Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Fred Sanders

Water is altijd om ons heen. Ik ben in Den Helder geboren met aan drie kanten zeewater, tussen de zilte grachten en het vervuilde polderwater met dik schuim van de wasserij op de binnenbracht. Toen al trok het water. Logisch dat ik in Delft Waterbouw ging studeren, voor de Koninklijke Marine in m’n eerste baan havenwerken realiseerde, en eenmaal werkzaam in de Zaanstreek in het bestuur van ‘Het Lange Rond’ kwam. Daar leerde ik hoeveel belangen er bij een

peilbesluit spelen, hoe nodig het voor onze veiligheid is dat we onze dijken en afwatering goed regelen. Nu het HHNK ook de primaire zeewering onderhoud kan het waterbeheer integraal worden aangepakt. Want de kosten zijn voor de burger altijd te hoog. Dat spreekt me aan en daar wil ik bij betrokken zijn. Ik ben in Wormerland raadslid maar het waterbeheer vraagt geen partijpolitiek maar betrokken watermensen. Daarom ben ik vanaf het eerste uur AWP supporter en ben graag voor het HHNK bestuur beschikbaar. Ik hou ervan bruggen te slaan, letterlijk en figuurlijk.

De belangen van de stedeling, agrariër en ondernemer dien ik, door ze in harmonie te brengen, voor een goed waterbeheer!

Fred C. Sanders MSc MBA