Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Frits David Zeiler

Als historicus ben ik in het bijzonder geinteresserd in de geschiedenis van het cultuurlandschap, nederzettingengeschiedenis en waterstaatsgeschiedenis. Daarnaast heb ik ervaring in de erfgoedsector, waaronder musea, archieven, archeologie en monumenten. Mijn specialiteit bij de kennis van monumenten zijn de molens, waarvan er in ons land nog flink wat zijn.

Ik interesseer me voor natuurbescherming, archeologie, flora en fauna en waterstaat. Hierbij komen verleden, heden en toekomst van het waterbeheer samen.

Naast dit alles zijn er van mijn hand publicaties verschenen over ondermeer de Berger- en Egmondermeer, de hoogheemraadschappen Woerden en Schieland, het Waterschap Salland, Noordwest-Overijssel, het Zuiderzeegebied en het Deltagebied.