Drents Overijsselse Delta

AWP WDODelta heeft tijdens de bestuursvergadering van 14 november’20 kritische opmerkingen gemaakt bij de meerjaren begroting van Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Het betreft de te royale inzet van reserves.
De toenemende ongelijkheid in bijdragen door inwoners/ huiseigenaren in vergelijking met bedrijven. Ook via de aanhoudende tekortkomingen van het Waterschapsbelastingstelsel.
Het is van belang om uit te gaan van een meer realistische, feitelijke en geleidelijke tariefstijging gebaseerd op de toenemende kosten voor de klimaatmaatregelen en kapitaallasten voor bijvoorbeeld betere zuiveringen.

Als deskundige medeoverheid dienen we voorin de trein te zitten en te anticiperen op wat er aankomt. De boodschap: “We zitten netjes in de goede trein of; we denken op tijd de laatst trein te halen” vinden wij als AWP niet OK !

Er dient met meer ambitie en daadkracht ingezet te worden op de kritische doelen en termijnen voor het waterbeheer en de verduurzaming zoals in de Watervisie is opgenomen.

In onze westerse maatschappij is overconsumptie een van de grootste problemen. Dus teveel geld dat aan verkeerde, ongezonde zaken wordt uitgegeven.

AWP WDODelta vindt waterbeheer een te belangrijke basis voorziening, waarbij niet de kosten, maar de urgente doelen en verantwoordelijkheden leidend moeten zijn. Wij staan dus voor minder geld naar overconsumptie en meer geld naar veilig en gezond waterbeheer.

Water wordt in het Heelal, op planeet Aarde na, amper of niet aangetroffen. Als waterschap beheren wij dus een van de meest kritische factoren voor wel of geen leven op aarde. Ook tijdens en na de Corona maatregelen. Vanuit die verantwoordelijkheid dienen wij; niet uit te stellen, af te zwakken of naar anderen te kijken. Maar voortvarend en daadkrachtig te werken aan een veerkrachtig, gezond, schoon en toekomstbestendig watersysteem.
AWP WDODelta heeft niet ingestemd met de voorstellen 5,7 en 8 onder B van de begrotingsvoorstellen.

 

 

 

 

AWP wil meer ambitie voor klimaat en duurzaamheid in Watervisie WDODelta

Opinie Persbericht 17 mei 2020 van AWP WDODelta: Het Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt aan de nieuwe watervisie tot 2030 ‘Meer dan Water’. De fr...

Klimaatverandering gaat sneller en is groter dan gedacht; de laatste inzichten.................

Nieuws Klimaatverandering gaat sneller en is groter dan gedacht, dus een goede aanpak is harder nodig. In bijgaande Expeditie Watervisie van WDODelta een pre...

Waternieuws

Nieuws Waternieuws op de websites van: Waterschap Drents Overijsselse Delta :  https://www.wdodelta.nl/ De Algemene Waterschaps Partij: https://www.algeme...

2 zetels voor AWP WDODelta bij de waterschapsverkiezingen

Nieuws Op 20 maart heeft AWP WDODelta ruim 28.000 stemmen gekregen en daarmee 2 zetels ‘veroverd’. Alle kiezers van AWP WDODelta bedankt! We hope...

Lijsttrekker AWP WDODelta over: 'De redelijke kosten van Water', over het belang van kringlopen sluiten , en een radio interview.

Opinie Lijsttrekker AWP WDODelta: Arja Doornbos over ‘De redelijke kosten van water’ Sommige (politieke) partijen roepen dat de kosten van water ...

Algemene Waterschapspartij WDODelta presenteert kandidaten.

Nieuws Op 7 februari 2019 is de kandidatenlijst voor de AWP WDODelta door het  Waterschap officieel goedgekeurd voor de waterschap verkiezingen van 20 maart...