Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Doreen van 't Spijker

Het klimaat verandert en daar moeten we ons op voorbereiden. Er zijn maatregelen nodig om bijvoorbeeld hitte te bestrijden of piekbuien op te vangen. Maar hoe en waar berg je al dat water? Interessant is ook de vraag hoe we dit probleem omzetten naar een kans! Kunnen we het te veel aan water bijvoorbeeld gebruiken voor droge tijden of om onze leefomgeving aantrekkelijker, groener en duurzamer te maken? Klimaatadaptatie vind ik belangrijk, de natuur en wij mensen met moeten zich kunnen ontwikkelen. De uitvoering van dit soort maatregelen vraagt om nauwe samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en burgers en bedrijven.