Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Tijmen Stelling

De Markermeerdijk ook ik vind de keuzen die voor de dijkverhoging worden gemaakt belangrijk. Ik vind dat we goed naar de bewoners van de dorpen op de dijk moeten luisteren, ze hebben gewoon goede ideeën.