Hollands Noorderkwartier

AWP Hollands Noorderkwartier

Berichten van de AWP HHNK

In maart 2019 zijn er weer waterschapsverkiezingen. De AWP doet mee onder de naam: “AWP niet politiek wel deskundig”. In Hollands Noorderkwartier doen we mee met een nieuw team met oude bekenden en nieuwe gezichten.

Wat hebben we de afgelopen jaren gedaan ?

Onderaan deze homepage, even naar beneden scrollen, vindt u een overzicht van de “Highlights” in de afgelopen periode.

 

 


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Onze kandidaten

1. 1. Peter Vonk (Amsterdam-Noord)

lees verder

2. 2. Fred Sanders (Wormer. )

lees verder

3. 3. Ingrid Wentink (Wieringerwerf)

lees verder

4. 4. Leo Schagen (Beemster)

lees verder

5. 5. Agnes de Boer

lees verder

6. 6. Frits David Zeiler (Bergen (NH))

lees verder

7. 7. Ellen van Mulligen (Driehuizen)

lees verder

8. 8. Piet Zwaan (Grootebroek)

lees verder

9. 9. Marijke Raukema (Heerhugowaard) (Heerhugowaard)

lees verder

10. 10. Henk Bakker (Zaandam)

lees verder

11. 11. Doreen van 't Spijker (Amsterdam-Noord)

lees verder

12. 12. Tijmen Stelling (Edam, Edam-Volendam) (Edam)

lees verder

13. 13. Elles Zuurbier (Wognum)

lees verder

14. 14. Olav Lammers (Landsmeer)

lees verder

15. 15. Corrie de Geeter (Castricum)

lees verder

16. 16. Willem Messchaert (Kolhorn)

lees verder

17. 17. Petra Tasseron (Amsterdam-Noord)

lees verder

18. 18. Jeff de Leever (Wieringerwerf)

lees verder

19. 19. Robert Goldsteen (Amsterdam)

lees verder

20. 20. Elly Deutekom (Opmeer)

lees verder
Regionale Speerpunten van de AWP Hollands Noorderkwartier

test

Nieuws en opiniestukken

AWP Fred Sanders In cityswim grachten Alkmaar

Nieuws Alkmaar veertien zwemmers van HHNK Waterschap deden mee aan de cityswim waaronder Fred Sanders namens onze AWP, 500 meter bij 20 graden Celsius het wa...

AWP HHNK werkbezoek Schermer

Nieuws Met groepje van tien belangstellenden bezochten we gemaal Wilhelmina en daarna drankje in Schermerhorn. Interessant was hoe het aantal molens en de te...

Schermerdijk

Nieuws De Schermerdijk is uniek om de stijle talud, geen polder dijk is zo stijl en de boerderij liggen ook zowat tegen de dijk aan. Nu moet het HHNK watersc...

Werkbezoek Marken

Nieuws Marken worstelt met dijkverhoging, en wateroverlast om het historisch beeld vast te houden. Na de dijkverhoging van Rijkswaterstaat neemt HHNK het beh...

Waterschapsmonumenten

Nieuws Het AWP bepleit landelijk een monumentenlijst Waterschapsmonumenten zodat duidelijk is wat behouden moet worden. Het is vreemd dat de oudste bestuursv...

Oudste baggermolen uit 1750 was mislukt project

Nieuws In  1750 ontwierp ene Jacob van Borsele een heuse baggermolen. Daarmee wilde hij de Haarlemmermeer droog leggen. Eigenlijk een gek idee, want al jar...

Foto's


Highligts van de afgelopen periode

 • We hebben er (“motie Vonk”) voor gezorgd dat er budget beschikbaar bleef voor zonnepanelen. Nu heeft HHNK de meeste panelen in Noord-Holland; op de daken van gebouwen, bij rioolzuiveringsinstallaties en zelfs drijvende op Texel.
 • Voetgangers kunnen mede dank zij ons nog steeds bij de sluis bij Edam de sluis oversteken. Uit veiligheidsoogpunt zou dit verboden worden, wij hebben er een stokje voor gestoken.
 • Nadrukkelijk hebben we de discussie gezocht over medicijnresten in ons oppervlakte water. Een motie van ons om nu echt werk te maken van een extra zuiveringstrap is aangenomen.
 • De natuur had onze aandacht. We hebben vragen gesteld over visoverwinteringsplaatsen. We hebben de toezegging losgepeuterd dat langs dijken en fietspaden een bloemenlint ingezaaid zal worden, de “honey highway” is in HHNK geïntroduceerd.
 • We pleiten voor vispassageplaatsen bij gemalen en voor een verbod om dicht bij die passages fuiken te plaatsen.
 • Het kwijtscheldingsbeleid voor burgers, maar ook ZZP-ers, die de waterschapslasten niet kunnen betalen kunnen mede op ons initiatief vrijstelling krijgen.
 • We hebben meegewerkt aan een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving over de bodemdaling van veenweide. We hebben daar met de portefeuillehouder indringend over gesproken. Een van de resultaten is dat de provincie Noord-Holland nu beleid ontwikkeld voor het veenweidegebied.
 • Het budget om medewerkers van HHNK hun kennis in ontwikkelingslanden te delen is veiliggesteld en uitgebreid
 • HHNK is vanouds een technische organisatie waarbij procedures en regels belangrijkzijn. het was naar de burger toe meestal: “nee tenzij”. We hebben keer op keer aangezwengeld dat er een cultuur omslag moet plaatsvinden, van “nee tenzij” naar “ja mits”. Dit lijkt nu langzamerhand te landen. De komen periode werken we toe naar de invoering van de omgevingswet, hierin is dit “ja, mits” ook een grondregel.
 • We hebben een actieve rol gespeeld om er voor te zorgen dat het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Zee, het NIOZ, op Texel binnen de dijkbescherming gebracht wordt. We hebben met wethouders, ons dagelijks bestuur, 2e kamer leden en zelfs de minister hierover intensief contact gehad. Uiteindelijk is het gelukt om dit, samen met anderen, te laten slagen
 • We steunen D&H actief bij het beleid om onze wegen over te dragen naar de gemeenten. Gelukkig komt dit nu een beetje op gang.
 • Op ons initiatief is er een onderzoek gedaan naar het functioneren naar ons eigen algemeen bestuur. Een stagiaire van de Universiteit van Amsterdam heeft hier onderzoek naar gedaan.
 • Al jaren dringen we aan op stagiaires bij het waterschap: van het MBO, het HBO, de Universiteit. Het is vaak moeilijk om aan stageplekken te komen. Wij vinden dat de overheid en dus ook het waterschap hier een belangrijke rol heeft.
 • De verdeling van de kosten tussen de burgers, bedrijven en landbouw was afgelopen periode ook weer aan de orde, de zogenaamde kostentoedeling. We hebben er met veel nadruk op aangedrongen dat de inwoners niet een groter deel van de kosten hoeven te betalen. Gelukkig is dat gelukt.
 • De tarieven zijn de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. dat is overigens een verdienste van het hele AB en de organisatie. Door goed te begroten en scherp te plannen is dat gelukt.
 • We hebben vanaf het begin het initiatief om te komen tot een investeringsfonds voor innovatieve bedrijven op het gebeid van de taken van het waterschap gesteund. na heel wat procedures is dat er gekomen. We steunen hiermee de bedrijven in ons gebied en laten innovatieve kansen benutten. Het is overigens de bedoeling dat de winst weer naar het waterschap vloeit, een zogenaamd revolverend fonds dus.
 • Burger initiatieven hebben we, soms zichtbaar soms op de achtergrond, gesteund: paviljoenhouders bij Castricum die in de knoei kwamen omdat hun paviljoen verplaatst moest worden, betrokken burgers van de cultuur historische vereniging Alkmaar die het karakter van de Schermerdijk bedreigd zagen, de vereniging Wilmkebreekpolder die graag een plas dras gebiedje onderaan de dijk zou willen, Landschap Noord-Holland die werkt aan een natuurplan Amsterdam Wetlands geheten, boeren die hun land zagen onderlopen, maar later ook boeren die hun land en gewas zagen verdrogen, kanoclubs die hun vaarroute wilden verbeteren, de KNSB die, als het weer gaat vriezen, mooi ijs en doorgankelijke vaarten en kanalen zou willen.