Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Peter Vonk

Peter Vonk woont in Amsterdam-Noord “aan de dijk”, samen met Petra en zijn twee pleegdochters. Hij is huisarts van beroep en werkt in een grote huisartsengroepsparktijk midden in Amsterdam.  Peter is al jaren actief als waterschapsbestuurder. Sinds 2008 als fractievoorzitter van de Algemene Waterschapspartij. Hij is begonnen in 1998 als bestuurslid van waterschap de Waterlanden en het hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen voor de categorie ingezetenen. Toen werden bestuurders nog op persoonlijke titel door de burgers gekozen. In 2003 is Peter wederom op persoonlijke titel gekozen in het toen door fusie ontstane hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, een maand later ook in het

hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Nu is het niet meer mogelijk om als persoon gekozen te worden en moet men zich aansluiten bij een groepering of partij. Samen met Henk Wesselius heeft hij in 2008 de Algemene Waterschapspartij opgericht. In eerste instantie voor Hollands Noorderkwartier, maar snel voor het hele land. Samen met Henk en Eric Oosterom vormde hij het landelijke bestuur van de AWP. Uiteindelijk is de AWP in 2008 er in geslaagd om in maar liefst 18 waterschappen zetels in het bestuur te veroveren.

Peter Vonk is het beste per mail te bereiken: p.vonk@algemenewaterschapspartij.nl