websites van: Waterschap Drents Overijsselse Delta :  https://www.wdodelta.nl/ De Algemene Waterschaps Partij: https://www.algeme...

KLIMAATVERANDERING GROTE IMPACT OP EUROPA

Nieuws Een temperatuurstijging van meer dan twee graden heeft grote impact op Europa. Dat blijkt uit een gedetailleerde studie door het Joint Research Centre...