Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Piet Zwaan

Als geboren Westfries heeft water mijn interesse gehad. Als boerenzoon Met ervaring in de weg en waterbouw ken ik de praktijk van het water. ook als bestuurder heb ik ervaring opgedaan in de Waterschappen: 1995 – 2002 Waterschap Westfriesland En 1999- 2002 Uitwaterende Sluizen in Hollands NoorderkwartiEr. Als Wethouder van de gemeente Stede Broec  en als voorzitter van het Recreatieschap Westfriesland Was ik druk met water, milieu, riolering en verkeEer. Gemeenten en Waterschap moeten meer samenwerken, dat is van maatschappelijk belang.