Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Piet Zwaan

Als geboren Westfries heeft water altijd al mijn interesse gehad. Als boerenzoon en 32 jaar ervaring in de weg en waterbouw ken ik de praktijk van het water.

Als bestuurder heb ik ervaring opgedaan in de Waterschappen. Van 1995 – 2002 lid van het bestuur van Waterschap Westfriesland waarvan 4 jaar als lid van het dagelijks bestuur. Van 1999- 2002 lid van het algemeen bestuur van Uitwaterende Sluizen in Hollands  Noorderkwartier

Als Wethouder van de gemeente Stede Broec  had mijn portefeuille veel raakvlakken met het Waterschap. Zoals water, milieu, riolering en verkeer. Daarnaast was ik 8 jaar voorzitter van Recreatieschap Westfriesland en lid van de gebiedscommissie Noordkop. Als Wethouder heb ik mij ingezet voor samenwerking in de waterketen.

Veel  belangen van gemeenten en Waterschap raken elkaar.  Ik wil mij graag inzetten met een open oog voor het maatschappelijk belang. Dat vind ik terug in de uitgangspunten van de Algemene Waterschapspartij.