Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Henk Bakker

Henk Bakker, geboren op 8 maart 1953 in Zaandam.
Ben een timmerman die heeft doorgeleerd tot ingenieur in Toegepaste Mechanica. Mijn vader was boer, om precies te zijn veehouder. Ik woon al het grootste deel van mijn leven in het huis waar mijn wieg heeft gestaan.
Dat is aan de Zuiddijk in Zaandam, onderdeel van Dijkring 13 welke het grondgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier omgeeft. Al ruim 50 jaar houd ik mij bezig met techniek, waarvan ruim 32 jaar als onderzoeker en specialist op het gebied van de geotechniek van waterkeringen. In deze periode heb ik mij bezig gehouden met onderzoek en projectleiding naar met name de macrostabiliteit van waterkeringen, versterken van dijken met damwand-constructies en ontwikkelen van computermodellen en regelgeving daarvoor. De resultaten daarvan zijn terug te vinden in verschillende computermodellen en TAW / ENW regelgeving. Als specialist op dit gebied beschik ik over korte lijnen naar de TU Delft en naar instituten en ingenieursbureaus die zich hier mee bezighouden. Ik heb een computermodel genaamd “Probabilistisch Model Macro Stabiliteit” (PMMS) ontwikkeld dat zich in eenvoudige taal het beste laat omschrijven als “computermodel voor het berekenen van de kans op dijkdoorbraken”. Met het PMMS in combinatie met andere computermodellen is het mogelijk om waterkeringen nauwkeuriger en scherper te ontwerpen en te toetsen dan voorheen.
Dit kan resulteren in het voorkomen van onnodige dijkversterkingen en waar dat wel nodig is, in grote besparingen zonder dat de veiligheid in gevaar komt. Hiermee kom ik uit op het motto waar ik mij ten behoeve van de Algemene Waterschapspartij en daarmee de Nederlandse bevolking, wil inzetten. Dat motto luidt:“Ik, Henk Bakker, sta voor veilige, maar niet onnodig dure wateringen. Daarnaast heb ik al boerenzoon oog voor de belangen van agrariërs”