Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Agnes de Boer

Buren, vrienden, als ze meer van het werk van het Waterschap wisten gingen ze allemaal stemmen. Ik jut ze op, ik ben enthousiast en positief, wat het Waterschap doet voor onze droge voeten is enorm. Ik vind het belangrijk dat ons waterschap goed luistert naar de mensen in onze polders, naar agrariërs en bedrijven want in de polder moeten we leven, ook als je in de stad woont. Luisteren naar ons burgers vind ik belangrijk.