Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Doreen van 't Spijker

Het klimaat verandert en daar moeten we ons op voorbereiden. Er zijn maatregelen nodig om bijvoorbeeld hitte te bestrijden of piekbuien op te vangen. Maar hoe en waar berg je al dat water? Interessant is ook de vraag hoe we dit probleem omzetten naar een kans! Kunnen we het te veel aan water bijvoorbeeld gebruiken voor droge tijden of om onze leefomgeving aantrekkelijker, groener en duurzamer te maken? De uitvoering van dit soort maatregelen vraagt om nauwe samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en burgers en bedrijven. Het voordeel is dat een waterschap unieke en professionele kennis heeft over lokale omstandigheden in een stedelijke of landelijk gebied en benodigde technologie. Daarom moet het waterschap een veel belangrijkere rol krijgen in klimaatadaptatie. Daar zet ik me graag voor in!
Klimaatveranderingen een probleem? Ja absoluut, gelukkig kunnen we tegelijkertijd samen veel oplossen.